CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 16/10/2023 ĐẾN NGÀY 22/10/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/10/2023


BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 9
6h10 Chuyên đề : Người cao tuổi ( PL)
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 39
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 11
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Đất biển anh hùng
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 27
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Lối về ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 12
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 18
13h20 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 17 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 4
14h45 Phóng sự : Mạnh giàu từ biển quê hương
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Hát về đất mẹ yêu thương
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 21
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 71
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 10
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 14
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 12
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 4
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 21
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 27
01h10 Phóng sự tài liệu : Về miền biển Gành Hào ( Phần 1 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 18
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 14
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 12
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 71

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 10
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 40
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 12
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 28
9h20 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Lối về ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 13
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 19
13h20 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 18 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 5
14h45 Phóng sự : Mạnh giàu từ biển quê hương
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Thương lắm mình ơi
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 22
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Tiết mục : Thuế và đời sống
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 72
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 11
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 15
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 13
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 5
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 22
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 28
01h10 Phóng sự tài liệu : Về miền biển Gành Hào ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 19
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 15
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 13
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 72

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 11
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Gây tai nạn rồi bỏ chạy
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 41
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 13
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 29
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 14
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 20
13h20 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h45 Tiết mục : Thuế và đời sống ( PL )
13h50 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 19 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 6
14h45 Phóng sự : Mạnh giàu từ biển quê hương
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Lời thì thầm của đại dương
16h00 Phóng sự : Long Hưng phát huy truyền thống anh hùng cách mạng trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc
16h10 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 23
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 20 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 73 ( Hết )
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 12
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 16
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 14
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 6
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 23
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 29
01h10 Phóng sự tài liệu : Những món ngon dân giả
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 20
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 16
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 14
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 73 ( Hết )

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 12
6h15 Phóng sự : Tận diệt cá đồng vì sao chưa dứt
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 42
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 14
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 30
9h20 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 31 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 15
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 21
13h25 Chuyên đề : Chuyển đổi số
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 20 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 7
14h45 Phóng sự : Mạnh giàu từ biển quê hương
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Địa Trung Hải _ Rừng sồi trăm tuổi
16h00 Phóng sự : Nguyễn Thị Thập – Người con ưu tú của quê hương Tiền Giang
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 24
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 1
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 13
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 17
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 15
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 7
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 24
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 30
01h10 Phóng sự tài liệu : Hành trình về đất Mũi ( Phần 1 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 21
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 17
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 15
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 1

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/10/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 13
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Dừng đỗ xe trên cầu có vi phạm
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 43
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 15
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 31
9h20 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 16
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 22
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 21 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 8
14h45 Phóng sự : Mạnh giàu từ biển quê hương
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Địa Trung Hải _Những cư dân vùng Seria
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 25
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 2
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 14
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 37 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 18
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 16
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 8
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 25
00h15 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 31
01h10 Phóng sự tài liệu : Hành trình về đất Mũi ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 22
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 18
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 16
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 2

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 14
6h10 Chuyên đề : Chuyển đổi số ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca phù thủy tập sự – Tập 44
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 16
7h50 Phóng sự tài liệu : Vườn cò Bằng Lăng
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 32 ( Hết )
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Khi chồng tui vào bếp
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 17
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 23
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h45 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 22 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 9
14h45 Phóng sự : Mạnh giàu từ biển quê hương
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 26
17h00 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 3
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 15
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 19
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 17
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 26
00h15 Khám phá thế giới : Những báu vật của nước Anh
00h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia _ Tập 32 ( Hết )
01h10 Phóng sự tài liệu : Hành trình về đất Mũi ( Phần 3 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 23
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 19
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 17
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 3

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/10/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 15
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Những điều lưu ý khi chở trẻ nhỏ trên xe gắn máy
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng
6h50 Khám phá biển đảo quê hương : Huyền tích Ba Động
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 17
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 1
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Hát về đất mẹ yêu thương
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số
11h10 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h25 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 18
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 24
13h20 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Khám phá : Rừng nhiệt đới Trung Quốc ( Phần 23 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 10
14h45 Phóng sự : Mạnh giàu từ biển quê hương
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Cựu chiến binh
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 27 ( Hết )
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 4
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Trường Ca Hành _ Tập 16
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 20
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ thần Triệu Tử Long _ Tập 18
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sống ở đáy sông – Tập 10
23h30 Phim truyện Việt Nam : Làm rể Mười Xuân – Tập 27 ( Hết )
00h15 Khám phá thế giới : Hành tinh nổi giận _ Hồ nước nóng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký _ Tập 1
01h10 Phóng sự tài liệu : Long An cửa ngõ miền Tây
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Cùng em đi đến đỉnh vinh quang – Tập 24
02h15 Phim truyện Việt Nam : Bánh mì Ông Màu – Tập 20
02h40 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Tình yêu và định mệnh _ Tập 18
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Chỉ vì được gặp em – Tập 4