CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 14/08/2023 ĐẾN NGÀY 20/08/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/08/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 14
6h10 Chuyên đề : Cựu chiến binh ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 26
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 13
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Về thăm xứ biển Bình Thuận
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 29
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( Số 1 )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch : Phía sau tội ác ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 3
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 1
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Khám phá thế giới : Giải cứu loài Gấu hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 13
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Hào khí anh hùng
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 34
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 8
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 15
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 31
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 14
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 13
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 34
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 7 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 29
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 1
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 31
02h40 Khám phá thế giới : Núi lửa
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 3
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 8

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 15
6h15 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 27
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 14
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 30
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch : Phía sau tội ác ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 4
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 2
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Cố đô Hoa Lư
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 14
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Ký ức mùa thu
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 35
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 9
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 16
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 32 ( Hết )
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 15
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 14
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 35
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 8 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 30
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 2
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 32 ( Hết )
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 4
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 9

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 16
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 28
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 15
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 31
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 5
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 3
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h40 Phim tài liệu : Sống cùng chim muông
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng Tám ( Phần đầu ) – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu ( Số 6 )
15h40 Khám phá thế giới : Lời thì thầm của đại dương
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 36
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 11 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 10
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 17
20h30 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 1
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 16
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin :Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng Tám ( Phần đầu ) – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 36
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 9 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 31
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 3
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 1
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 5
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 10

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 17
6h15 Phố cười thân thiện
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 29
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 16
7h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 32
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 22 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 6
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 4
13h25 Chuyên đề : Xây dựng Đảng
13h40 Phim tài liệu : Làng cổ Đông Hòa Hiệp
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng Tám ( Phần đầu ) – Tập 2
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Chương trình nghệ thuật : ” Mạnh giàu từ biển quê hương ” ( Phần 1 )
15h20 Khám phá thế giới : Không thể tuyệt chủng – Những con khỉ đầu sóc
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 37
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 11
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 18
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 2
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 17
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng Tám ( Phần đầu ) – Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 37
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 10 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 32
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 4
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 2
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 6
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 11

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/08/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 18
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 30
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 17
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 33
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 7
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 5
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Bác Tôn ở Việt Bắc
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng Tám ( Phần cuối ) – Tập 1
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Chương trình nghệ thuật : ” Mạnh giàu từ biển quê hương ” ( Phần 2 )
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 38
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 12
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h41 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 19
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 28 )
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 3
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 18
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng Tám ( Phần cuối ) – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 38
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 11 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 33
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 5
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 3
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 7
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 12

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 19
6h10 Chuyên đề : Xây dựng Đảng ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 31
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 18
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Lung linh đảo Ngọc
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 34
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 8
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 6
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Anh hùng Trương Định ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng Tám ( Phần cuối ) – Tập 2
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 39
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 13
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 20
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 4
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 19
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Sao tháng Tám ( Phần cuối ) – Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 39
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 12 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 34
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 6
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 4
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 8
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 13

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 20
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Xử dụng giấy tờ xe photo tham gia giao thông có bị phạt không
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Chuyên đề : Tuổi trẻ hôm nay ( PL )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 19
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 35
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Hào khí anh hùng
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Bản tin chuyên đề : Giới thiệu sách hay hàng tháng
11h05 Tiết mục : Dân số ( Số 9 )
11h10 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 9
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 7
13h20 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Phim tài liệu : Anh hùng Trương Định ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 15
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Người cao tuổi
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 40
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 14
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 21
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 5
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 20
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 15
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 40
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 13 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 35
01h10 Lịch sử chế tác
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Na Tra hàng yêu ký – Tập 7
02h15 Phim truyện Việt Nam : Trái tim của sói – Tập 5
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu ( Phần 2 ) _ Tập 9
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 14