CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 21/08/2023 ĐẾN NGÀY 27/08/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/08/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 21
6h10 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL)
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 32
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 20
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Bình Thuận thiên đường nghỉ dưỡng
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 36
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Cờ nghĩa Giồng Sơn Quy ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 10
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 8
13h20 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h45 Chương trình : Mạnh giàu từ biển quê hương _ Giong buồm ra biển
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 16
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Ký ức thời gian
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 41
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 15
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 22
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 6
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 21
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 16
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 41
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 14 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 36
01h10 Phóng sự tài liệu : Sóc Trăng dấu ấn những ngôi chùa
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 8
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 6
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 10
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 15

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 22
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 33
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 21
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 37
9h20 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Cờ nghĩa Giồng Sơn Quy ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 11
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 9
13h20 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h45 Chương trình : Mạnh giàu từ biển quê hương _ Kinh tế hàng hải
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 17
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Dưới bóng cờ sao
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 42
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Tiết mục : Thuế và đời sống ( Số 1 )
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 16
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 23
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 7
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 22
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 17
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 42
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 15 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 37
01h10 Phóng sự tài liệu : Bãi Bàu xưa và nay
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 9
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 7
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 11
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 16

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 23
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 34
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 22
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 38
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 12
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 10
13h20 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h40 Tiết mục : Thuế và đời sống ( PL )
13h45 Chương trình : Mạnh giàu từ biển quê hương _ Nghị quyết 36-NQ/TƯ mở ra tầm vóc Việt Nam từ biển
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 18
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
15h40 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Đùa nghịch với loài cua
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 43
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 12 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 17
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 24
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 8
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 23
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 18
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 43
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 16 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 38
01h10 Phóng sự tài liệu : Đi tìm nghệ nhân dân gian
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 10
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 8
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 12
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 17

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 24
6h15 Phố cười thân thiện
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 35
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 23
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 39
9h20 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 23 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 13
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 11
13h25 Chuyên đề : Chính quyền số
13h45 Chương trình : Mạnh giàu từ biển quê hương _ Kinh tế xanh
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 19
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 “Chương trình : Nghệ thuật chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn
Đức Thắng ( Phần 1 )”
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 44
17h00 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 18
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 25
20h30 Phố cười thân thiện
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 9
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 24
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 19
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 44
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 17 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 39
01h10 Phóng sự tài liệu : Về Vĩnh Châu
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 11
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 9
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 13
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 18

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 25/08/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 25
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 36
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 24
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Hòn ngọc giữa trùng khơi
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 40
9h20 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 14
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 12
13h25 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước ( PL )
13h45 Chương trình : Mạnh giàu từ biển quê hương _ Tăng cường thông tin biển đảo tới người dân
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 20
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 “Chương trình : Nghệ thuật chào mừng 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn
Đức Thắng ( Phần 2 )”
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 45
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 19
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 26
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 29 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 10
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 25
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 20
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 45
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 18 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 40
01h10 Phóng sự tài liệu : Cửa Mỹ Thanh những huyền thoại
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 12
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 10
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 14
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 19

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 26
6h10 Chuyên đề : Chính quyền số ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 37
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 25
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Nơi miền nắng gió
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 41
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Văn nghệ ” Hà tĩnh Trang thơ hòa cánh sóng “
10h45 Câu chuyện nông thôn : Rượu ơi là rượu
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( PL )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 15
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 13
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Chương trình : Mạnh giàu từ biển quê hương _ Ước mơ chinh phục biển
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Bài ca ra trận – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 46
17h00 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 20
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 27
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 11
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 26
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Bài ca ra trận – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 46
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 19 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 41
01h10 Phóng sự tài liệu : Mùa câu cá bông lau
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 13
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 11
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 15
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 20

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 27
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc dừng đỗ ô tô đúng quy định trên đường bộ
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Khám phá biển đảo quê hương : Một thoáng vịnh biển
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 26
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 42
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Ký ức thời gian
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Bản tin chuyên đề : Giới thiệu sách hay hàng tháng
11h04 Tiết mục : Dân số ( Số 10 )
11h10 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 16
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 14
13h20 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Chương trình : Mạnh giàu từ biển quê hương _ Du lịch biển xanh ” cất cánh ”
BUỔI CHIỀU
14h00 Trực tiếp : Pháp luật với đời sống
14h40 Phim tài liệu : Nguyễn Gia Thiều người của non nước
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Cựu chiến binh
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 47
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 21
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 28
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 12
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 27
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Khám phá : Vũ khí của các loài vật
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 47
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 20 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 42
01h10 Phóng sự tài liệu : Nơi sắc màu hội tụ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 14
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 12
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 16
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 21