Có 36/38 tổ chức cơ sở Đảng thuộc Khối các cơ quan tỉnh đạt trong sạch vững mạnh

(THTG) Ngày 17/3, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, quý 1/2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2017, quý 2/2017.

1

Ảnh: Trần Liêm

Năm 2016, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh tổ chức thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch đề ra. Đảng bộ Khối đã kết nạp 200 đảng viên mới, vượt 66,6% so với nghị quyết năm, quý 1/2017, kết nạp được 63 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên hiện có là 3347 trong đó có 1308 nữ. Các cấp ủy tổ chức kiểm tra, giám sát 120 tổ chức đảng và 72 đảng viên, xử lý kỷ luật 4 đảng viên vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm. Kết quả phân loại có 36/38 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, tỷ lệ gần 53% trong đó có 8 tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu, 408 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt 12,8%, gần 2700 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, đạt 84,2% tổng số đảng viên.

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh triển khai những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng trong quý 2 và năm 2017. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống theo tinh thần Nghị quyết trung ương 4 khóa XII; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết, chương trình hành động của Tỉnh ủy, Đảng ủy thực hiện Nghị quyết các cấp nhiệm kỳ 2015-2020 về củng cố, nâng chất tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, công tác kiểm tra, giám sát.

Có 7 tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016 và 13 đảng viên có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm 2012 đến 2016 được Đảng ủy khối trao tặng Bằng khen./.

Phúc Huy