CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 15/03/2021 ĐẾN NGÀY 21/03/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/03/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 3
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Thế giới đó đây : Tìm hiểu về loài chó
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 11 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 4
9h20 Khám phá thế giới : Thế giới các loài chim
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đất thiêng ( Phần 1 )
10h45 Phóng Sự tài liệu : Chuyện dưới chân núi Huyền Đinh ( P1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 46
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 21
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu – Tập 35
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 6
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Hài – Bắt ma
16h10 Phim hoạt hình : Biệt đội tinh quái _ Tập 35
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 25
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 19
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Vượt xe khác sao cho đúng luật
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 4
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 21
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối Một _ Tập 19
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 6
23h30 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 4
00h15 Khám phá thế giới : Thế giới các loài chim
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 25
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R _Tập 8
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 19
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 21
03h00 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu thế giới ( P1 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 21
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu – Tập 35

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/03/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 4
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Vượt xe khác sao cho đúng luật
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng Sự tài liệu : Những vui buồn nghề Bà Cậu ( P1 )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối Một _ Tập 19
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu mùa 7 – Tập 3 ( PL )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 5
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Đất thiêng ( Phần 2 )
10h45 Phóng Sự tài liệu : Chuyện dưới chân núi Huyền Đinh ( P2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 47
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 22
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 1
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 7
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Biệt đội tinh quái _ Tập 36
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 26
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 20
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 5
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 22
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối Một _ Tập 20
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 7
23h30 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 5
00h15 Phóng Sự tài liệu : Những vui buồn nghề Bà Cậu ( P1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 26
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R _Tập 9
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 20
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 22
03h00 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu thế giới ( P2 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 22
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 1

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/03/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 5
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng Sự tài liệu : Những vui buồn nghề Bà Cậu ( P2 )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối Một _ Tập 20
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 6
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Giải trí nước ngoài
10h10 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã ở nước Anh
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 48
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 23
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 2
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 8
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Về Phương Nam
16h10 Phim hoạt hình : Biệt đội tinh quái _ Tập 37
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 27
17h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 21
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 6
20h30 Chương trình : Từ làng đến phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 23
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối Một _ Tập 21
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 8
23h30 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 6
00h15 Phóng Sự tài liệu : Những vui buồn nghề Bà Cậu ( P2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 27
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R _Tập 10
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 21
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 23
03h00 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu thế giới ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 23
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 2

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/03/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 6
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Vượt xe khác sao cho đúng luật
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng Sự tài liệu : Những vui buồn nghề Bà Cậu ( P3 )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối Một _ Tập 21
7h50 Chương trình : Từ làng đến phố (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
8h35 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 7
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 68 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 49
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 24
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 3
13h45 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 9
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Biệt đội tinh quái _ Tập 38
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 28
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 22
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 7
20h30 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 24
21h45 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối Một _ Tập 22
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 7
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 28
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R _Tập 11
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 22
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 24
03h00 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu thế giới ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 24
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 3

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/03/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 7
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng Sự tài liệu : Nơi chúng tôi đến là Trường Sa
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối Một _ Tập 22
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
8h35 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 8
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
+ CT Truyền
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 50
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 25
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 4
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 10
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Biệt đội tinh quái _ Tập 39
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 29
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 23
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 8
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp _ Lẩu cua rào miền Tây
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 25
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 12 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 10
23h30 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 8
00h15 Phóng Sự tài liệu : Nơi chúng tôi đến là Trường Sa
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 29
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R _Tập 12
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 23
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 25
03h00 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu thế giới ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 25
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 4

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/03/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 8
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 12 )
7h20 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
7h50 Ca nhạc
8h20 Phóng Sự tài liệu : Một ngày trên đảo Ngọc _ Những đặc sản Phú Quốc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 9
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Trực tiếp : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 51
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 26
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 5
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 11
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Biệt đội tinh quái _ Tập 40
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 30
17h15 Phóng sự tài liệu : Tận diệt cá đồng vì sao chưa dứt
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 24
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 9
20h35 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Trái tim người lính ( Tập 7 )
21h50 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu mùa 7 – Tập 4
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 11
23h30 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 9
00h15 Phóng sự tài liệu : Dư âm Tháp Vịnh
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 30
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R _Tập 13
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 24
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu thế giới ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 26
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 5

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 21/03/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 9
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Vượt xe khác sao cho đúng luật
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Trái tim người lính ( Tập 7 ) ( PL )
8h00 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
8h35 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 10
9h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
10h15 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Cùng hát … Hầy Dơ
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 52
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 27
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 6
13h45 Phóng sự tài liệu : Vương quốc trầm hương
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 12
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp _ Lẩu cua rào miền Tây
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 31
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 25
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P2 ) _Tập 10
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 26
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 12
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 12
23h30 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối – Tập 10
00h15 Phóng sự tài liệu : Bến Ninh Kiều trái tim Cần Thơ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên Thành Lãng Tử – Tập 31
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R _Tập 14
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Hoa Lửa – Tập 25
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm _ Tập 26
03h00 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển sâu thế giới ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Đường Chân Trời _ Tập 27
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Khi Người Giàu Yêu ( P2 ) – Tập 6