CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 20/11/2023 ĐẾN NGÀY 26/11/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/11/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 44
6h10 Chuyên đề : Cựu chiến binh ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 17
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 46
7h50 Phim tài liệu : Sóc Bom Bo
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 29
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Chân dung người Mẹ ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện hình Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 47
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 18
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường
13h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 19
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Thành phố hướng mặt trời
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Nhớ ơn thầy cô
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 29
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 33
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 45
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 46
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 47
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 19
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 29
00h15 Hành trình trái đất
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 29
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 18
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 46
02h40 Phim tài liệu : Nữ tướng Nguyễn Thị Định ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 47
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 33

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 45
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 18
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 47
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 30
9h20 Truyền hình huyện hình Cái Bè ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Chân dung người Mẹ ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 48
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 19
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 20
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Phút thiêng liêng có Bác
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Từ mùa thu năm ấy
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 30
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 34
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 46
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 47
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 48
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 20
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 30
00h15 Hành trình trái đất
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 30
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 19
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 47
02h40 Phim tài liệu : Nữ tướng Nguyễn Thị Định ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 48
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 34

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 46
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 19
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 48
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 31
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Chương trình : Văn nghệ _ Thương lắm miền Tây
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 49
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 20
13h25 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h40 Phim tài liệu : Dấu ấn khởi nghĩa Nam Kỳ
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 21
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Nguyên Sơn Hà người doanh nhân đất Cảng
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới _ Thiên nhiên Hàn Quốc : Khoảnh khắc vĩnh cửu
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 31
17h00 Phóng sự : Hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững Huyện Gò Công Tây
17h00 ?????????Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 24 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 35
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 47
20h30 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 48
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 49
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 21
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 31
00h15 Hành trình trái đất
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 31
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 20
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 48
02h40 Phim tài liệu : Nữ tướng Nguyễn Thị Định ( Phần 3 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 49
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 35

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 47
6h15 Phóng sự tài liệu : Đất lành chim đậu
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 20
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 49
7h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 32
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 36 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 50
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 21
13h25 Chuyên đề : Xây dựng Đảng
13h40 Phim tài liệu : Bà Nguyễn Thị Thập với khởi nghĩa Nam Kỳ
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 22
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Về Hải Phòng quê em
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới _ Thiên nhiên Hàn Quốc : Quá khứ và tương lai
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 32
17h00 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 36
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 48
20h35 Chương trình : Khi chồng tui vào bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 49
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 50
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 22
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 32
00h15 Hành trình trái đất
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 32
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 21
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 49
02h40 Phim tài liệu : Nữ tướng Nguyễn Thị Định ( Phần 4 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 50
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 36

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 24/11/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 48
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 21
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 50
7h50 Phim tài liệu : Làng cổ Đông Hòa Hiệp
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 33
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 51
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 22
13h25 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Phố cổ Hội An
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 23
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Con tàu thời gian
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Khám phá thế giới _ Bên dưới đồng cỏ Châu Phi
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 33
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 37
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 49 ( Hết )
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 42 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 50
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 51
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 23
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 33
00h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 33
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 22
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 50
02h40 Phim tài liệu : Làng lụa Vạn Phúc ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 51
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 37

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 25/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 49 ( Hết )
6h10 Chuyên đề : Xây dựng Đảng ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 22
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 51
7h50 Phim tài liệu : Nhà văn Sơn Nam
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 34
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Pháp luật với đời sống
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sư : Thực hiện bình đẳng giới
11h05 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 52
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 23
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Khám phá : Du lịch cực điểm _ Linh Dương đầu bò
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 24
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Công trình kiến trúc Pháp
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h20 Trực tiếp : Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt
16h15 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 34
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 38
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 1
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 “
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 52
22h10 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 24
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 34
00h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 34
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 23
02h15 Phim tài liệu : Làng lụa Vạn Phúc ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 52
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 38

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/11/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 1
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay ( PL )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 52
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
9h05 Ca nhạc
8h35 TRỰC TIẾP BẠN NAH2 NÔNG
9h30 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2023 – 2024 ” ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Bản tin chuyên đề : Giới thiệu sách hay hàng tháng
11h04 Tiết mục : Dân số
11h09 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 53
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 24
13h25 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Khám phá : Du lịch cực điểm _Loài chim cánh cụt
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 25
14h45 Chương trình : Âm vang miền cửa biển _ Tình mẹ tình quê
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Cựu chiến binh
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 35
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 39
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trách em sao quá xinh đẹp _ Tập 2
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 51
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 53
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh ta thật sự không mấy yêu em – Tập 25
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú – Tập 35
00h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
00h30 Chương trình : Văn nghệ _ Nụ cười Hậu Giang
01h10 Chương trình : Âm vang miền cửa biển
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Nụ hôn hoán đổi vận may – Tập 24
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 51
02h40 Phim tài liệu : Đời Don
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 53
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 39