Công bố Quyết định“ Phê duyệt dự án quy hoạch tuyên truyền , quảng cáo ngoài trời”

(THTG) Ngày 15/3, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị để công bố Quyết  định của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc “ Phê duyệt  dự án quy hoạch tuyên truyền , quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang đến năm 2020  và tầm nhìn đến năm 2030”.

1

 Dự án  án  này do Sở  Văn hóa Thể thao  và Du lịch  tỉnh Tiền Giang chủ trì  và được  trường Đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh tư vấn. Dự án  quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời tỉnh Tiền Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 nhằm xác lập cơ sở pháp lý và kỹ thuật cho hoạt động quảng cáo, hình thành hệ thống công cụ trực quan đồng bộ , phục vụ có hiệu quả cho công tác tuyên truyền , cổ động trực quan các nhiệm vụ chính trị, quảng cáo thương mại  ngoài trời. tạo môi trường thuận lợi cho  hoạt động quảng cáo ngày càng phát triển.

Dự án  quy hoạch tuyên truyền, quảng cáo ngoài trời này  cũng đồng thời quy hoạch quảng cáo, góp phần tạo hình ảnh đô thị văn minh hiện đại tại Tiền Giang.

Bài và ảnh: Công Luận