Có 35 tiết mục xuất sắc vào vòng chung kết Hội thi Tiếng hát Măng non tỉnh Tiền Giang lần thứ 4 năm 2013- giải Hồ Văn Nhánh

     (THTG) Qua  vòng thi  bán  kết,  Ban  tổ chức Hội thi Tiếng hát Măng  non tỉnh  Tiền Giang lần  thứ 4 năm 2013, giải  Hồ Văn  Nhánh  đã tuyển  chọn 35 tiết  mục xuất   sắc vào  vòng chung  kết.
            Theo đánh giá  của  Ban tổ chức Hội thi, năm 2013 có  số  lượng  thí  sinh   tham  dự   khá đông,  tổng cộng có 524 thí  sinh của 10  đơn vị  huyện thị thành  trên địa bàn tỉnh  Tiền  Giang .  Hội  thi  trãi  qua  các vòng thi:  Sơ  tuyển, bán  kết , chung  kết và chung  kết  xếp  hạng.
            Qua  vòng  thi  bán  kết,  Ban  tổ chức đã tuyển 32 tiết  mục đơn ca và 3  tiết  mục song ca  vào vòng chung  kết.  Trong  đó  bảng A  dành cho  các thí  sinh  từ 6 – 8 tuổi  có 7 tiết  mục, bảng B  các thí  sinh  9 – 10 tuổi có 9  tiết mục,  bảng C các thí  sinh  11- 14 tuổi  có 16 tiết  mục .
           Vòng chung kết Hội  thi  Tiếng  hát Măng  non  tỉnh  Tiền Giang  lần thứ 4- năm 2013, giải  Hồ Văn Nhánh  sẽ được phát trực tiếp trên 2 sóng phát  thanh truyền hình  tỉnh  Tiền Giang và o­nline trên địa chỉ www.thtg.com.vn vào lúc 19 giờ, ngày 7/8/2013 tại  Trung  tâm  Văn hóa  thông  tin tỉnh Tiền Giang.