CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 17/05/2021 ĐẾN NGÀY 23/05/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/05/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 32
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng sự tài liệu : Triển khai nhiều kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử
7h00 Văn nghệ địa phương _ Kịch : Ai được đi bầu
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 20 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 7
9h20 Du lịch vòng quanh thế giới : Du lịch cực điểm
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch : Dòng xoáy ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 109
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 24
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 10
13h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 73 + 74 + 75
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Bài ca nhớ Bác
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 39
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 6
17h15 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 18
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 CT : Làm chủ tay lái _Cần mang những giấy tờ gì khi điều khiển phương tiện giao thông.
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 33
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 25
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 7
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 73 + 74 + 75
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 7
00h15 Phóng sự tài liệu : Triển khai nhiều kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự cho công tác bầu cử
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 6
01h10 Phim tài liệu : Người là niềm tin tất thắng ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 18
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 25
03h00 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại ( P1 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 24
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 10

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 33
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Cần mang những giấy tờ gì khi điều khiển phương tiện giao thông.
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng sự tài liệu : Tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 7
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu mùa 7 – Tập 12 ( PL )
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 8
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch : Dòng xoáy ( Phần 2 )
10h40 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 110
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 25
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 11
13h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 76 + 77 + 78
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 40
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 7
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 19
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 34
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 26
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 8
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 76 + 77 + 78
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 8
00h15 Phóng sự tài liệu : Tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 7
01h10 Phim tài liệu : Người là niềm tin tất thắng ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 19
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 26
03h00 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại ( P2 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 25
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 11

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 34
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng sự tài liệu : Vị thế của Quốc hội – Hội đồng nhân dân các cấp
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 8
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 9
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Kịch : Mừng ngày hội lớn
10h40 Phim tài liệu : Bác Hồ một tâm hồn xứ Nghệ
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 111
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 26
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 12
13h45 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 79 + 80 + 81
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Bài ca nhớ Bác
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 41
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 8
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 20
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 35
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h45 Phim tài liệu : Đại biểu Quốc hội và những ký ức không thể nào quên
21h05 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 27
21h40 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 9
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 79 + 80 + 81
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 9
00h15 Phóng sự tài liệu : Vị thế của Quốc hội – Hội đồng nhân dân các cấp
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 8
01h10 Phim tài liệu : Người là niềm tin tất thắng ( Tập 3 )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 20
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 27
03h00 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại ( P3 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 26
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 12

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 35
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Cần mang những giấy tờ gì khi điều khiển phương tiện giao thông.
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng sự tài liệu : Vai trò của Hội đồng nhân dân trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Tiền Giang
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 9
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Văn nghệ địa phương _ Kịch : Bầu sao cho đúng
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 10
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 77 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 112
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 27
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 13
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 82 + 83 + 84
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 42
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 9
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 21
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 36 ( Hết )
20h30 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h45 Phim tài liệu : Đại biểu Quốc hội và những kỳ vọng của cử tri
21h05 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 28
21h40 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 10
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 82 + 83 + 84
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 10
00h15 Phóng sự tài liệu : Vai trò của Hội đồng nhân dân trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Tiền Giang
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 9
01h10 Phim tài liệu : Người là niềm tin tất thắng ( Tập 4 _ hết )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 21
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 28
03h00 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Những ngôi nhà đặc thù
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 27
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 13

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/05/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 36 ( Hết )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng sự tài liệu : Thành tựu của Hội đồng nhân dân qua một nhiệm kỳ
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 10
7h50 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 11
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h40 Văn nghệ địa phương – Kịch : Bầu sao cho đúng
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 113
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 28
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 14
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 85 + 86 + 87
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 43
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 10
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 22
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 1
20h35 Phim tài liệu : Lá phiếu niềm tin
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 29
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 21 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 85 + 86 + 87
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 11
00h15 Phóng sự tài liệu : Thành tựu của Hội đồng nhân dân qua một nhiệm kỳ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 10
01h10 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 22
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 29
03h00 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Ngôi nhà trong thành phố
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 28
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 14

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 21 )
7h20 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 12
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Trực tiếp : Phápluật với đời sống
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 114
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 29
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 15
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 88 + 89 + 90
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 44
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 11
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 23
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 2
20h45 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h30 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Sao nhập ngũ nhí ( Tập 4 )
22h00 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu mùa 7 – Tập 13
22h25 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 88 + 89 + 90
23h40 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 12
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 11
01h10 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 23
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Ngôi nhà kính
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 29
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 15

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Cần mang những giấy tờ gì khi điều khiển phương tiện giao thông.
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Sao nhập ngũ nhí ( Tập 4 ) ( PL )
7h50 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
8h15 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 13
9h00 Thông tin cập nhật Bầu cử
9h15 Trực tiếp : Chương trình _ Bạn nhà nông
10h15 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 115
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 30
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 16
13h45 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 91 + 92 + 93
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 12
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 24
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 3
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 30
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 21
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 91 + 92 + 93
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 13
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 12
01h10 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 24
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 30
03h00 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Thiết kế tôn trọng truyền thống
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 30
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 16