CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 14/11/2022 ĐẾN NGÀY 20/11/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/11/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết _Tập 38
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với xe máy đi ngược chiều
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Araca _ Phù thủy tập sự – Tập 43
7h05 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 5
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 8
9h20 Phim tài liệu : Cố đô Hoa Lư
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch : Dòng xoáy ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới ( Kỳ 15 )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 13
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất – Tập 40
13h20 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h40 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười, chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 8
14h45 Phóng sự tài liệu : Khám phá biển đảo _ Sắc màu Côn Đảo
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Chợ Gạo quê em đẹp mãi bức tranh quê
15h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob – Tập 44 ( Hết )
16h05 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 2
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 1
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết _Tập 39
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 38
21h15 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 6
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 8
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 8
00h15 Khám phá miền Tây : Những kho báu của rừng
00h30 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 2
01h10 Khám phá thế giới : Chỉ một lối thoát
01h30 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 1
02h15 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 38
02h40 Phim tài liệu : Món ngon quê nhà
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 13
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất – Tập 40

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/11/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết _Tập 39
6h15 Tiết mục: An toàn giao thông ( PL )
6h20 Làm chủ tay lái : Dừng đổ xe trên cầu có vi phạm luật
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Araca _ Phù thủy tập sự – Tập 44
7h05 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 6
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 9
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h45 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch : Dòng xoáy ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới ( Kỳ 16 )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 14
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất – Tập 41
13h20 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười, chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 9
14h45 Phóng sự tài liệu : Khám phá biển đảo _ Bà Hoàng Phi Yến
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Phim tài liệu : Việt Nam Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình ( Tập 11 )
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 1
16h05 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 3
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 2
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
20h00 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết _Tập 40 ( Hết )
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 39
21h15 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 7
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 9
00h15 Khám phá miền Tây : Ấn tượng một làng chày
00h30 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 3
01h10 Khám phá thế giới : Chỉ một lối thoát
01h30 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 2
02h15 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 39
02h40 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt ( P1 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 14
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất – Tập 41

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/11/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết _Tập 40 ( Hết )
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với xe máy đi ngược chiều ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Araca _ Phù thủy tập sự – Tập 45
7h05 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 7
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 10
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới ( Kỳ 17 )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 15
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất – Tập 42
13h25 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười, chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 10
14h45 Phóng sự tài liệu : Khám phá biển đảo _ Nhà Giàn DK1
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Chương trình _ Ca cổ : Nhớ ơn thầy cô
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 2
16h05 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 4
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 3
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Bờ bến lạ _Tập 1
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 40
21h15 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 8
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 10
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 10
00h15 Khám phá miền Tây : Nhà thùng nghề truyền thống trăm năm
00h30 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 4
01h10 Khám phá thế giới : Thế giới các loài chim
01h30 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 3
02h15 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 40
02h40 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử hồn thiêng đất Việt ( P2 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 15
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất – Tập 42

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/11/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Bờ bến lạ _Tập 1
6h15 Tiết mục: An toàn giao thông ( PL )
6h20 Làm chủ tay lái : Dừng đổ xe trên cầu có vi phạm luật ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Araca _ Phù thủy tập sự – Tập 46
7h05 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 8
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 11
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h30 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới ( Kỳ 18 )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 16
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất – Tập 43
13h25 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Đồng Tháp Mười, chiến khu bưng biền huyền thoại ( Tập 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 11
14h45 Phóng sự tài liệu : Khám phá biển đảo _ Về thăm xứ biển Bình Thuận
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Phim tài liệu : Việt Nam Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình ( Tập 12 )
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 3
16h05 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 5
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 4
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Bờ bến lạ _Tập 2
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 41
21h15 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 9
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 11
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 11
00h15 Khám phá miền Tây : Trở lại Hà Tiên
00h30 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 5
01h10 Khám phá thế giới : Khám phá vùng Châu Nam Cực
01h30 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 4
02h15 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 41
02h40 Phim tài liệu : Làng lụa Vạn Phúc ( Tập 1 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 16
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất – Tập 43

