CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 16/01/2023 ĐẾN NGÀY 22/01/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/01/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 77 + 78 + 79 + 80
6h20 Làm chủ tay lái : Những lưu ý khi lưu thông ngày Tết
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 13
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 15
7h50 Phóng sự tài liệu : Mai Chiếu Thủy Nu Gò Công
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 77
9h15 Khám phá thế giới : Thiên đường xanh
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đẹp mối tình Xuân ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 24
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 16
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Du lịch vòng quanh thế giới : Loài chim
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 9
14h45 Phóng sự : Trái cây Tiền Giang đón Tết
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Ấp Bắc vào Xuân
16h00 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 46
16h10 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 10
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 24
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 81 + 82 + 83 + 84
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 14
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 16
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 9
23h30 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 10
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Về thăm xứ biền Bình Thuận
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 77
01h10 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 1 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 16
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 14
02h40 Phim tài liệu : Nhà vườn xứ Huế ( Phần 1 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 24
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 24

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 81 + 82 + 83 + 84
6h10 Phóng sự : Trái cây Tiền Giang đón Tết ( PL )
6h25 Làm chủ tay lái : Rượu bia ngày Tết – Đủ vui thôi đừng vui quá
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 14
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 16
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 78
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đẹp mối tình Xuân ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 25
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 17
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Du lịch vòng quanh thế giới : Núi lửa
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 11
14h45 Phóng sự : Du lịch Tiền Giang phục hồi sau dịch Covid
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Bản tình ca mùa xuân
16h00 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 47
16h10 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 12
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 25
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
20h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 85 + 86 + 87 + 88
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 15
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 17
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 11
23h30 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 12
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Bình Thuận thiên đường nghỉ dưỡng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 78
01h10 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 17
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 15
02h40 Phim tài liệu : Nhà vườn xứ Huế ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 25
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 25

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 85 + 86 + 87 + 88
6h10 Phóng sự : Du lịch Tiền Giang phục hồi sau dịch Covid ( PL )
6h25 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 15
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 17
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 79
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Hài _ Ai khôn hơn
10h45 Phóng sự : Mang mùa Xuân từ đất liền đến Nhà Giàn DK1 ( Tập 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 26
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 18
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h40 Du lịch vòng quanh thế giới : Chụp ảnh
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 13
14h45 Phóng sự : Phụ nữ Tiền Giang với bánh mứt ngày Tết
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Chương trình _ Ca cổ : Mùa Xuân quê hương
16h00 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 48
16h10 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 14
17h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp _ Tề Thiên đại náo long cung
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 26
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 89 + 90 + 91 + 92
20h30 Văn hóa văn nghệ _ Hình tượng người chiến sĩ cách mạng trên sân khấu
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 16
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 18
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 13
23h30 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 14
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Hòn Ngọc giữa trùng khơi
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 79
01h10 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 3 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 18
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 16
02h40 Di tích khảo cổ : ETHOPIA
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 26
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 26

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 89 + 90 + 91 + 92
6h10 Phóng sự : Phụ nữ Tiền Giang với bánh mứt ngày Tết ( PL )
6h25 Làm chủ tay lái : Rượu bia ngày Tết – Đủ vui thôi đừng vui quá ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 16
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 18
7h50 Văn hóa văn nghệ _ Hình tượng người chiến sĩ cách mạng trên sân khấu ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 80
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Phóng sự : Mang mùa Xuân từ đất liền đến Nhà Giàn DK1 ( Tập 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 27
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 19
13h20 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã nước Anh
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 15
14h45 Phóng sự : Thực phẩm với an toàn ngày Tết
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Chương trình _ Ca cổ : Xuân đẹp làm sao
16h00 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 49
16h10 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 16
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 27
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 93 + 94 + 95 + 96
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 17
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 19
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 15
23h30 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 16
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Ninh Thuận vẻ đẹp tiềm ẩn
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 80
01h10 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 4 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 19
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 17
02h40 Di tích khảo cổ : AUSTRALIA
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 27
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 27

