Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang họp mặt kỷ niệm 85 năm ngày Công đoàn Việt Nam

(THTG)Ngày 28/7, Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức buổi  họp  mặt  kỷ niệm 85 năm truyền thống công  đoàn Việt Nam, và 10 năm hình thành phát triển công đoàn các khu công nghiệp của tỉnh Tiền Giang.

2

Hiện nay công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang có tổng  cộng 45 công đoàn cơ sở trực thuộc, với trên 44 ngàn công đoàn viên đang lao động tại các doanh nghiệp.

1

Nhân dịp họp mặt kỷ niệm ngày truyền thông công đoàn Việt Nam, công đoàn các khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tổ chức trao kỷ niệm chương của tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cho các cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động và xây dựng tổ chức công đoàn Việt Nam. Đồng  thời tổ chức thi hát karaoke cho các cán bộ làm công tác công  đoàn ở cơ sở./.

Công Luận