CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 25/09/2023 ĐẾN NGÀY 01/10/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 25/09/2023


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 56
6h10 Chuyên đề : Cựu chiến binh ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 21
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 55
7h50 Khám phá : Sức sống Cà Mau
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 8
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Nổi đau sợi tơ đồng ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 25
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 43
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h45 Khám phá : IDJIVI – Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tiếng bom hòa bình – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Thương hoài ngàn năm
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 76 ( Hết )
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 50
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 57
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 40
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 56
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tiếng bom hòa bình – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 76 ( Hết )
00h15 Lịch sử chế tác
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 8
01h10 Phóng sự tài liệu : Trở lại Hà Tiên
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 43
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 40
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 25
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 50

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 57
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 22
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 56
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 9
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Nổi đau sợi tơ đồng ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 26
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 44
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h45 Khám phá : IDJIVI – Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tiếng bom hòa bình – Tập 2 ( hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Sau lần hẹn cuối
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 1
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 51
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 58
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 41
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 57
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tiếng bom hòa bình – Tập 2 ( hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 1
00h15 Lịch sử chế tác
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 9
01h10 Phóng sự tài liệu : Dư âm Tháp Vịnh
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 44
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 41
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 26
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 51

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 58
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Chạy xe máy trên vỉa hè có vi phạm luật giao thông
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 23
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 57
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 10
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 27
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 45
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h45 Khám phá : IDJIVI – Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vụ án viên đạn lạc – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Ngày hội Văn Hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV ( P1 )
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 2
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 17 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 52
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 59
20h30 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 42
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 58
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vụ án viên đạn lạc – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 2
00h15 Lịch sử chế tác
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 10
01h10 Phóng sự tài liệu : Một thuở Tô Châu
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 45
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 42
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 27
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 52

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 59
6h15 Phố cười thân thiện
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 24
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 58
7h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 11
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 28 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 28
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 46 ( Hết )
13h25 Chuyên đề : Xây dựng Đảng
13h45 Khám phá : IDJIVI – Hòn đảo bị lãng quên ( Phần 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vụ án viên đạn lạc – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Lễ hội rước đèn Trung Thu năm 2023
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 3
17h00 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 53
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 60
20h35 Phóng sự : Công đoàn Tiền Giang qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội X nhiệm kỳ 2018-2023
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 43
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 59
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vụ án viên đạn lạc – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 3
00h15 Lịch sử chế tác
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 11
01h10 Phóng sự tài liệu : Khám phá Hang Tiền
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 46 ( Hết )
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 43
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 28
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 53

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 29/09/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 60
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Gây tai nạn rồi bỏ chạy
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 25
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 59
7h55 Chương trình : Nét Việt
8h00 Trực tiếp : Đại hội Công Đoàn tỉnh Tiền Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028
10h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h50 Phóng sự : Tăng cường các hoạt động kiểm soát và quản lý môi trường
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 29
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 1
13h25 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Bản tình ca trong đêm – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Ngày hội Văn Hóa các dân tộc miền Trung lần thứ IV ( P2 )
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 4
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 54
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 61
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 34 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 44
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 60
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Bản tình ca trong đêm – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 4
00h15 Khám phá thế giới : Vũ khí của các loài vật
01h10 Phóng sự tài liệu : Linh thiêng lửa hồng Nhật Tảo
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 1
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 44
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 29
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 54

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 30/09/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 61
6h10 Chuyên đề : Xây dựng Đảng ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 26
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 60
7h50 Khám phá : Về Bạc Liêu
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 12
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Pháp luật với đời sống
10h45 Chuyên mục : Khoa học giáo dục ( Kỳ 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 30
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 2
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Bản tình ca trong đêm – Tập 2 ( Hết )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Trực tiếp chương trình : Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 5
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 55
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 62
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 45 ( Hết )
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 61
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Bản tình ca trong đêm – Tập 2 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 5
00h15 Lịch sử chế tác
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 12
01h10 Phóng sự tài liệu : Làng Chiếu Tà Niên
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 2
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 45 ( Hết )
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 30
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 55

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 01/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 62
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Những lưu ý khi chở trẻ nhỏ trên xe máy
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay ( PL )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 61
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 13
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Thương hoài ngàn năm
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số
11h10 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 31
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 3
13h20 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần đầu ) – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Người cao tuổi
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 6
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 56
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 63
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 1
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 62
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng tám ( Phần đầu ) – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 6
00h15 Lịch sử chế tác
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 13
01h10 Phóng sự tài liệu : Làm nồi đất nghề hiếm thấy thời nay
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 3
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 1
02h40 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nhân cách bí ẩn _ Tập 31
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 56