CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 16/08/2021 ĐẾN NGÀY 22/08/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/08/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 41
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Làng Gốm Cẩm Trang
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 31 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 2
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Cờ nghĩa giồng Sơn Quy ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 44
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 2
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 101
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 10
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : _ Ca cổ : Hào khí anh hùng
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 117
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 63
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 10
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _ : Ô tô có được phép lùi xe trên đường một chiều?
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 42
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 33
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 14
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 10
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 2
00h15 Phóng sự tài liệu : Hòn đá giữa biển khơi
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 63
01h10 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 10
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 33
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 2
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 101

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 42
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _ : Ô tô có được phép lùi xe trên đường một chiều?
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Nổi lòng Chăm Riêng Cha Pay
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 14
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Cờ nghĩa giồng Sơn Quy ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 45
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 3
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 102
13h35 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Nhật Bản
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 11
14h20 Phim tài liệu : Bác Tôn – Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 1 )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 118
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 64
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 11
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 43
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 34
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 15
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 11
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Nổi lòng Chăm Riêng Cha Pay
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 64
01h10 Phim tài liệu : Bác Tôn – Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 1 ) ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 11
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 34
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 3
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 102

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 43
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Đất xưa kể chuyện anh hùng
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 15
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Khám phá thế giới : Những loài vật bị đe dọa ( Loài khỉ )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 46
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 4
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 103
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 12
14h40 Phim tài liệu : Bác Tôn – Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 2 )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ_ Ký ức mùa thu
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 119
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 65
17h15 Chuyên mục : Cựu chiến binh
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 12
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 44
20h30 Chương trình : Từ làng đến phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 35
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 16
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 12
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 2
00h15 Khám phá miền Tây : Đất xưa kể chuyện anh hùng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 65
01h10 Phim tài liệu : Bác Tôn – Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 2 ) ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 12
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 35
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 4
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 103

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 44
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _ : Ô tô có được phép lùi xe trên đường một chiều?
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Gặp gỡ một kỳ nhân
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 16
7h50 Chương trình : Từ làng đến phố (PL)
8h05 Phim tài liệu : Anh hùng dân tộc Trương Định ( Tập 1 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 1
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 90 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 47
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 5
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 104
13h45 Chuyên mục : Cựu chiến binh ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 13
14h40 Phim tài liệu : Bác Tôn – Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 3)
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 120
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 66
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 13
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 45
20h30 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 36
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 17
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 13
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Gặp gỡ một kỳ nhân
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 66
01h10 Phim tài liệu : Bác Tôn – Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 3 ) ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 13
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 36
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 5
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 104

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/08/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 45
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Trái ngọt trên non cao
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 17
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Phim tài liệu : Anh hùng dân tộc Trương Định ( Tập 2 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 48
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 6
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 105
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 14
14h40 Phim tài liệu : Bác Tôn – Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 4 )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 121
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 67
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 14
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 46
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 37
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 34 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 14
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 2
00h15 Khám phá miền Tây : Trái ngọt trên non cao
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 67
01h10 Phim tài liệu : Bác Tôn – Người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 4 ) (PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 14
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 37
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 6
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 105

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 46
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 34 )
7h20 Thế giới đó đây : Siêu giác quan của động vật
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Đêm cuối năm – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Khúc hát tình sen
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố (PL)
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 49
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 7
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 106 ( Hết )
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 15
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 122
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 68
17h15 Phóng sự tài liệu : Về nông thôn nghe đờn ca tài tử
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 15
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 47
20h35 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
21h10 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
21h30 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Nữ chiến binh ( Tập 1 )
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 15
23h40 Phim truyện Việt Nam : Đêm cuối năm – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Bà Hoàng Phi Yến
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 68
01h10 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 15
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 7
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 106 ( Hết )

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 47
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _ : Ô tô có được phép lùi xe trên đường một chiều?
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Nữ chiến binh ( Tập 1 ) ( PL )
7h50 Khám phá : Hành trình của các nhà tự nhiên học
8h35 Phim truyện Việt Nam : Đêm cuối năm – Tập 2
9h15 Phim tài liệu : Sóc Bom Bo
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL lúc 6h30 )
10h00 Khám phá thế giới : Những loài vật bị đe dọa ( Loài rắn )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Chung tay xoa dịu nổi đau da cam
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 50
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 8
12h45 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 1
13h35 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 16
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 69
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 16
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 48
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 38
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 34
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 16
23h30 Phim truyện Việt Nam : Đêm cuối năm – Tập 2
00h15 Khám phá miền Tây : Tân Châu những làng nghề danh tiếng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 69
01h10 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 16
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 38
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 8
04h15 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 1