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/11/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Bờ bến lạ _Tập 2
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với xe máy đi ngược chiều
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Araca _ Phù thủy tập sự – Tập 47
7h05 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 9
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 12
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Chương trình : Phố cười thân thiện
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới ( Kỳ 19 )
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 17
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất – Tập 44 ( Hết )
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của tự nhiên
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 12
14h15 Phóng sự tài liệu : Khám phá biển đảo _ Bình Thuận thiên đường nghĩ dưỡng
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Phim tài liệu : Việt Nam Hồ Chí Minh – Biên niên sử truyền hình (Tập 13 )
15h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu – Tập 4
16h05 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 6
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 5
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Bờ bến lạ _Tập 3
20h30 Chương trình : Phố cười thân thiện
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 42
21h15 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 10
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 12
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 12
00h15 Khám phá miền Tây : Dư âm Tháp Vịnh
00h30 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 6
01h10 Khám phá thế giới : Những báu vật của nước Anh
01h30 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 5
02h15 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 42
02h40 Phim tài liệu : Làng lụa Vạn Phúc ( Tập 2 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 17
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Cố lên, cậu là tuyệt vời nhất – Tập 44 ( Hết )

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/11/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Bờ bến lạ _Tập 3
6h15 Tiết mục: An toàn giao thông ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Araca _ Phù thủy tập sự – Tập 48
7h05 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 10
7h50 Phóng sự tài liệu : Đình bảng đất vua
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 13
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Chợ Gạo quê em đẹp mãi bức tranh quê
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Tôi là đầu bếp _ Tôm sốt phô mai
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới ( Kỳ 20 )
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 18
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Yêu lại từ đầu – Tập 1
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của tự nhiên
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 13
14h45 Phóng sự tài liệu : Khám phá biển đảo _ Hòn Ngọc giữa trùng khơi
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
16h10 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 7
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 6
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Bờ bến lạ _Tập 4
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022
21h30 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 11
22h10 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 13
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vòng tròn 12 số – Tập 13
00h15 Khám phá miền Tây : Huyền thoại nàng Phù Dung
00h30 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 7
01h10 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
01h30 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 6
02h15 Khám phá thế giới : Vương quốc xanh
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 18
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Yêu lại từ đầu – Tập 1

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/11/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Bờ bến lạ _Tập 4
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Dừng đổ xe trên cầu có vi phạm luật ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Araca _ Phù thủy tập sự – Tập 49
7h05 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 11
7h55 Chương trình : Nét Việt
8h00 Trực tiếp : Bạn nhà nông
8h50 Ca nhạc
9h20 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h10 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Bản tin chuyên đề : Thị trường lao động
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới ( Kỳ 21)
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 19
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Yêu lại từ đầu – Tập 2
13h20 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của tự nhiên
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 14
14h45 Phóng sự tài liệu : Khám phá biển đảo _ Ninh Thuận vẻ đẹp tiềm ẩn
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 8
17h20 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 7
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Bờ bến lạ _Tập 5
20h35 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 43
21h15 Phim truyện Việt Nam : Hạnh phúc muộn màng _ Tập 12
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Vòng xoáy bạc – Tập 14
23h30 Khám phá thế giới : Những cuộc gặp bất ngờ trên đồng cỏ
00h15 Khám phá miền Tây : Một thuở Tô Châu
00h30 Phim truyện Việt Nam : Mắt lụa – Tập 8
01h10 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
01h30 Phim truyện Việt Nam : Chiếc vòng ngọc huyết – Tập 7
02h15 Phim truyện Việt Nam : Những đóa ngọc lan – Tập 43
02h40 Phim tài liệu : Làng nghề Hà Tây
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Thế giới hôn nhân – Tập 19
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Yêu lại từ đầu – Tập 2