Có 8 thí sinh vào vòng chung kết xếp hạng Hội thi Giọng ca cải lương tỉnh Tiền Giang lần thứ V- năm 2014- giải Nguyễn Thành Châu

( THTG) Đêm 27/5, vòng  chung  kết  Hội  thi  Giọng  ca cải  lương  tỉnh  Tiền  Giang lần  thứ V- năm 2014, giải Nguyễn  Thành  Châu  tiếp tục đêm thi  thứ  hai, cũng  là đêm thi  cuối  của vòng  chung  kết.  Tham dự đêm thi  thứ  2 này  có 10 thí  sinh đến từ  các  tỉnh:  Bạc Liêu, Bến Tre , Đồng  Tháp, Long An , Tiền Giang, Phú Yên.

Untitled-3

Như  vậy ở vòng chung  kết  Hội  thi  Giọng ca cải  lương  tỉnh Tiền  Giang  lần thứ V-2014, giải  Nguyễn  Thành  Châu  có  tổng  cộng 20 thí  sinh của 7 đơn vị  các tỉnh  thành  phía Nam.  Trong đó  tỉnh  Bạc Liêu có 4 thí sinh, tỉnh Long  An có 5 thí sinh, tỉnh  Đồng  Tháp  có 2 thí sinh, tỉnh  Bến Tre có 3 thí sinh, tỉnh Tiền Giang có 4 thí sinh , các tỉnh Trà Vinh  và Phú Yên có 1 thí  sinh  .

1

Nếu  như  ở vòng  sơ tuyển, các thí  sinh  chỉ ca 2 câu vọng  cổ tự chọn, đến vòng  bán kết  ca 2 câu  vọng  cổ tự chọn và 1 bản  vắn , thì  đến vòng  chung kết  các thí  sinh  phải  biểu  diễn 1 bản  vắn và 1 bài  ca  vọng cổ hoàn  chỉnh  theo qui  định  của Ban  tổ chức. Ban giám khảo vòng chung kết này là những nghệ  sỹ  có tên tuổi  của thành  phố  Hồ  Chí  Minh như  nghệ  sỹ nhân dân Thanh  Tòng , nghệ sỹ ưu  tú  Thoại  Miêu, nghệ sỹ ưu  tú Minh  Vương, điều đó góp  phần làm cho  hội  thi công  tâm và hấp  dẫn. Trong  số các  thí sinh  vào  vòng chung kết,  thí sinh Lê  Văn Trí  của tỉnh  Bạc Liêu là một  thí sinh đặc biệt, dù bị khuyết tật  ở chân, nhưng  giọng  ca của anh chắc nhịp nên đã để lại  nhiều  ấn tượng  cho  người  xem.

DSC03534

Như  vậy  qua 2 đêm  thi  vòng  chung  kết,  Hội  thi  Giọng  ca cải  lương  tỉnh  Tiền Giang  lần thứ V- năm 2014, giải    Nguyễn  Thành  Châu,  Ban  tổ chức  đã  tuyển chọn được 8  thí  sinh  có  số  điểm  cao  nhất  vào  vòng  chung kết  xếp  hạng. Vòng  chung kết  xếp  hạng  sẽ diễn ra vào  đêm 2/6 /2014 tại   Trung  tâm Văn hóa Thông tin  tỉnh  Tiền   Giang./.

 CÔNG LUẬN