CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 17/01/2022 ĐẾN NGÀY 23/01/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/01/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 25
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 134
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 8
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Pháo đài Tức Dụp – Tập 2
10h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Trắng hoa mai ( P1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 25
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 28
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 11
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Hoa xuân
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 47
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 1
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 59
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Khi tham gia giao thông trường hợp nào sẽ bị tạm giữ phương tiện
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 26
20h35 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 27
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 9
22h00 Khám phá miền Tây : Về miền kế sách
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 11
23h30 Phim truyện Việt Nam : Pháo đài Tức Dụp – Tập 2
00h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 1
01h15 Khám phá miền Tây : Về miền kế sách ( PL )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 59
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 27
02h40 Khám phá thế giới : Hương vị Hàn Quốc
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 25
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 28

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 26
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Khi tham gia giao thông trường hợp nào sẽ bị tạm giữ phương tiện
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 135
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 9
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Trắng hoa mai ( P2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 26
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 29
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 12
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt nam thời đại Hồ Chí Minh biên niển sử truyền hình – Tập 17
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 48
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 2
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 60
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 27
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 28
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 10
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 12
23h30 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 1
00h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 2
01h15 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc ( PL )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 60
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 28
02h40 Khám phá thế giới : Hương vị Hàn Quốc
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 26
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 29

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 27
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 136
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 10
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 27
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 30
13h25 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 13
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Khúc giao duyên
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 49
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 3
17h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 61
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 28
20h35 Phóng sự tài liệu : Đất lành chim đậu
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 29
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 11
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 13
23h30 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 2
00h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 3
01h15 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc ( PL )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 61
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 29
02h40 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 27
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 30

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 28
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Khi tham gia giao thông trường hợp nào sẽ bị tạm giữ phương tiện
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 137
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 11
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 3 ( Hết )
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 28
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 31
13h25 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 14
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Dấu vết của tộc người nguyên thủy
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 50
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 4
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 62
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 29
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 30
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 12
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 14
23h30 Phim truyện Việt Nam : Rặng trâm bầu – Tập 3 ( Hết )
00h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Canada
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 4
01h15 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc ( PL )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 62
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 30
02h40 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 28
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 31

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/01/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 29
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 138
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 12
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
+ CT Truyền
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 29
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 32
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 15
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Những cảnh sắc tuyệt đẹp
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 51
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 5
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 63
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 30
20h35 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 31
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 13
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 15
23h30 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
00h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 5
01h15 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc ( PL )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 63
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 31
02h40 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 29
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 32

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 12
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
+ CT Truyền
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 29
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 32
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 15
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Những cảnh sắc tuyệt đẹp
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 5
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 63
BUOI TOI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 30
20h35 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 31
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 13
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 15
23h30 Phim truyện Việt Nam : Tiếng quốc đêm mưa – Tập 1
00h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 5
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 63
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 31
02h40 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 29
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 32

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 23/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 31
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Khi tham gia giao thông trường hợp nào sẽ bị tạm giữ phương tiện
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 140
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 14
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bến vạn hoa – Tập 1
9h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
10h05 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h25 Chương trình : Văn hóa văn nghệ ( PL )
10h45 Chương trình : Phố cười thân thiện ( Kỳ 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 31
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 34
13h25 Khám phá miền tây : Dư âm Hà Tiên Tháp Vnh
13h25 ??????/Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 17
14h45 Phóng sự : Hỗ trợ người lao động để có mùa xuân ấm áp
15h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h50 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 7
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 65
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 32
20h35 Chương trình Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 33
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 15
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 17
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bến vạn hoa – Tập 1
00h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 7
01h15 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc ( PL )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 65
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 33
02h40 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 31
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 34