CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 14/10/2019 ĐẾN NGÀY 20/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/10/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Người giải mã Cồng Chiêng
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 29
7h50 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
8h05 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P1 )
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 18
9h20 Chương trình : MeKong dấu ấn con đường
9h45 Sân khấu _ Cải lương : Người mài ngọc ( Phần 1 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 36
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 4 + 5
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc
13h45 Chương trình Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 25
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Hài _ Ai ghen hơn ai
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 79
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 31
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 2
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Không nộp nguội, ô tô có bị từ chối đăng kiểm
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 66 ( Hết )
20h30 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 12
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 30 ( Hết )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 25
23h30 Chương trình : Hài _ Ai ghen hơn ai ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 18
00h50 Phim tài liệu : Người giải mã Cồng Chiêng ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 31
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 2
02h40 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
03h15 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 4 + 5
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt _ Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 30 ( Hết )
7h50 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P2 )
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 19
9h30 Chuyên đề : Cái Bè tiềm năng và phát triển ( PL )
9h45 Sân khấu _ Cải lương : Người mài ngọc ( Phần 2 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 37
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _Không nộp nguội, ô tô có bị từ chối đăng kiểm ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 6 + 7
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 26
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 80
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 32
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 3
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 1
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 13
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 1
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 26
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 19
00h50 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt _ Tập 1 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 32
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 3
02h40 Kha1m phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 6 + 7
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt _ Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 1
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P3 )
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 20
9h30 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển ( PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL ngày 12 / 10 / 2019 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 38
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Thị xã Cai Lậy vững bước đi lên
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 8 + 9
12h45 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 1
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 27
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca cổ _ Thương lắm mình ơi
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 81
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 33
17h15 Chuyên mục : Cựu chiến binh
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 4
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 2
20h30 Chương trình : Người Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 14
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 2
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 27
23h30 Chương trình : Ca cổ _ Thương lắm mình ơi ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 20
00h50 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt _ Tập 2 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 33
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 4
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 8 + 9
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt _ Tập 3
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 2
7h50 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P4)
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 21
9h30 Chuyên đề : Thị xã Cai Lậy vững bước đi lên ( PL )
9h45 Du lịch vòng quanh thế giới : Du lịch đến cực điểm
10h10 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 39
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _Không nộp nguội, ô tô có bị từ chối đăng kiểm ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tân Phước ngày nay
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 10 + 11
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13h45 Chuyên mục : Cựu chiến binh ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 28
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 82
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 34
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 5
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 3
20h30 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 15
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 3
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 28
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 21
00h50 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt _ Tập 3 ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 34
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 5
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 10 + 11
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/10/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Tinh hoa tay dục tay bào
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 3
7h50 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Nhật Bản
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 22
9h30 Chuyên đề : Tân Phước ngày nay ( PL )
9h45 Du lịch vòng quanh thế giới
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 40
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Chuyên đề : Châu Thành đổi mới
+ CT Truyền
+ CT Truyền
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 12 + 13
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 29
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 83
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 35
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 6
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 4
20h30 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Vừa héo vừa teo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 16
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 4
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 29
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 22
00h50 Phim tài liệu : Tinh hoa tay dục tay bào ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 35
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 6
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 12 + 13
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Bản sắc gốm Thành Đông
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 4
7h50 Khám phá thế giới : Những vườn quốc gia trên thế giới ( P1 )
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 23
9h30 Chuyên đề : Châu Thành đổi mới ( PL )
9h45 Phóng sự : Hoạt động khuyến công và sx sạch hơn trên địa bàn tỉnh TG
10h00 Trực tiếp chương trình : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Vừa héo vừa teo ( PL )
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 14 + 15
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 30
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 84
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 36
17h15 Chuyên mục : Truyền thông giảm nghèo về thông tin ( Số 9 )
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 7
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 5
20h45 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 17
21h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 42
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 30
23h30 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 23
00h50 Phim tài liệu : Bản sắc gốm Thành Đông ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 36
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 7
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 14 + 15
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phóng sự : Phụ nữ Tiền Giang với nhiều hoạt động mô hình khởi nghiệp thành công ( PL ngày 13 / 10 / 2019 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Không nộp nguội, ô tô có bị từ chối đăng kiểm ( PL )
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Ca nhạc _ Tình ca Bắc Sơn
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 24
9h20 Ca cổ : Tơ duyên
10h15 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
10h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 42 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim tài liệu : Đình bảng đất vua
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 16 + 17
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13hh45 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Vừa héo vừa teo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 31
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 37
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 8
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 6
20h30 Chương trình Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 18
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 5
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 31
23h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 42 ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 24
00h50 Phim tài liệu : Làng cổ Thích Chung
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 37
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 8
02h25 Khám phá thế giới : Hành trình của nhà tự nhiên học
03h15 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 16 + 17
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL )