“Còn cơ chế xin cho là còn dư địa cho tham nhũng và tham nhũng vặt”

Phải đơn giản hóa thủ tục hành chính và xóa bỏ được cơ chế xin cho. Chừng nào còn cơ chế xin cho còn có dư địa cho tham nhũng vặt.

Đây là kiến nghị của ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến quán triệt Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc diễn ra sáng 27/6 tại Hà Nội.

truong_hoa_binh_aqvn

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: VGP

Chỉ thị số 10 của Thủ tướng chính phủ tiếp tục cụ thể hóa các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng và đề ra những biện pháp, nội dung chỉ đạo quyết liệt, mang tính đột phá; đề cao tính kỷ luật, kỷ cương về tinh thần phục vụ; phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; thể hiện thái độ cương quyết xử lý nghiêm những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi nhũng nhiễu tiêu cực, tham nhũng.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình nhấn mạnh, việc phổ biến, quán triệt rộng rãi Chỉ thị này bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của Chỉ thị đi vào cuộc sống, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện của các bộ, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành, địa phương cũng tập trung thảo luận về tình trạng tham nhũng vặt tại cơ sở và đề xuất các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng này.

Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc đánh giá, trong vòng 2 năm trở lại đây, vấn nạn tham nhũng đã bước đầu được ngăn chặn và đẩy lùi. Tuy nhiên, vẫn có 58% doanh nghiệp cho biết có hiện tượng nhũng nhiễu khi cán bộ cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp.

Để hạn chế tình trạng nhũng nhiễu đối với doanh nghiệp, cần minh bạch hóa hệ thống pháp luật, xóa bỏ sự chồng chéo giữa các luật và tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính.

“Phải đơn giản hóa thủ tục hành chính và xóa bỏ được cơ chế xin cho. Chừng nào còn cơ chế xin cho còn có dư địa cho tham nhũng vặt. Thực hiện điện tử hóa phương thức giao dịch chính thức, giữa người dân và cơ quan công quyền, đây là phương thức rất quan trọng để đẩy lùi tham nhũng và tham nhũng vặt.

Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, hiện nay trong lĩnh vực dịch vụ công cũng có tham nhũng và tham nhũng vặt nếu cơ quan nhà nước thực hiện thường dễ phát sinh còn xã hội hóa để doanh nghiệp và người dân làm thì sẽ không có tham nhũng”, ông Vũ Tiến Lộc kiến nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đánh giá công tác phát hiện và xử lí tham nhũng trong thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề phải quan tâm nhất là tình trạng tham nhũng vặt, gây phiền hà và giảm lòng tin của người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư. Để thực hiện hiệu quả Chỉ thị 10 của Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương có kế hoạch phổ biến, quán triệt đặc biệt là triển khai thực hiện đồng bộ chương trình hành động trong tổ chức các nội dung của Chỉ thị số 10. Phó Thủ tướng nhấn mạnh một số giải pháp trọng tâm đó là tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng; chấn chỉnh công tác quản lý, siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, giải quyết công việc liên quan đến người dân và doanh nghiệp; bảo đảm giải quyết dứt điểm, kịp thời các kiến nghị, phản ánh của người dân và doanh nghiệp, tránh tình trạng giải thích không rõ ràng thay vì giải quyết.

Nguồn VOV

Phát biểu tham luận tại hội nghị, ông Lê Văn Nghĩa – Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, thời gian qua, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tiền Giang đã tập trung lãnh đạo công tác phòng chống tham nhũng và đã mang lại một số kết quả nhất định. Đặc biệt Tiền Giang đã triển khai các giải pháp phòng ngừa ở các ngành, các cấp, từng bước phát huy hiệu quả, nhiều vụ tiêu cực, tham nhũng đã được phát hiện và xử lý nghiêm minh, có tác dụng răn đe, ngăn chặn bước đầu tình trạng tiêu cực, tham nhũng.

Ong Le Van NghiaOng Le Van Nghia 1

Ông Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang phát biểu tại hội nghị trực tuyến. Ảnh: Trần Liêm

Với tinh thần quyết tâm cao nhằm ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực, tham nhũng vặt nêu trên, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ xây dựng và ban hành kế hoạch chỉ đạo các ngành, các cấp, các cơ quan đơn vị trong tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm phòng ngừa, phát hiện, xử lý việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong giải quyết công việc để nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Hồng Tuyến