CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 21/06/2021 ĐẾN NGÀY 27/06/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/06/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 32
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Xe máy đẩy -Kéo xe khác có vi phạm luật
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 10
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Ngôi nhà tuyết
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 55 + 56 + 57
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Tình mẫu tử ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 145
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 20
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 46
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 25
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 70
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 8
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 24
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 33
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 19
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 11
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 25
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 55 + 56 + 57
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 8
01h10 Phim tài liệu : Xứ Nghệ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 24
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 19
03h00 Khám phá thế giới : Những khu vườn độc đáo ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 20
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 46

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 32
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Xe máy đẩy -Kéo xe khác có vi phạm luật
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 10
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Ngôi nhà tuyết
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 55 + 56 + 57
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Tình mẫu tử ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 145
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 20
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 46
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 25
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 70
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 8
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 24
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 33
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 19
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 11
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 25
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 55 + 56 + 57
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 8
01h10 Phim tài liệu : Xứ Nghệ
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 24
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 19
03h00 Khám phá thế giới : Những khu vườn độc đáo ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 20
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 46

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 33
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 11
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 58 + 59 + 60
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h05 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL ngày 20 / 06 / 2021 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 146
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 21
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 47
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 26
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Về Phương Nam
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 71
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 9
17h15 Chuyên mục : Cựu chiến binh
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 25
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 34
20h30 Chương trình : Từ làng đến phố _ Sập bẫy chiêu củ
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 20
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 12
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 26
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 58 + 59 + 60
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 9
01h10 Phim tài liệu : Có một Hà Tiên xưa
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 25
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 20
03h00 Khám phá : Loài hổ
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 21
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 47

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 24/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 34
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Xe máy đẩy -Kéo xe khác có vi phạm luật
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 12
7h50 Chương trình : Từ làng đến phố _ Sập bẫy chiêu củ (PL)
8h10 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 61 + 62 + 63
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 82 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 147
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 22
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 48
13h45 Chuyên mục : Cựu chiến binh ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 27
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 72
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 10
17h15 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 26
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 35
20h30 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 21
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 13
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 27
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 61 + 62 + 63
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 10
01h10 Phim tài liệu : Làng thêu Quất Động _ Tập 1
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 26
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 21
03h00 Khám phá thế giới : Những con tàu hạng sang ( Phần 1 )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 22
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 48

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 25/06/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 35
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Qúy cô ưu tú _ Tập 13
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Nhật Bản
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 64 + 65+ 66
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 148
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 23
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 49
13h45 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 28
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 73
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 11
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 27
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 36
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 22
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 26 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 28
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 64 + 65+ 66
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần tiếp theo )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 11
01h10 Phim tài liệu : Làng thêu Quất Động _ Tập 2
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 27
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 22
03h00 Khám phá thế giới : Những con tàu hạng sang ( Phần 2 )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 23
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 49

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 36
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 26 )
7h20 Khám phá thế giới : Những cảnh sắc tuyệt đẹp
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 67 + 68 + 69
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Trực tiếp : Pháp luật với đời sống
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 149
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 24
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 50
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 29
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 74
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 12
17h15 Phóng sự tài liệu :
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 28
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 37
20h35 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h30 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 1 )
22h00 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 29
23h40 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 67 + 68 + 69
00h15 Phóng sự tài liệu : Hòn Khoai
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 12
01h10 KhÁm phá : Thú con trong sở thú
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 28
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Những con tàu hạng sang ( Phần 3 )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 24
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 50

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 27/06/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 37
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Xe máy đẩy -Kéo xe khác có vi phạm luật
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 1 ) ( PL )
7h50 Khám phá thế giới : Sinh tồn trong hoang dã
8h35 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 70 +71 + 72
9h15 Phim tài liệu : Sống cùng chim muông
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL lúc 6h30 )
10h15 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự ( Chuyên đề Phụ nữ ) _ Phòng chống bạo lực gia đình ( PL )
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 150
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 25
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 51
13h35 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia Canada
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 30
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 13
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 29
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 38
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 23
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 26
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 30
23h30 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần 1001 – Tập 70 +71 + 72
00h15 Phóng sự tài liệu : Hòn đá giữa biển khơi
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 13
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc_ Tập 2
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Thiên Long Bát Bộ – Tập 29
02h15 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 23
03h00 Khám phá : Loài sư tử
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 25
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 51