CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 23/10/2023 ĐẾN NGÀY 29/10/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/10/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 16
6h10 Chuyên đề : Cựu chiến binh ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 45
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 18
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Biển Gò Công
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 2
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Kình ngư và bông lan đá ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 19
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 25
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 24 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 11
14h45 Phóng sự tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 1 )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Mùa trăng bến hẹn 3 ( P1 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 1
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 5
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 17
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 21
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 19
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 11
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 1
00h15 Khám phá thế giới : Hành tinh nổi giận _ Săn tìm bão
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 2
01h10 Phóng sự tài liệu : Nhà cổ 3 miền ở Long An
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 25
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 21
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 19
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 5

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 24/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 17
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 46
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 19
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 3
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Kình ngư và bông lan đá ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 20
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 26
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 25 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 12
14h45 Phóng sự tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 2 )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Mùa trăng bến hẹn 3 ( P2 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 2
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 6
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 18
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 22
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 20
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 12
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 2
00h15 Khám phá thế giới : Hành tinh nổi giận _ Bão tuyết
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 3
01h10 Phóng sự tài liệu : Làng trống Bình An
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 26
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 22
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 20
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 6

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 25/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 18
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với ô tô hết niên hạn sử dụng
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 47
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 20
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 4
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Chương trình : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 21
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 27
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h40 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 26 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 13
14h45 Phóng sự tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 3 )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Không thể tuyệt chủng _ Bảo tồn loài báo Ghê – pa
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 3
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 21 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 7
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 19
20h30 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 23
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 21
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 13
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 3
00h15 Khám phá thế giới : Hành tinh nổi giận _ Tuyết lỡ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 4
01h10 Phóng sự tài liệu : Gặp gỡ các nhân vật khám phá miền Tây
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 27
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 23
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 21
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 7

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 19
6h15 Phóng sự tài liệu : Khám phá Lung Ngọc Hoàng
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 48
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 21
7h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 5
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 32 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 22
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 28
13h25 Chuyên đề : Xây dựng Đảng
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 27 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 14
14h45 Phóng sự tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 4 )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Không thể tuyệt chủng _Những con ngựa trở về
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 4
17h00 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 8
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 20
20h35 Phố cười thân thiện
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 24
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 22
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 14
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 4
00h15 Khám phá thế giới : Giải cứu Gấu hoang dã ( P1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 5
01h10 Phóng sự tài liệu : Chuyện dưới chân núi Huyền Đinh ( Phần 1 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 28
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 24
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 22
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 8

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/10/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 20
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Trường hợp nào xe máy sẽ bị tạm giữ phương tiện
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 49
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 22
7h50 Phóng sự tài liệu : Đi ăn ong rừng U Minh
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 6
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 23
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 29
13h25 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước ( PL )
13h45 Khám phá : Nước Úc xinh đẹp
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 15
14h45 Phóng sự tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 5 )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Hàn Quốc – Khoảnh khắc vĩnh cửu
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 5
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 9
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 21
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 38 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 25
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 23
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 15
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 5
00h15 Khám phá thế giới : Giải cứu Gấu hoang dã ( P2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 6
01h10 Phóng sự tài liệu : Chuyện dưới chân núi Huyền Đinh ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 29
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 25
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 23
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 9

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 28/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 21
6h10 Chuyên đề : Xây dựng Đảng ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 50
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 23
7h50 Phóng sự tài liệu : Bánh xe hoa
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 7
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Pháp luật với đời sống
10h40 Câu chuyện nông thôn : Chạy theo chất lượng
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sư : Thực hiện bình đẳng giới
11h04 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 24
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 30
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Khám phá : Nước Úc xinh đẹp
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 16
14h45 Phóng sự tài liệu : Từ làng sen đến Bến Nhà Rồng ( Tập 6 )
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Trực tiếp chương trình : Bạn nhà nông
16h20 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 6
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 10
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 22
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 26
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 24
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 16
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 6
00h15 Khám phá thế giới : Giải cứu Gấu hoang dã ( P3 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 7
01h10 Phóng sự tài liệu : Thông điệp từ lòng đất ( Phần 1 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 30
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 26
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 24
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 10

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 29/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 22
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Quy tắc nhường đường tại nơi đường bộ giao nhau
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay ( PL )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 24
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
9h05 Ca nhạc
8h35 TRỰC TIẾP : BẠN NHÀ NÔNG
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Thương hoài ngàn năm
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Bản tin chuyên đề : Giới thiệu sách hay hàng tháng
11h05 Tiết mục : Dân số
11h10 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 25
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 31
13h20 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Khám phá : Nước Úc xinh đẹp
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 17
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Người cao tuổi
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 7
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 11
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 23
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 27
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 25
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 17
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 7
00h15 Khám phá thế giới : Giải cứu Gấu hoang dã ( P4 )
00h30 Chương trình : Nghệ thuật nụ cười Cần Thơ
01h10 Phóng sự tài liệu : Thông điệp từ lòng đất ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 31
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 27
02h40 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 25
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 11