Công bố đề án “Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2018”

(THTG) Ngày 13/4, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức công bố đề án “Xây dựng thành phố Mỹ Tho thành đô thị thông minh giai đoạn 2017-2018”.

Still0414_00000 Still0414_00001

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

 Trong những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) phục vụ công tác quản lý, điều hành phát triển kinh tế xã hội tỉnh Tiền Giang nói chung và Thành phố Mỹ Tho nói riêng đã đạt được những kết quả tích cực. Năm 2013, chỉ số sẵn sàng ứng dụng CNTT của Tiền Giang xếp hạng 56/63 tỉnh thành trong cả nước, thì đến năm 2014 đã được cải thiện hạng 27, năm 2015 tiếp tục cải thiện hạng 17 và đến năm 2016 được xếp hạng 8/63 tỉnh thành.

Still0414_00007 Still0414_00009

Ứng dụng CNTT để giải quyết các yêu cầu của người dân tại Phường 3, Tp. Mỹ Tho

Các ứng dụng CNTT chủ yếu tập trung nhiều vào công tác cải cách hành chính, tin học hoá các quy trình nghiệp vụ của các cơ quan quản lý nhà nước, các hệ thống có tính chất dùng chung cho đa số các sở ngành, qua đó hỗ trợ công tác giám sát, tổng hợp thống kê số liệu, nhưng chưa đi sâu vào các hệ thống công nghệ thông tin chuyên ngành như: môi trường, du lịch, an ninh,… Bên cạnh đó, các hệ thống công nghệ thông tin – Viễn thông phục vụ cho người dân, doanh nghiệp còn hạn chế. Vì vậy cần có hướng đột phá triển khai ứng dụng CNTT cho tỉnh Tiền Giang nói chung, thành phố Mỹ Tho nói riêng định hướng tập trung nhiều hơn các hệ thống phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

Still0414_00005

Ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang kết luận hội nghị. Ảnh: Anh Tuấn

Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Thanh Đức – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang nêu bật vai trò quan trọng trong vấn đề sử dụng CNTT để nâng cao hiệu quả công việc, nhằm phục vụ cho người dân được tốt hơn và thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội tại tỉnh Tiền Giang. Bên cạnh đó, ông cũng đề nghị tổ chức các lớp tập huấn cho các ngành và các địa phương tiếp cận và ứng dụng tốt CNTT.

Minh Thơ