CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 31/05/2021 ĐẾN NGÀY 06/06/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 31/05/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 10
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Đờn ca tài tử nghề không bằng cấp
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 22 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 21
9h20 Khám phá thế giới : Những người bảo vệ thiên nhiên
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Phá cường địch báo hoàng ân ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 123
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 38
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 24
13h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 3
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Về thăm Tiền Giang
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 51
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 20
17h15 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 2
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 CT : Làm chủ tay lái _ Mức phạt đối với xe máy đi ngược chiều
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 11
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 37 ( Hết )
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 15
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 3
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 21
00h15 Phóng sự tài liệu : Nhà Giàn DK1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 20
01h10 Phim tài liệu : Giữ ngọc cho đời _ Tập 1
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 2
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 37 ( Hết )
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 38
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 24

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 11
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _ Mức phạt đối với xe máy đi ngược chiều
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( P1 )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 15
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong thế giới hoang dã ( P1 )
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 22
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Phá cường địch báo hoàng ân ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 124
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 39
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 25
13h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 4
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 52
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 21
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 3
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 12
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 1
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 16
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 4
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 22
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( P1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 21
01h10 Phim tài liệu : Giữ ngọc cho đời _ Tập 2
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 3
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 1
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 39
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 25

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 12
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( P2 )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 16
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 23
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Pháp luật vời đời sống ( PL ngày 29 / 05 / 2021 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 125
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 40 (Hết )
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 26
13h45 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 5
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Thương em lý miệt vườn
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 53
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 22
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 4
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 13
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 2
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 17
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 5
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 23
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( P2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 22
01h10 Phim tài liệu : Giữ ngọc cho đời _ Tập 3
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 4
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 2
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 40 (Hết )
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 26

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 13
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _ Mức phạt đối với xe máy đi ngược chiều
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( P3 )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 17
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong thế giới hoang dã ( P2 )
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 24 ( Hết )
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 79 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 126
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 1
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 27
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 6
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 54
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 23
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 5
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 14
20h30 Phóng sự : Thành công tốt đẹp Bầu cử Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp 2021 – 2026
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 3
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 18
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 6
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 24 ( Hết )
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( P3 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 23
01h10 Phim tài liệu : Làng lụa Vạn Phúc ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 5
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 3
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 1
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 27

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/06/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 14
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( P4 )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 18
7h50 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã nước Anh
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần – Tập 1 + 2 + 3
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 127
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 2
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 28
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 7
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 55
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 24
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 6
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 15
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 4
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 23 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 7
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần – Tập 1 + 2 + 3
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( P4 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 24
01h10 Phim tài liệu : Làng lụa Vạn Phúc ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 6
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 4
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 2
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 28

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 15
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 23 )
7h20 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong thế giới hoang dã ( P3 )
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần – Tập 4 + 5 + 6
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h05 Tọa đàm : Chủ đề _ Người cao tuổi
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 128
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 3
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 29
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 8
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 56
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 25
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 7
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 16
20h35 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h30 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Sao nhập ngũ nhí ( Tập 6 )
22h00 Chương trình : Từ làng đến phố
22h25 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 8
23h40 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần – Tập 4 + 5 + 6
00h15 Phóng sự tài liệu : Dấu xưa Mỹ Tho đại phố ( Phần 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 25
01h10 Phim tài liệu : Ca Trù ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 7
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 3
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 29

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 16
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _ Mức phạt đối với xe máy đi ngược chiều
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Sao nhập ngũ nhí ( Tập 6 ) ( PL )
7h50 Khám phá thế giới : Âm thanh nơi hoang dã
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần – Tập 7 + 8 + 9
9h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
10h15 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Bảo vệ đại dương và phát triển bền vững sinh kế biển
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 129
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 4
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 30
13h45 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 9
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 26
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 8
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 17
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 5
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 23
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần – Tập 7 + 8 + 9
00h15 Phóng sự tài liệu : Dấu xưa Mỹ Tho đại phố ( Phần 2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 26
01h10 Phim tài liệu : Ca Trù ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 8
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 5
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 4
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 30