CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 30/09/2019 ĐẾN NGÀY 06/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/09/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Đời don
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 17
7h50 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
8h05 Khám phá thế giới : Thám hiểm núi lửa
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 4
9h20 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
9h45 Sân khấu _ Cải lương : Lối về ( Phần 1 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 26
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 81 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 37 + 38
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Loài dơi
13h45 Chương trình Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 11
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Hài_ Làng mặt sách
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 81 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 67
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 17
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 18
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe ngược chiều
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 52
20h30 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 30
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 18 x
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 11
23h30 Chương trình : Hài_ Làng mặt sách ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 4
00h50 Phim tài liệu : Đời don ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 17
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 18
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 37 + 38
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 81 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt – Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 18
7h50 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 5
9h30 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển ( PL )
9h45 Sân khấu _ Cải lương : Lối về ( Phần 2 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 27
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _Sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe ngược chiều ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 82 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 39 + 40
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Di sản của đất
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 12
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 82 ) ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 68
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 18
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 19
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 53
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình thù hai mặt – Tập 31 ( Hết )
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 19
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 12
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 5
00h50 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt – Tập 1 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 18
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 19
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 39 + 40
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 82 )(PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Thi Vân yên Tử hồn thiêng đất Việt – Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 19
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Du lịch vòng quanh thế giới : Nước Úc xinh đẹp
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 6
9h30 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển ( PL )
9h45 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL ngày 29 / 9 / 2019 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 28
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Thị xã Cai Lậy vững bước đi lên
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 83 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 41 ( Hết )
12h45 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 1
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Đảo Cumberland
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 13
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca cổ _ Cánh hoa bay
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 83 ) ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 69
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 19
17h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 20
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 54
20h30 Chương trình : Người Tiền Giang
20h45 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 1
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 20
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 13
23h30 Chương trình : Ca cổ _ Cánh hoa bay ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 6
00h50 Phim tài liệu : Thi Vân yên Tử hồn thiêng đất Việt – Tập 2 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 19
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 20
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Bà nội trợ hành động – Tập 41 ( Hết )
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 83 )(PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Lặn biển
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 20
7h50 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)
8h05 Du lịch vòng quanh thế giới : Du hành đến cực điểm
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 7
9h30 Chuyên đề : Thị xã Cai Lậy vững bước đi lên ( PL )
9h45 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Australia
10h10 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 29
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _Sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe ngược chiều ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tân Phước ngày nay
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 84 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 2 + 3
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ 3 ngày khám phá 3 dòng sông
13h45 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 14
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 84 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 70
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 20
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 21
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 55
20h45 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 2
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 21
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 14
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 7
00h50 Phim tài liệu : Lặn biển ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 20
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 21
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 2 + 3
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 84 )(PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/10/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Ẩm thực dân gian Huế
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 21
7h50 Khám phá thế giới : Vươn quốc xanh
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 8
9h30 Chuyên đề : Tân Phước ngày nay ( PL )
9h45 Du lịch vòng quanh thế giới
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 30
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Chuyên đề : Châu Thành đổi mới
+ CT Truyền
+ CT Truyền
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 85 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 4 + 5
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Vũ điệu của cá heo
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 15
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 85 ) (PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 71
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 21
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 22
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 56
20h30 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Làm sao có vốn
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 3
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 22
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 15
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 8
00h50 Phim tài liệu : Ẩm thực dân gian Huế ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 21
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 22
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 4 + 5
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 85 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Người gửi hồn vào chữ
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 22
7h50 Khám phá thế giới : Vươn quốc xanh
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 9
9h30 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới( PL )
9h40 Ca nhạc
10h00 Trực tiếp chương trình : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Làm sao có vốn ( PL )
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 86 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 6 + 7
13h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Giải cứu gấu đen
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 16
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 86 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 72
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 22
17h15 Chuyên mục : Truyền thông giảm nghèo về thông tin ( Số 7 )
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 23
18h10 Phóng sự : Bảo vệ chăm sóc trẻ em
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 57
20h35 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 4
21h35 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 40
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 16
23h30 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 9
00h50 Phim tài liệu : Người gửi hồn vào chữ ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 22
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 23
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 6 + 7
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 86 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phóng sự : Đề án 938 ( PL ngày 29 / 09 / 2019 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe ngược chiều ( PL )
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Ca nhạc
7h35 Khám phá thế giới : Chúa tể rừng xanh
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 10
9h20 Trực tiếp chương trình : Bạn nhà nông
10h15 Giải trí nước ngoài
10h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 40 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Khám phá miền Tây : Về xứ Gò Công
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 87 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 8 + 9
13h25 Hành trình trái đất
13hh45 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Làm sao có vốn ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 17
14h50 Trực tiếp : Tư vấn pháp luật
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 87 ) ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 23
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 24
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 58
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 5
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 23
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 17
23h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 40 ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 10
00h50 Phóng sự : Đề án 938 ( PL ngày 29 / 09 / 2019 )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 23
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 24
02h25 Khám phá thế giới : Hành trình của nhà tự nhiên học
03h15 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 8 + 9
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( Tập 87 ) ( PL )