CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 27/03/2023 ĐẾN NGÀY 02/04/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/03/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 38
6h14 Khám phá biển đảo : Đất biển anh hùng
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 30
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 46
7h50 Hành trình trái đất
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 16
9h20 Phim tài liệu : Dưới mái nhà Tây Nguyên
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đất thiêng ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 10
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 24
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Phim tài liệu : Bác Tôn _ Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 68
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Gò Công tình thắm duyên nồng
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 69
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 37
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 39
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 35
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 47
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 68
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 69
00h15 Khám phá miền Tây : Dấu xưa Vĩnh Long Thành
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 16
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 24
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 35
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 10
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 37

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/03/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 39
6h15 Khám phá biển đảo : Vượt sóng hàng khơi
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 31
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 47
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 17
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đất thiêng ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 11
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 25
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Bác Tôn _ Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 70
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Cánh hoa bay
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 71
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 38
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 40
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 36
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 48
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 70
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 71
00h15 Khám phá miền Tây : Nhà xưa ở Vĩnh Long
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 17
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 25
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 36
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 11
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 38

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 29/03/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 40
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức hợp đối vối lùi xe trên cao tốc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 32
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 48
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 18
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Pháp luật với đời sống ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 12
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 26
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h40 Phim tài liệu : Bác Tôn _ Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 72
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu _ Số 1 ( PL )
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 73
17h00 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 39
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 41
20h30 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Nơi hình thành nghệ thuật sân khấu cải lương
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 37
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 49
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 72
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 73
00h15 Khám phá miền Tây : Khám phá Cù Lao Dài _ Chuyện xưa tích củ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 18
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canadang
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 26
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 37
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 12
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 39

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/03/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 41
6h14 Khám phá biển đảo : Huyền tích biển Ba Động
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 33
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 49
7h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ _ Nơi hình thành nghệ thuật sân khấu cải lương (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 19
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 13
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 27
13h20 Phim tài liệu : Bác Tôn _ Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 4 )
13h20 Du lịch cực điểm : Chụp ảnh
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 74
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã Hàn Quốc
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 75
17h00 Phóng sự tài liệu : Kỳ thú hang động ở Quảng Bình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 40
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Dự báo thời tiết
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 42
20h30 Phố cười thân thiện
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 38
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 50
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 74
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 75
00h15 Khám phá miền Tây : Khám phá Cù Lao Dài _ Những ngôi mộ cổ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 19
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 27
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 38
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 13
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 40

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 31/03/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 42
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Trường họp nào xe máy sẽ bị tạm giữ phương tiên
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 34
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 50
7h50 Hành trình trái đất
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 20
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Chương trình : Sức khỏe gia đình _ Viêm Amidan
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 14
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 28
13h20 Phim tài liệu : Bác Tôn ở Việt Bắc
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 76
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã vùng Địa Trung Hải ( Phần 1 )
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 77
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 41
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Dự báo thời tiết
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 43
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 8 )
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 39
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 51
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 76
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 77
00h15 Khám phá miền Tây : Lai Vung mùa nước nổi
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 20
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 28
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 39
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 14
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 41

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/04/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 43
6h15 Khám phá biển đảo : Đất xưa kể chuyện anh hùng
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 35
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 51
7h50 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 21
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Gò Công tình thắm duyên nồng
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 8 ) ( PL )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 15
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 29
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Nhà vườn xứ Huế ( Tập 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 78
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 79
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 42
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Dự báo thời tiết
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 44
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022
21h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 52
22h15 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h50 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 78
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 79
00h15 Khám phá miền Tây : Câu chuyện Bà Năm Sa Đéc
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 21
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 29
02h15 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 15
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 42

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/04/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 44
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Trường họp nào xe máy sẽ bị tạm giữ phương tiên
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 36
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 52
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h10 Chương trình : Nét Việt
8h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
9h05 Ca nhạc
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h05 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phố cười thân thiện
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 16
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 30
13h20 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Nhà vườn xứ Huế ( Tập 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 80
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu _ Số 2
15h55 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 81
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 43
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Dự báo thời tiết
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 45
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 40
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 53
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 80
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 81
00h15 Khám phá thế giới : Những hòn đảo mong manh _ Mùa hè ở đảo Hebrides
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 30
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 40
02h40 Lịch sử chế tác
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 16
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 43