Công bố phát hiện một số loài côn trùng mới tại Việt Nam

Các nhà côn trùng học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và của Nhật Bản phối hợp với Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ đã công bố phát hiện một số loài côn trùng mới tại Việt Nam.
loaibocanhcungmoi
Loài cánh cứng mới được đặt tên khoa học là Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018 – Ảnh: vast.ac.vn
Thông tin này được nhà nghiên cứu Phạm Hồng Thái (Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đưa ra ngày 27/5.

Theo đó, các nhà côn trùng học của Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam và của Nhật Bản đã công  bố một loài cánh cứng mới được đặt tên khoa học là Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018. Còn các nhà khoa học của Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam công bố 2 loài ve sầu mới thuộc giống Sogana, họ Tropiduchidae, phân bộ Auchenorrhyncha, bộ Hemiptera.

Cụ thể, loài cánh cứng Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018 thuộc giống Rhyparus, tộc Rhyparini, phân họ Aphodiinae, họ Scarabaeidae, bộ Cánh cứng Coleoptera. Mẫu vật nghiên cứu của loài này được thu tại tỉnh Lào Cai, có kích thước cơ thể là 7,7-7,9 mm. Với việc loài Rhyparus vietnamicus Ochi, Kusui, Pham, 2018 mới được công bố, cho đến nay số loài thuộc giống Rhyparus được ghi nhận có phân bố ở Việt Nam là 2 loài.

Hai loài ve sầu mới được đặt tên là Sogana bachmana Constant & Pham, 2019 với cơ thể con đực dài 29,0 mm và Sogana baviana Constant & Pham, 2019 với cơ thể con đực dài 23,5 mm. Trên thế giới có 660 loài thuộc họ Tropiduchidae, còn ở Việt Nam ghi nhận 18 loài thuộc họ này. Giống Sogana có 11 loài được ghi nhận trên thế giới, trong đó 3 loài được ghi nhận ở Việt Nam.

Với việc 2 loài mới được công bố ở Việt Nam, số loài của họ Tropiduchidae ở Việt Nam là 20 loài. Trong số 13 loài thuộc giống Sogana, có đến 5 loài phân bố ở Việt Nam (chiếm 40% số loài). Mặc dù vậy, những số liệu này chỉ đại diện cho một phần của sự đa dạng thực sự của họ Tropiduchidae ở Việt Nam, nơi chứa nhiều loài mới và giống mới đang chờ được công bố.

Nguồn Chính phủ