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/01/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 93 + 94 + 95 + 96
6h10 Phóng sự : Thực phẩm với an toàn ngày Tết ( PL )
6h25 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 17
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng hỏa tuyến _ Tập 19
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 81
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phóng sự : Mang mùa Xuân từ đất liền đến Nhà Giàn DK1 ( Tập 3 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 28
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 20
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Thành phố Mỹ Tho
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 17
14h45 Phóng sự : Tiền Giang chăm lo Tết cho gia đình khó khăn
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Chương trình _ Ca cổ : Ký ức hoa anh đào
16h00 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 50
16h10 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 18
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 28
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 97 + 98 + 99 + 100
20h30 Chương trình : Tôi là đầu bếp – Tôm sốt phô mai
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 18
21h15 Giới thiệu Tác giả – Tác phẩm : Tình khúc nhạc sĩ Hùynh Công Bá
21h50 Phố cười thân thiện
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 17
23h30 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 18
00h15 Khám phá biển đảo quê hương : Nơi miền nắng gió
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 81
01h10 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 5 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 20
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 18
02h40 Di tích khảo cổ : Thành Troy
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 28
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 28

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 97 + 98 + 99 + 100
6h10 Phóng sự : Tiền Giang chăm lo Tết cho gia đình khó khăn ( PL )
6h25 Làm chủ tay lái : Rượu bia ngày Tết – Đủ vui thôi đừng vui quá ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 18
7h05 Chương trình : Táo quân 2023 ” Ngọc Đế hạ trần “
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 82
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình _ Ca cổ : Thắm đượm tình xuân
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim tài liệu : Ký ức Mậu Thân ( Tập 1 )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 29
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 21
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Hài : Đêm giao thừa
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 19
14h45 Phóng sự : Bức tranh kinh tế xã hội Tiền Giang năm 2022
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h10 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 20
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 29
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 101 + 102 +103 + 104
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022
21h30 Ca nhạc : Xuân hoan ca
22h00 Trực tiếp : Văn nghệ ” Tiền Giang chào Xuân Quý Mão 2023 “
00h00 Lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúc Tết
00h05 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 19
00h50 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 20
01h30 Phim tài liệu : Câu đối Tết
01h45 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 82
02h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 21
03h20 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 29
04h00 Ca nhạc ( PL )
04h25 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 29

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 22/01/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 101 + 102 +103 + 104
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông ( PL )
6h25 Làm chủ tay lái : Rượu bia ngày Tết – Đủ vui thôi đừng vui quá ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 19
7h05 Phóng sự tài liệu : Phụ nữ với bữa cơm ngày Tết
7h15 Chương trình : Hài _ Kiếm tiền xài Tết
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 83
9h15 Văn hóa văn nghệ : Áo dài Việt Nam
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h05 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim tài liệu : Ký ức Mậu Thân ( Tập 2 )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 30
12h35 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 22
13h20 Chương trình _ Ca cổ : Gợi nhớ Xuân xưa
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 21
14h45 Phóng sự : Ước vọng đầu Xuân
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
16h05 Phim tài liệu : Câu đối Tết
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 22
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 30
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 105 + 106 + 107 + 108
20h35 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 19
21h15 Ca nhạc thiếu nhi : Tuổi thần tiên
21h45 Phóng sự tài liệu : Khám phá Lung Ngọc Hòang
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 21
23h30 Phim truyện Hồng Kông : Biệt đội cơ động – Tập 22
00h15 Khám phá : Miền đất bốn mùa hoa
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 83
01h10 Khám phá thế giới : Phiêu lưu trong hoang dã ( Phần 6 )
01h30 Phim truyện Việt Nam : Má tôi là đại gia – Tập 22
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 19
02h40 Phim tài liệu : Áo dài
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Kiếm vương triều – Tập 30
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng – Tập 30