CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 19/06/2017 ĐẾN NGÀY 25/06/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/06/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Chương trình : Ký sự biển đảo _ Tập 16 : Đất xưa kể chuyện anh hùng ( PL )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Phim truyện Hồng Kông : Phi Hổ P2 – Tập 8
8h00 Khám phá thế giới : Loài vẹt Macau
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của Mẹ – Tập 41
9h30 Phim khoa học : Những người con của rừng
10h20 Giải trí nước ngoài
10h40 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 ) – Tập 33
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Đưa nhau ra tòa (PL)
11h15 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Tấu khúc đêm Cần Thơ (PL)
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 15 + 16
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 17
15h00 Thời sự Đài truyền hình Tiền Giang + Tin thế giới (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
16h15 Phim hoạt hình : Chú Rồng Ao Ao– Tập 8
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn giấu ( P2 ) – Tập 67 + 68
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Ý kiến người dân
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 CT : Làm chủ tay lái _ Giữ khoảng cách an toàn
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Liêu trai tân truyện – Tập 22
20h30 Chuyên mục : Câu chuyện pháp luật
20h45 Phim : SitCom _Dê xòm xuất hiện
21h00 Quảng Cáo
21h05 Phim truyện Trung Quốc : Ngũ Thử đại náo Đông Kinh – Tập 13
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Trung Quốc : Tân Thần Điêu đại hiệp – Tập 48
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công P3 – Tập 28
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 15 + 16
03h50 Khám phá thế giới
04h45 Chuyên mục : Câu chuyện pháp luật (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/06/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Chương trình : Ký sự biển đảo _ Tập 17 : Bên biển Gò Công ( PL )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Phim truyện Hồng Kông : Phi Hổ P2 – Tập 9
7h45 Chuyên mục : Câu chuyện pháp luật (PL)
8h00 Thế giới đó đây : Thế giới động vật
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của Mẹ – Tập 42
9h30 Khám phá thế giới : Giác quan con người _ P2
10h40 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 ) – Tập 34
10h55 CT : Làm chủ tay lái _ Giữ khoảng cách an toàn (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Dê xòm xuất hiện (PL)
11h15 Chương trình : Câu chuyện nông thôn
11h30 Thời sự Đài truyền hình TG + Tin thế giới + An toàn giao thông
11h55 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 17+ 18
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Ý kiến người dân (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 18
15h00 Thời sự Đài truyền hình Tiền Giang + Tin thế giới (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Phim khoa học : Ngành khoa học nghiên cứu trái đất
16h15 Phim hoạt hình : Chú Rồng Ao Ao– Tập 9
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn giấu ( P2 ) – Tập 69 + 70
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Kinh tế
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Liêu trai tân truyện – Tập 23
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h45 Phim : SitCom _Vạch mặt dê xòm
21h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngũ Thử đại náo Đông Kinh – Tập 14
21h45 CT : Cảnh báo an toàn sống _ Số 11 : Hội chứng nghiệm Smartphone
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Trung Quốc : Tân Thần Điêu đại hiệp – Tập 49
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công P3 – Tập 29
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 17+ 18
03h50 Khám phá thế giới
04h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/06/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hồng Kông : Phi Hổ P2 – Tập 10
7h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h00 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của Mẹ – Tập 43
9h30 CT : Cảnh báo an toàn sống _ Số 11 : Hội chứng nghiệm Smartphone ( PL )
9h40 Chương trình : Pháp luật với đời sống
10h40 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 ) – Tập 35
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Vạch mặt dê xòm (PL)
11h15 Chương trình : Ký sự biển đảo _ Tập 18 : Bản hùng ca rừng sác
11h30 Tiền Giang kết nối 24h
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 19+ 20
