Chuyển 3 dự án sang đầu tư công, tổng mức đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam còn 100.816 tỷ đồng

Bộ GT-VT đã điều chỉnh lại Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020 theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Với việc chuyển đổi 3/8 dự án thành phần từ hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công, tổng mức đầu tư của dự án là 100.816 tỷ đồng.
dai-dien_ogno
Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ ký Tờ trình về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020. Việc điều chỉnh lại dự án được thực hiện sau khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất chủ trương chuyển đổi 3/8 dự án thành phần từ hình thức đầu tư PPP sang đầu tư công (đoạn Mai Sơn – QL45, đoạn Vĩnh Hảo – Phan Thiết, đoạn Phan Thiết – Dầu Giây).
Chuyển 3 dự án sang đầu tư công, tổng mức đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Bắc Nam còn 100.816 tỷ đồng ảnh 13 dự án trong danh sách các dự án PPP sẽ được chuyển đổi  sang đầu tư công

Theo đó, trên cơ sở cập nhật tổng mức đầu tư đã được phê duyệt ở bước nghiên cứu khả thi (102.513 tỷ đồng), loại bỏ chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng (đối với các dự án đã chuyển sang đầu tư công), cập nhật chi phí giải phóng mặt bằng theo số liệu thực tế tại các địa phương, tổng mức đầu tư dự án sau điều chỉnh là 100.816 tỷ đồng.

Trong đó, chi phí xây dựng, thiết bị là 67.923 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là 15.435 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và chi phí khác 7.781 tỷ đồng; chi phí dự phòng: 8.354 tỷ đồng; chi phí lãi vay trong giai đoạn xây dựng là 1.323 tỷ đồng…

Sau khi điều chỉnh, nguồn vốn ngân sách cho dự án là 78.461 tỷ đồng, bao gồm 55.000 tỷ đồng thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 đã được Quốc hội thông qua, phần vốn còn thiếu khoảng 23.461  tỷ đồng, Chính phủ sẽ tổng hợp, báo cáo Quốc hội xem xét quyết định theo đúng quy định của Luật Đầu tư công.

Với 3 dự án thành phần chuyển đổi sang đầu tư công cần bổ sung nhu cầu vốn khoảng 7.350 tỷ đồng, trong kế hoạch năm 2020 để triển khai thi công, dự kiến một số gói thầu sẽ được khởi công từ tháng 9-2020 và khởi công toàn bộ các gói thầu trong tháng 10 và 11, hoàn thành vào năm 2022. Riêng cầu Mỹ Thuận 2 hoàn thành vào năm 2023.

Để thu hồi vốn nhà nước và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến doanh thu các dự án PPP trên QL1  và các tuyến song hành, Bộ GT-VT  kiến nghị sẽ tổ chức thu phí trên tuyến.

Vốn huy động ngoài ngân sách khoảng 22.355 tỷ đồng sẽ do nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Các dự án đầu tư theo hình thức PPP hoàn thành năm 2023.

Nguồn SGGP