CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 26/04/2021 ĐẾN NGÀY 02/05/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/04/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 11
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 2 : Thi đua giết giặc lập công
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 17 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 16
9h20 Phim tài liệu : Làng cổ Đông Hòa Hiệp
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Người trở về ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 88
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 3
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 17
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 31 + 32 + 33
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Kịch _ Vẫn còn chờ đợi
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 21
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 17
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Đài Loan : Trở về 1989 – Tập 31
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 CT : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với ô tô hết niên hạn sử dụng
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 12
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 7
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 19
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 31 + 32 + 33
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 16
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 2 : Thi đua giết giặc lập công
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 17
01h10 Thế giới đó đây : Những ngọn núi thiêng
01h30 Phim truyện Đài Loan : Trở về 1989 – Tập 31
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 7
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 3
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 17

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/04/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 12
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với ô tô hết niên hạn sử dụng
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 3 : Vành đai diệt Mỹ Bình Đức
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 19
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu mùa 7 – Tập 9 ( PL )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 17
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Người trở về ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 89
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 4
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 18
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 34 + 35 + 36
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 22
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 18
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Đài Loan : Trở về 1989 – Tập 32
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 13
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 8
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 20
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 34 + 35 + 36
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 17
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 3 : Vành đai diệt Mỹ Bình Đức
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 18
01h10 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của tự nhiên
01h30 Phim truyện Đài Loan : Trở về 1989 – Tập 32
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 8
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 4
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 18

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/04/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 13
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 4 : Tổng tấn công Mậu Thân 1968
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 20
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 18
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h10 Chương trình : Pháp luật với đời sống ( PL ngày 24 / 04/ 2021 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 90
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 5
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 19
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 37 + 38 + 39
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Tiếp bước cha ông
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 23
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 19
17h15 Chuyên mục : Cựu chiến binh
17h30 Phim truyện Đài Loan : Trở về 1989 – Tập 33
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 14
20h30 Chương trình : Từ làng đến phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 9
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 21
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 37 + 38 + 39
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 18
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 4 : Tổng tấn công Mậu Thân 1968
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 19
01h10 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của tự nhiên
01h30 Phim truyện Đài Loan : Trở về 1989 – Tập 33
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 9
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 5
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 19

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 29/04/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 14
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với ô tô hết niên hạn sử dụng
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 5 : Chiến thắng Ngã Sáu Bằng Lăng
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 21
7h50 Chương trình : Từ làng đến phố (PL)
8h05 Phim tài liệu : Việt Nam thống nhất ( Tập 1 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 19
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 74 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 91
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 6
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 20
13h45 Chuyên mục : Cựu chiến binh ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng _ Tập 1
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 24
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 20
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Đài Loan : Trở về 1989 – Tập 34 ( Hết )
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 15
20h30 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 10
21h45 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 22
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng _ Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 19
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 5 : Chiến thắng Ngã Sáu Bằng Lăng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 20
01h10 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của tự nhiên
01h30 Phim truyện Đài Loan : Trở về 1989 – Tập 34 ( Hết )
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 10
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 6
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 20

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/04/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 15
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 6 : Niềm vui giải phóng Miền Nam
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 22
7h55 Phim tài liệu : Việt Nam thống nhất ( Tập 2 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 20
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 92
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 7
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 21
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng _ Tập 2 ( Hết )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 25
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 21
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 1
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 16
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp _ Mực nướng chao
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 11
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 18 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Dòng sông khát vọng _ Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 20
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _ Tập 6 : Niềm vui giải phóng Miền Nam
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 21
01h10 Thế giới đó đây : Thích nghi với thế giới hoang dã Châu Phi
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 1
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 11
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 7
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 21

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 16
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 18 )
7h20 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _Tập 7 : Căn cứ Hóc Đùn
7h35 Ca nhạc
8h05 Phim tài liệu : Bác Tôn người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 1)
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 21
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Quê hương ngày mới
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 93
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 8
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 22
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh _ Tập 1
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 26
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 22
17h15 Phóng sự : Vị thế của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 2
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 17
20h35 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Sao nhập ngũ nhí ( Tập 1 )
21h50 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu mùa 7 – Tập 10
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh _ Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 21
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _Tập 7 : Căn cứ Hóc Đùn
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 22
01h10 Thế giới đó đây : Sống cùng khủng long
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 2
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 8
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 22

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 02/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 17
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với ô tô hết niên hạn sử dụng
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Sao nhập ngũ nhí ( Tập 1 ) ( PL )
8h05 Phim tài liệu : Bác Tôn người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 2 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 22
9h20 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL lúc 6h30 )
10h00 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _Tập 8 : Nữ Đảng Viên – Doanh nhân làm theo lời Bác
10h15 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Thành tựu của Hội đồng nhân dân qua một nhiệm kỳ
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 94
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 9
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 23
13h45 Phóng sự : Vị thế của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh _ Tập 2 ( Hết )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp _ Mực nướng chao
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 23
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 3
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 18
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 12
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 18
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh _ Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 22
00h15 Phim tài liệu : Tiền Giang những chiến công vang dội _Tập 8 : Nữ Đảng Viên – Doanh nhân làm theo lời Bác
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 23
01h10 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 3
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 12
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 9
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 23