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Kinh tế (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 19
15h00 Tiền Giang kết nối 24h (PL)
15h20 Chương trình : Ca cổ _ Dòng sông và nổi nhớ
16h15 Phim hoạt hình : Chú Rồng Ao Ao– Tập 10
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn giấu ( P2 ) – Tập 71 + 72
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Cải cách hành chính
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Liêu trai tân truyện – Tập 24
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h45 Phim : SitCom _ Cú lừa ngoạn mục
21h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngũ Thử đại náo Đông Kinh – Tập 15
21h45 CT : Cảnh báo an toàn sống _ Số 12 : Cân thị & những hệ lụy tương lai
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Trung Quốc : Tân Thần Điêu đại hiệp – Tập 50
23h15 Chương trình : Ca cổ _ Dòng sông và nổi nhớ (PL)
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công P3 – Tập 30
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 19+ 20
03h50 Khám phá thế giới
04h20 Phim tài liệu : Đi tìm trang phục Việt ( PL )
04h45 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/06/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Nét cổ giữa lòng Hội An
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hồng Kông : Phi Hổ P2 – Tập 11
7h45 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h00 Thế giới đó đây : Khám phá điều mới lạ
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của Mẹ – Tập 44
9h30 CT : Cảnh báo an toàn sống _ Số 12 : Cân thị & những hệ lụy tương lai ( PL )
9h40 Khám phá thế giới : Namabia hạt cát của thời gian
10h00 Văn nghệ địa phương _ Chập cải lương : Đừng đánh rơi hạnh phúc
10h40 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 ) – Tập 36
10h55 CT : Làm chủ tay lái _ Giữ khoảng cách an toàn (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _ Cú lừa ngoạn mục (PL)
11h15 CT: Sổ tay nội trợ _ Gỏi hoa chuối hải sản chân gà rút xương
11h30 Tiền Giang kết nối 24h
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 21 + 22
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Cải cách hành chính (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 20
15h00 Tiền Giang kết nối 24h (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Du lịch vòng quanh thế giới
16h15 Phim hoạt hình : Chú Rồng Ao Ao– Tập 11
16h25 Tự Giới Thiệu
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn giấu ( P2 ) – Tập 73 + 74
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Liêu trai tân truyện – Tập 25
20h30 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình
20h45 Phim : SitCom _Căn bệnh nan y
21h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngũ Thử đại náo Đông Kinh – Tập 16
21h45 CT : Cảnh báo an toàn sống _ Số 13 : Dầu mở bẩn
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Trung Quốc : Tân Thần Điêu đại hiệp – Tập 51
23h15 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công P3 – Tập 31
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 21 + 22
03h50 Văn nghệ địa phương _ Chập cải lương : Đừng đánh rơi hạnh phúc (PL)
04h20 Phim tài liệu : Nét cổ giữa loàng Hội An ( PL )
04h45 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/06/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Truyền thuyết bến đò tơ
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hồng Kông : Phi Hổ P2 – Tập 12
7h45 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)
8h00 Khám phá tự nhiên : Kiến săn mồi
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của Mẹ – Tập 45
9h30 CT : Cảnh báo an toàn sống _ Số 13 : Dầu mở bẩn ( PL )
9h40 Du lịch vòng quanh thế giới
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h40 Phim hoạt hình : Truyền kỳ Mạc Lâm ( P2 ) – Tập 37
10h55 Tự giới thiệu
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Căn bệnh nan y (PL)
11h15 Chương trình : Nhịp sống Teen _ Kich boxing (PL)
11h30 Tiền Giang kết nối 24h
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 23 + 24
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Thi đua là yêu nước (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 21
15h00 Tiền Giang kết nối 24h (PL)
15h20 CT: Sổ tay nội trợ _ Gỏi hoa chuối hải sản chân gà rút xương (PL)
15h35 Chương trình : Hài _Giúp bạn
16h15 Phim hoạt hình : Chú Rồng Ao Ao– Tập 12
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn giấu ( P2 ) – Tập 75 + 76
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Liêu trai tân truyện – Tập 26
