Công nhận thêm 2 di tích quốc gia tại Bình Định và Quảng Nam

       Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 2 di tích lịch sử: Đền thờ Tăng Bạt Hổ, tỉnh Bình Định và Địa điểm Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V, tỉnh Quảng Nam.

Di tích lịch sử đền thờ Tăng Bạt Hổ thuộc xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định. Được xây dựng vào năm 2001, Đền thờ Tăng Bạt Hổ là nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, tìm hiểu lịch sử địa phương của nhiều tầng lớp thanh thiếu niên, học sinh trong địa bàn tỉnh Bình Định.

 

 Đền thờ Tăng Bạt Hổ. Ảnh: Báo Bình Định

Năm 2003, Đền thờ Tăng Bạt Hổ được UBND tỉnh xếp hạng là di tích văn hóa – lịch sử cấp tỉnh. Sau đó, huyện Hoài Ân đã đầu tư hàng trăm triệu đồng để xây dựng các hạng mục làm cho cảnh quan Đền thờ khang trang hơn, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ.

Địa điểm Ban Kiểm tra Khu ủy Khu V thuộc xã Trà Tân, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam. Cách đây hơn 43 năm (tháng 3/1970) tại Nước Oa, huyện Bắc Trà My, Khu ủy Khu V đã có Nghị quyết thành lập Ban kiểm tra Đảng. Từ khi thành lập đến tháng 9/1975, Ban kiểm tra Khu ủy đã tập trung thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xây dựng khối đoàn kết dân tộc các tỉnh duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Qua công tác kiểm tra, đã tạo sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước mùa xuân năm 1975.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết, trong thời gian tới Bộ sẽ giao cho UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.