Công nhận Bằng Kỹ sư chất lượng cao tương đương thạc sĩ

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản xác nhận văn bằng kỹ sư thuộc Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao (Chương trình PFIEV) được công nhận tương đương trình độ thạc sĩ.

Ảnh minh họa

Hiện nay, văn bằng kỹ sư thuộc Chương trình PFIEV triển khai tại Trường đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Bách khoa – Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng và Trường đại học Xây dựng đã được Ủy ban văn bằng kỹ sư Pháp (CTI) và Cơ quan kiểm định các chương trình đào tạo kỹ sư châu Âu (ENAEE) công nhận là tương đương trình độ thạc sĩ.

Trên cơ sở đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận văn bằng Chương trình PFIEV tương đương trình độ thạc sĩ trong việc xét tuyển học tiếp lên trình độ cao hơn theo đúng ngành đào tạo (nếu có nhu cầu).

Các đại học, học viện, trường đại học, viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ căn cứ vào chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ của mình và bảng điểm của học viên tốt nghiệp Chương trình PFIEV quy định khối lượng kiến thức cần bổ sung để được nhận bằng thạc sĩ hoặc để vào học chương trình tiến sĩ theo quy định.

Các trường đại học triển khai Chương trình PFIEV căn cứ chương trình đào tạo thạc sĩ của trường mình quyết định khối lượng kiến thức bổ sung đối với sinh viên năm cuối của Chương trình PFIEV có nguyện vọng học chuyển tiếp để nhận thêm bằng thạc sĩ.

Nguồn Chính phủ