20h30 Chương trình : Nhịp sống teen _Hộp quà bí mật
20h45 Phim : SitCom _Nhạn sa lưới
21h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngũ Thử đại náo Đông Kinh – Tập 17
21h45 CT : Cảnh báo an toàn sống _ Số 14 : Cơm bao no
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Trung Quốc : Tân Thần Điêu đại hiệp – Tập 52 ( Hết )
23h15 Chương trình : Hài _ Giúp bạn (PL)
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công P3 – Tập 32
00h45 Phim truyện Hàn Quốc : Vương quốc của gió _ Tập 42 + 43
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 23 + 24
03h50 Khám phá thế giới
04h25 Phim tài liệu : Truyền thuyết bến đò tơ ( PL )
04h45 Chương trình : Truyền hình Mỹ Tho ( PL )

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 24/06/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Chiếc giỏ đời người
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hồng Kông : Phi Hổ P2 – Tập 13
7h45 Phim khoa học : Xác ướp khủng long
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của Mẹ – Tập 46
9h30 CT : Cảnh báo an toàn sống _ Số 14 : Cơm bao no ( PL )
9h45 Chương trình : Nhịp sống Teen _ Kich boxing (PL)
10h00 Thế giới đó đây : Victoria _Dòng sông của khởi nguồn
10h30 Ca nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Nhạn sa lưới (PL)
11h15 Chương trình : Ký sự biển đảo _ Tập 19 : Cần Giờ biển gọi
11h30 Tiền Giang kết nối 24h
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 25 + 26
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 22
15h00 Tiền Giang kết nối 24h (PL)
15h15 Trực tiếp chương trình : Bạn nhà nông
16h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
16h30 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn giấu ( P2 ) – Tập 77 + 78
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 CT : Cẩm nang sức khỏe _Số 9 : Bệnh trĩ & nguy cơ tái phát sau phẩu thuật
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Liêu trai tân truyện – Tập 27
20h30 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Đôi đũa cau còn lại
20h45 Chương trình : Đường đến Vinh Quang
21h40 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
22h10 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h40 Phim truyện Trung Quốc : Tân tiếu ngại giang hồ – Tập 1
23h30 Ca nhạc ( PL )
00h00 Phim truyện Trung Quốc : Tế Công P3 – Tập 33
00h45 Phim truyện Hàn Quốc : Vương quốc của gió _ Tập 44 + 45
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 25 + 26
3h50 Khám phá thế giới
04h10 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Đôi đũa cau còn lại (PL)
04h25 Phim tài liệu : Chiếc giỏ đời người( PL )
04h45 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 25/06/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Hương sen
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hồng Kông : Phi Hổ P2 – Tập 14
7h45 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Đôi đũa cau còn lại (PL)
8h00 Thế giới đó đây : Khám phá vẻ đẹp của đảo Perroquets
8h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của Mẹ – Tập 47
9h30 Chương trình : Cảnh báo an toàn sống ( PL )
9h45 CT: Sổ tay nội trợ _ Gỏi hoa chuối hải sản chân gà rút xương (PL)
10h00 Chương trình : Đường đến Vinh Quang (PL)
10h55 CT : Làm chủ tay lái _ Giữ khoảng cách an toàn (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên mục : Vì tuổi thơ (PL)
11h15 Giải trí nước ngoài
11h30 Tiền Giang kết nối 24h
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự giới thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 27 + 28
12h40 Quảng cáo
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 23
15h00 Tiền Giang kết nối 24h (PL)
15h20 Chương trình : Quà tặng âm nhạc (PL)
16h00 CT : Cẩm nang sức khỏe _Số 9 : Bệnh trĩ & nguy cơ tái phát sau phẩu thuật ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h20 Tự Giới Thiệu
16h35 Phim truyện Ấn Độ : Mưu đồ ẩn giấu ( P3 ) – Tập 1 + 2
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Liêu trai tân truyện – Tập 28
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h45 Phim : SitCom _Kế hoạch cầu hôn
21h00 Quảng Cáo
21h05 Phim truyện Trung Quốc : Ngũ Thử đại náo Đông Kinh – Tập 18
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Sân khấu _Cải lương : Điểu Nhi địa ngục môn
00h45 Phim truyện Hàn Quốc : Vương quốc của gió _ Tập 46 + 47
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngô Thừa Ân và Tây Du Ký – Tập 27 + 28
03h40 Chương trình : Đường đến Vinh Quang (PL)
04h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)