Cơ cấu tổ chức của Đài THVN sẽ thay đổi từ ngày 7/9

Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam được phép thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Ngày 22/7, Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Điều 3 của Nghị định số 18/2008/NĐ-CP ngày 4/2/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam.

Theo đó, cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Việt Nam gồm 32 đơn vị: Ban Thư ký biên tập; Ban Tổ chức cán bộ; Ban Kế hoạch – Tài chính; Ban Hợp tác quốc tế; Ban Kiểm tra; Văn phòng; Ban Thời sự; Ban Khoa giáo; Ban Truyền hình tiếng dân tộc; Ban Truyền hình đối ngoại; Ban Văn nghệ; Ban Sản xuất các chương trình Giải trí; Ban Sản xuất các chương trình Thể thao; Ban Biên tập truyền hình cáp; Ban Thanh thiếu niên; Trung tâm Phim tài liệu và Phóng sự; Trung tâm Sản xuất phim truyền hình; Trung tâm Tư liệu; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Huế; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Đà Nẵng; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại tỉnh Phú Yên; Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại thành phố Cần Thơ; Trung tâm Kỹ thuật sản xuất chương trình; Trung tâm Kỹ thuật truyền dẫn phát sóng; Trung tâm Mỹ thuật; các cơ quan thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại nước ngoài do Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam quyết định thành lập sau khi được Thủ tướng Chính phủ cho phép; Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật truyền hình; Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền hình; Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền hình; Trung tâm Tin học và Đo lường; Tạp chí truyền hình.

Cũng theo Nghị định, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam được phép thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị khác thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Các Ban và các đơn vị tương đương trực thuộc Đài Truyền hình Việt Nam có Trưởng ban (và tương đương); giúp việc Trưởng ban có không quá 3 Phó Trưởng ban. Cơ cấu tổ chức của các Ban và các đơn vị tương đương có các phòng và các tổ công tác.

Nghị định có hiệu lực từ ngày 7/9/2014.

Trước đó, ngày 30/5, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 55/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV).  Theo Nghị định, Đài Tiếng nói Việt Nam có 6 đơn vị giúp việc Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam gồm: 1- Ban Thư ký biên tập và Thính giả; 2- Ban Tổ chức cán bộ; 3- Ban Kế hoạch – Tài chính; 4- Ban Hợp tác quốc tế; 5- Ban Kiểm tra; 6- Văn phòng.

Đài Tiếng nói Việt Nam có 21 đơn vị sản xuất chương trình./.

Nguồn vov.vn