CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 18/03/2019 ĐẾN NGÀY 24/03/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/03/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 6
7h50 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
8h05 Khám phá thế giới : Hành trình tri thức
8h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 40
9h20 Khám phá tự nhiên : Bảo vệ loài Vượn Cao Vít
9h45 Sân khấu _ Kịch : Sự lựa chọn cuối cùng ( Phần 1 )
10h45 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou _ Tập 42
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 46 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 17 + 18
13h30 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 7
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Hài – Duyên ai nấy gặp ( P2 )
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 46 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Những điều kỳ thú ở thung lũng Pillow – Tập 38
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 39
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 25
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy Công Lược _ Tập 9
20h30 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý – Tập 24
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 7 x
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 him truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 7
23h30 Chương trình : Hài – Duyên ai nấy gặp ( P2 ) ( PL )
00h05 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 40
00h50 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 1 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 39
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 25
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 17 + 18
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 46 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/03/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 7
7h50 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Hành trình tri thức
8h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 41
9h20 Giải trí nước ngoài
9h30 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển ( PL )
9h45 Sân khấu _ Kịch : Sự lựa chọn cuối cùng ( Phần 2 )
10h45 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou _ Tập 43
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 47 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 19 + 20
13h25 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 8
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 47 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Những điều kỳ thú ở thung lũng Pillow – Tập 39
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 40
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 26
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy Công Lược _ Tập 10
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý – Tập 25
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 8
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 him truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 8
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 41
00h50 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 2 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 40
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 26
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 19 + 20
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 47 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/03/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 3
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 8
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Du lịch vòng quanh thế giới : Đến Australia
8h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 42
9h30 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển ( PL )
9h45 Chương trình : Tư vấn tuyển sinh 2019 ( PL )
10h45 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou _ Tập 44
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Thị xã Cai Lậy vững bước đi lên
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 48 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 21 + 22
13h25 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật(PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 9
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca cổ _ Bến quê
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 48 ) ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Những điều kỳ thú ở thung lũng Pillow – Tập 40
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 41
17h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 27
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy Công Lược _ Tập 11
20h30 Chương trình : Người Tiền Giang
20h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý – Tập 26
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 9
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 him truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 9
23h30 Chương trình : Ca cổ _ Bến quê ( PL )
00h05 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 42
00h50 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 3 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 41
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 27
02h40 Thế giới đó đây
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 21 + 22
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 48 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/03/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 4
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 9
7h50 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Hương vị Hàn Quốc
8h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 43
9h30 Chuyên đề : Thị xã Cai Lậy vững bước đi lên ( PL )
9h45 Thế giới đó đây : Siêu giác quan động vật
10h10 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou _ Tập 45
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tân Phước ngày nay
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 49 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 23 + 24
13h25 Du lịch vòng quanh thế giới _ Du hành vòng quanh thế giới
13h45 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 10
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 49 ) ( PL )
16h10 Chương trình : Thể dục dưỡng sinh ( Mẫu 2 )
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 42
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 28
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy Công Lược _ Tập 12
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý – Tập 27
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 10
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 him truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 10
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 43
00h50 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 4 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 42
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 28
02h40 Thế giới đó đây
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 23 + 24
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 49 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/03/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 5
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 10
7h50 Khám phá thế giới : Hành trình của nhà tự nhiên học
8h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 44
9h30 Chuyên đề : Tân Phước ngày nay ( PL )
9h45 Du lịch vòng quanh thế giới ( Dịch thuật )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou _ Tập 46
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 50 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 25 + 26
13h25 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 11
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 50 ) (PL )
16h10 Chương trình : Thể dục dưỡng sinh ( Mẫu 2 )
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 43
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 29
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 CT : Cẩm nang sức khỏe _ Bệnh trĩ ngày càng trẻ hóa
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy Công Lược _ Tập 13
20h30 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Ăn trộm quen tay
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý – Tập 28
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 11
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 him truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 11
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 44
00h50 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 5 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 43
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 29
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 25 + 26
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 50 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/03/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 6
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 11
7h50 Du lịch vòng quanh thế giới : Thiên nhiên kỳ thú
8h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 45
9h30 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới ( PL )
9h45 Giải trí nước ngoài
10h00 Trực tiếp : Chương trình Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Ăn trộm quen tay ( PL )
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 51 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 27 + 28
13h25 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 12
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 12
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 51 ) ( PL )
16h10 Chương trình : Thể dục dưỡng sinh ( Mẫu 2 )
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 44
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 30
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 CT : Cẩm nang sức khỏe _Những điều cần biết về giải độc gan
20h00 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy Công Lược _ Tập 14
20h35 Chương trình : Chuyện quê tôi _Tập 4
20h45 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2018 – 2019 _ Kỳ 19 “
21h40 Chương trình : Cười mười thang thuốc bổ_Tập 12 : Đi đêm có ngày gặp ma
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 him truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 12
23h30 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 45
00h50 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 6 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 44
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 30
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 27 + 28
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 51 ) (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 24/03/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 7
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Ca nhạc ( PL )
7h35 Khám phá thế giới : Vũ khí của các loài vật
8h30 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 46
9h20 Trực tiếp : Chương trình Bạn nhà nông
10h10 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2018 – 2019 _ Kỳ 19 ( PL )
10h50 Chương trình : Chuyện quê tôi _Tập 4
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên mục : Khoa học và giáo dục
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 52 )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 29 + 30
13h20 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
13hh45 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Ăn trộm quen tay ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 13
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 52 ) ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 45
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 31
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy Công Lược _ Tập 15
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý – Tập 29
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Yêu con gái của kẻ thù _ Tập 12
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 him truyện Việt Nam : Đò dọc _ Tập 13
23h30 Chương trình : 10 thang thuốc bổ ( PL )
00h05 Phim truyện Thổ Nhĩ Kỳ : Mặt trời mùa đông – Tập 46
00h50 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R – Tập 7
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Hạnh phúc trở về – Tập 45
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tùy Đường anh hùng ( P1 ) – Tập 31
02h35 Chương trình : ” Đường đến vinh quang năm 2018 – 2019 _ Kỳ 19 ” ( PL )
03h15 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ Hổ Bố Mèo – Tập 29 + 30
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện Đàn Ông ( Tập 52 ) ( PL )