Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường bộ

       Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang vừa ban hành Quyết định số 1920/QĐ-UBND, công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Đó là thủ tục cấp và tái cấp biển hiệu (thẻ) hoạt động vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự.

Cụ thể, Phòng Kinh tế và hạ tầng các huyện hoặc Phòng Quản lý đô thị thành phố, thị xã nơi đăng ký biển hiệu là cơ quan tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cấp, tái cấp biển hiệu (thẻ) hoạt động vận chuyển trên địa bàn quản lý.

Hồ sơ đề nghị cấp hoặc tái cấp biển hiệu (01 bộ), gồm: Đơn đăng ký (theo mẫu Phụ lục 1 tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND  ngày 07/5/2012 của UBND tỉnh); Bản photo giấy chứng nhận đăng ký phương tiện, Giấy phép lái xe còn hiệu lực (đối với đăng ký hành nghề vận chuyển bằng xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và kèm theo bản chính để đối chiếu; Bản photo chứng minh nhân dân; 02 ảnh màu 2×3 của người xin cấp biển hiệu; Bản photo Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (đối với đăng ký hành nghề vận chuyển bằng xe mô tô ba bánh, các loại xe tương tự và kèm theo bản chính để đối chiếu).

Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp nộp hồ sơ sau 15 giờ thì thời gian tính kể từ ngày hôm sau.

* Từ 01/9, phải mang thẻ khi hành nghề vận chuyển

Đó là quy định được Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành tại Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 07/5/2012 Quy định về quản lý sử dụng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự để vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Cụ thể, kể từ ngày 01/9/2012, người hành nghề vận chuyển hành khách, hàng hóa bằng xe thô sơ, xe gắn máy, xe mô tô hai bánh, xe mô tô ba bánh và các loại xe tương tự trên địa bàn phải mang biển hiệu (thẻ) hoạt động vận chuyển do cơ quan có thẩm quyền cấp tại vị trí ngực áo bên trái. Thẻ hoạt động vận chuyển có thời hạn hiệu lực là 02 năm, kể từ ngày cấp.