CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 29/08/2022 ĐẾN NGÀY 04/09/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 29/08/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 123
6h20 Làm chủ tay lái : Xử lý như thế nào khi mất biên bản xử phạt
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phóng sự tài liệu : Gặp gỡ một kỳ nhân
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 31
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần cuối ) – Tập 1
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đường tới chân trời ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 24
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 16
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Khám phá : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 93 + 94 + 95 + 96 )
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Bài ca nhớ Bác
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 34
16h25 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 13
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 18
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 124
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Chương trình : Alo bác sĩ nghe
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 32
22h00 Ký sự truyền hình : Về miền biển xứ dừa
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 93 + 94 + 95 + 96 )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần cuối ) – Tập 1
00h30 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 13
01h10 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt ( Trang phục Trần , Lê , Sơ )
01h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 18
02h15 Chương trình : Alo bác sĩ nghe
02h40 Khám phá vũ trụ
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 24
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 16

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/08/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 124
6h20 Làm chủ tay lái _ Có được lùi xe trên đường cao tốc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 34
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 32
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
9h30 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần cuối ) – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h45 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đường tới chân trời ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 25
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 17
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Khám phá : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 97 + 98 + 99 + 100 )
14h40 Phim tài liệu : Người là niềm tin tất thắng ( Tập 1 )
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Động vật hoang dã ở Châu Phi
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 35
16h25 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 14
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 19
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
20h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 125
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Chương trình : Bạn muốn hẹn hò
21h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 33
22h00 Ký sự truyền hình : Đất xưa kể chuyện anh hùng
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 97 + 98 + 99 + 100 )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần cuối ) – Tập 2
00h30 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 14
01h10 Khám phá tự nhiên : Những nhà bảo vệ động vật
01h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 19
02h15 Chương trình : Bạn muốn hẹn hò
02h40 Khám phá vũ trụ
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 25
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 17

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 31/08/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 125
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Xử lý như thế nào khi mất biên bản xử phạt ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 35
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 33
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 26
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 18
13h25 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h40 Khám phá : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 101 + 102 + 103 + 104 )
14h40 Phim tài liệu : Người là niềm tin tất thắng ( Tập 2 )
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Dưới bóng cờ sao
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 36
16h25 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 15
17h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
17h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 20
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 126
20h35 Bản tin chyên đề : Hợp tác xã trên đường phát triển
20h50 Chương trình : Biệt đội 6X
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 34
22h00 Ký sự truyền hình : Biển Gò Công
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 101 + 102 + 103 + 104 )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 1
00h30 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 15
01h10 Khám phá tự nhiên : Loài sư tử
01h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 20
02h15 Chương trình : Biệt đội 6X
02h40 Khám phá vũ trụ
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 26
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 18

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/09/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 126
6h20 Làm chủ tay lái _ Có được lùi xe trên đường cao tốc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 36
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 34
7h50 Bản tin chyên đề : Hợp tác xã trên đường phát triển ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 2
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Bác Hồ một tâm hồn xứ Nghệ
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 27
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 19
13h25 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
13h40 Khám phá : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 105 + 106 + 107 + 108 )
14h40 Phim tài liệu : Người là niềm tin tất thắng ( Tập 3 )
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Những bí ẩn chưa được khám phá
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 37
16h25 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 16
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 21
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 127
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Chương trình : Con đã lớn khôn
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 35
22h00 Ký sự truyền hình : Bản hùng ca Rừng Sác
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 105 + 106 + 107 + 108 )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 2
00h30 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 16
01h10 Khám phá tự nhiên : Loài kiến
01h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 21
02h15 Chương trình : Con đã lớn khôn
02h40 Khám phá vũ trụ
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 27
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 19

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/09/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 127
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Xử lý như thế nào khi mất biên bản xử phạt ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 37
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 35
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 3 ( Hết )
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h40 Phim tài liệu : Ngày 2 tháng 9 năm 1945 ở Sài Gòn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 28
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 20
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Khám phá : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 5 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 109 + 110 + 111 + 112 )
14h40 Phim tài liệu : Người là niềm tin tất thắng ( Tập 4 )
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Sinh tồn trong tự nhiên
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 38
16h25 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 17
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 22
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
20h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 128
20h35 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Chương trình : Người kết nối
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 36
22h00 Ký sự truyền hình : Từ thành phố này người đã ra đi
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 109 + 110 + 111 + 112 )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 3 ( Hết )
00h30 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 17
01h10 Khám phá tự nhiên : Loài sư tử biển
01h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 22
02h15 Chương trình : Người kết nối
02h40 Khám phá thế giới : Chỉ một lối thoát
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 28
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 20

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/09/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 128
6h15 Phóng sự tài liệu : Cửa Mỹ Thanh những huyền thoại
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 38
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 36
7h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành (PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Bài ca nhớ Bác
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Tôi là đầu bếp
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 29
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 21
13h20 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h35 Khám phá : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 6 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 113 + 114 + 115 + 116 )
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 39
16h30 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 18
17h15 Bản tin chuyên đề về chính quyền số
17h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 23
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 129
20h35 “Chương trình : Sức khỏe gia đình
20h50 Chương trình : Yêu là cưới
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 37
22h00 Ký sự truyền hình : Cần Giờ biển gọi
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 113 + 114 + 115 + 116 )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
00h30 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 18
01h10 Khám phá tự nhiên : Thiên nhiên hoang dã Thái Lan
01h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 23
02h15 Chương trình : Yêu là cưới
02h40 Khám phá thế giới : Hồ nước ở LADAKH
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 29
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 21

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/09/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 129
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái _ Có được lùi xe trên đường cao tốc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 39
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 37
8h00 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 2 ( Hết )
9h20 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Dưới bóng cờ sao
10h45 Chương trình : Phố cười thân thiện
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Sức khỏe _ Tiểu phẩm : Bệnh đục thủy tinh thể
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 30
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 22
13h20 Bản tin chuyên đề về chính quyền số ( PL )
13h35 Khám phá : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 7 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 117 +118+ 119 + 120 )
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Hành trình trái đất
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 19
17h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 24
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ _Tập 130
20h35 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện _ Tập 38
22h00 Ký sự truyền hình : Sắc màu Côn Đảo
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện – Tập ( 117 +118+ 119 + 120 )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 2 ( Hết )
00h30 Phim truyện Singapore : Bông hồng thép – Tập 19
01h10 Khám phá tự nhiên : Loài hổ
01h30 Phim truyện Thái Lan : Chiêu trò nguyên thủy – Tập 24
02h15 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
02h40 Khám phá thế giới : Chỉ một lối thoát
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cặp đôi oan gia – Tập 30
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 22