Công bố chứng nhận Đăng ký nhãn hiệu “Lạp xưởng Cai Lậy”

(THTG) Ngày 30-11, UBND thị xã Cai Lậy tổ chức công bố kết quả xây dựng, trao quyền sử dụng và đề xuất phương án phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy”.

024_0482.MXF_snapshot_00.05.042

 

024_0480.MXF_snapshot_00.00.995 024_0438.MXF_snapshot_00.05.655

Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Lạp xưởng Cai Lậy” cho UBND TX Cai Lậy làm chủ sở hữu. Ảnh: Lê Long

Với sự hỗ trợ của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang, UBND thị xã Cai Lậy đã hoàn tất các hồ sơ pháp lý và được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu “Lạp xưởng Cai Lậy” cho UBND thị xã Cai Lậy làm chủ sở hữu. UBND thị xã Cai Lậy cũng đã trao giấy chứng nhận quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận “Lạp xưởng Cai Lậy” cho 5 tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh lạp xưởng trên địa bàn thị xã và huyện Cai Lậy.

Giấy chứng nhận là cơ sở pháp lý để các hộ sản xuất, kinh doanh lạp xưởng được quyền sử dụng nhãn hiệu và kinh doanh sản phẩm đặc trưng vùng Cai Lậy, đưa lạp xưởng vào các của hàng, siêu thị… góp phần nâng cao giá trị và tăng thu nhập của người dân sản xuất lạp xưởng. Đây cũng là giải pháp quan trọng để nâng cao thương hiệu, quảng bá phát triển sản phẩm, xây dựng chuỗi giá trị mang lại lợi ích kinh tế lâu dài cho người dân và doanh nghiệp theo hướng phát triển bền vững.

Thùy Trang