Công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV – đơn vị bầu cử tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 26/4, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân đã ký Nghị quyết số 270/NQ-HĐBCQG công bố danh sách chính thức 870 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 184 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XIV.

Theo đó, tỉnh Tiền Giang có 14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 3 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh để bầu 8 đại biểu Quốc hội khoá XIV. Danh sách  14 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV tại 3 đơn vị bầu cử trong toàn tỉnh đã được ông Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tỉnh Tiền Giang công bố chính thức như sau: (Xin click vào link để xem chi tiết)

Đơn vị bầu cử số 1

Đơn vị bầu cử số 2

Đơn vị bầu cử số 3