CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 20/03/2023 ĐẾN NGÀY 26/03/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/03/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 31
6h14 Khám phá biển đảo : Khát vọng biển Tây
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 23
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 39
7h50 Phóng sự tài liệu : Dù Kê hướng đi đến di sản nhân loại
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 9
9h20 Phim tài liệu : Món ngon quê nhà _ Hương vị ba miền
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Hoàng hạc bay về ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 3
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 17
13h20 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h40 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 13 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 54
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Một thoáng quê hương
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 55
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 30
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phóng sự : Gia đình hạnh phúc – Quốc gia thịnh vượng
19h50 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 32
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 29
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 40
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 54
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 55
00h15 Khám phá miền Tây : Làng chiếu Tà Niên
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 9
01h10 Khám phá : Sông Loire ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 17
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 29
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 3
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 30

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/03/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 32
6h15 Khám phá biển đảo : Một thoáng Hà Tiên
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 24
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 40
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 10
9h20 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Hoàng hạc bay về ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 4
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 18
13h20 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 14 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 56
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Tiếp bước cha ông
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 57
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 31
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
20h00 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 33
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 30
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 41
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 56
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 57
00h15 Khám phá miền Tây : Làm nồi đất nghề hiếm thấy đời nay
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 10
01h10 Khám phá : Sông Loire ( Phần 3 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 18
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 30
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 4
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 31

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/03/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 33
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Tiểu phẩm khoa giáo : Ông ngoại đại gia
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 25
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 41
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 11
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 5
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 19
13h20 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h40 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 15 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 58
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã nước Anh _ Những dãy núi
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 59
17h00 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 32
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 34
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 31
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 42
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 58
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 59
00h15 Khám phá miền Tây : Ba Động địa danh và huyền thoại ( Phấn 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 11
01h10 Phim tài liệu : Vương quốc Trầm Hương
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 19
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 31
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu nhất thế giới
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 5
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 32

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/03/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 34
6h14 Khám phá biển đảo : Lung linh đảo Ngọc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 26
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 42
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 12
9h20 Truyền hình Thị xã Gò Công PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Những ngọn núi thiêng
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 6
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 20
13h20 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 16 )
13h20 Du lịch cực điểm : Tìm hiểu vể loài chim cánh Cụt
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 60
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã nước Anh _ Những cánh rừng
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 61
17h00 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 33
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 35
20h30 Phố cười thân thiện
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 32
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 43
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 60
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 61
00h15 Khám phá miền Tây : Ba Động địa danh và huyền thoại ( Phấn 2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 12
01h10 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt ( Phần 1 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 20
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 32
02h40 Khám phá thế giới : Những thành phố huyền thoại
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 6
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 33

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 24/03/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 35
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nói không với giày cao gót khi lái xe ô tô
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 27
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 43
7h50 Hành trình trái đất
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 13
9h20 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Tiểu phẩm khoa giáo : Bệnh đục thủy tinh thể
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 7
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 21
13h25 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 17 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 62
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã Hàn Quốc ( Phần 1 )
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 63
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 34
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 36
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 7 )
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 33
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 44
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 62
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 63
00h15 Khám phá miền Tây : Nổi lòng Chằm – Riêng Chà _ Pây
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 13
01h10 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 21
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 33
02h40 Nhiếp ảnh gia mạo hiểm
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 7
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 34

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 25/03/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 36
6h15 Khám phá biển đảo : Lửa ngục Phú Quốc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 28
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 44
7h50 Hành trình trái đất
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 14
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Pháp luật với đời sống
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Khoa học giáo dục
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 8
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 22
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 18 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 64
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h10 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 65
17h00 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 35
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 37
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022
21h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 45
22h15 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h50 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 64
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 65
00h15 Khám phá miền Tây : Nghệ nhân phục chế Lâm Phene
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 14
01h10 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt ( Phần 3 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 22
02h15 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong khoa học
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 8
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 35

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 26/03/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 37
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nói không với giày cao gót khi lái xe ô tô
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz & Bob – Tập 29
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 45
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 15
9h20 Chương trình Văn hóa văn nghệ : Di tích Rạch gầm Xoài Mút
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h05 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Giới thiệu sách hay hàng tháng ( Số 2 )
11h05 Phố cười thân thiện
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 9
12h35 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 23
13h20 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 19 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 66
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 67
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 36
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 38
20h35 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 34
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 46
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 66
23h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Những kẻ mộng mơ – Tập 67
00h15 Khám phá miền Tây : Nhớ mãi món ngon Trà Vinh
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều – Tập 15
01h10 Phim tài liệu : Hào khí Nguyễn Trung Trực
01h30 Phim truyện Việt Nam : Nhà chung – Tập 23
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 34
02h40 Nhiếp ảnh gia mạo hiểm
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Cùng chàng yên giấc đến bình minh – Tập 9
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 36