CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 14/03/2022 ĐẾN NGÀY 20/03/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/03/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 8
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc lưu thông đối với phương tiện từ trong hẽm – Đường nhánh ra đường chính
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Chương trình : Sắc màu tuổi thơ ( Số 3 ) ( PL )
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 29
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 12
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Bóng hồng sa mạc ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 13
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 1
13h25 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 14
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Xa Tiền Giang anh mãi nhớ
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 35
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 57
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 24
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Khoang chở người trên ô tô có được chở hàng hoá không?
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 9
20h35 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Chương trình : Alo bác sĩ nghe
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 30
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 14
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 12
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 57
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 5 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 24
02h15 Chương trình : Alo bác sĩ nghe
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 15 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 13
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 1

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/03/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 9
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Khoang chở người trên ô tô có được chở hàng hoá không?
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 35
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 30
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 13
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Bóng hồng sa mạc ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 14
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 2
13h25 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 15
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt nam thời đại Hồ Chí Minh biên niển sử truyền hình – Tập 24
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 36
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 58
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 25
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 10
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Chương trình : Bạn muốn hẹn hò
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 31
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 15
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 13
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 58
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 6 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 25
02h15 Chương trình : Bạn muốn hẹn hò
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 16 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 14
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 2

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/03/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 10
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc lưu thông đối với phương tiện từ trong hẽm – Đường nhánh ra đường chính
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 36
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 31
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 14
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h10 Chuương trình : Bạn nhà nông ( PL ngày 13 / 03 /2022 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 15
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 3
13h25 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 16
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Con đò tuổi thơ
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 37
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 59
17h15 Chuyên mục : Người cao tuổi
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 26
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 11
20h35 Bản tin chyên đề : Hợp tác xã trên đường phát triển ( Kỳ 3 )
20h50 Chương trình : Biệt đội 6X
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 32
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 16
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 14
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 59
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 7 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 26
02h15 Chương trình : Biệt đội 6X
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 17 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 15
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 3

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/03/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 11
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Khoang chở người trên ô tô có được chở hàng hoá không?
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 37
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 32
7h50 Bản tin chyên đề : Hợp tác xã trên đường phát triển ( Kỳ 3 ) ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 15
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Bác Hồ một tâm hồn xứ Nghệ
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 16
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 4
13h25 Chuyên mục : Người cao tuổi ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 17
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 38
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 60
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 27
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 12
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Chương trình : Con đã lớn khôn
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 33
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( P11 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 17
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 15
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 60
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 8 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 27
02h15 Chương trình : Con đã lớn khôn
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 18 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 16
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 4

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/03/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 12
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Nguyên tắc lưu thông đối với phương tiện từ trong hẽm – Đường nhánh ra đường chính
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 38
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 33
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 16
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 17
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 5
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 18
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 39
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 61
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 28
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 13
20h35 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
20h50 Chương trình : Người kết nối
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 34
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( P12 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 18
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 16
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 61
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 9 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 28
02h15 Chương trình : Người kết nối
02h40 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại ( Phần 1)
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 17
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 5

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/03/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 13
6h15 Phóng sự tài liệu : Khám phá Hang Tiền
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 39
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 34
7h50 Chương trình : Văn hóa văn nghệ
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 17
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ ca cổ : Cò đò tuổi thơ
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Khám phá miền Tây : Một thoáng Bạc Liêu
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 18
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 6
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 19
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 40
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 62
17h15 Phóng sự tài liệu : Đi ăn ong rừng ở U Minh
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 29
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Chương trình : Đường Đến Vinh Quang
20h35 “Chương trình : Sức khỏe gia đình ( Số 10 )
20h50 Chương trình : Yêu là cưới
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 35 ( Hết )
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( P13 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 19
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 17
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 62
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 10 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 29
02h15 Chương trình : Yêu là cưới
02h40 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại ( Phần 2 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 18
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 6

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 20/03/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Khám phá thế giới : Hành trình của nhà tự nhiên học
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Khoang chở người trên ô tô có được chở hàng hoá không?
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 40
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 35 ( Hết )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 18
9h20 Chương trình : Văn hóa văn nghệ ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h30 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
10h00 Chương trình _ Đường đến vinh quang ( PL )
10h50 Chương trình : Phố cười thân thiện ( Kỳ 11 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Sức khỏe gia đình ( Số 10 ) ( PL )
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 19
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 7
13h35 Thế giới đó đây : Nguy hiểm động vật hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 20
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h30 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 63
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 30
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 14
20h35 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 1
22h00 Khám phá miền Tây : Hành trình lên núi Cấm
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 20
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 18
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 63
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 11 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 30
02h15 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
02h40 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại ( Phần 3 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 19
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 7