CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 13/02/2023 ĐẾN NGÀY 19/02/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/02/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 189 + 190 + 191 + 192
6h10 Phim tài liệu : Các dòng tranh kiếng ( Tập 1 )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 40
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường 5 _ Tập 4
7h50 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 17
9h15 Khám phá thế giới : Sự sinh tồn của các rặn san hô
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sân khấu về khuya ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 18
12h35 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 12
13h20 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
13h40 Phim tài liệu : Đời Don
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 39
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Mùa trăng bến hẹn ( Phần 1 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 40
17h00 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 52
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 193+ 194 + 195 + 196
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 38
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 5
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 39
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 40
00h15 Khám phá miền Tây : Trái ngọt trên non cao
00h30 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 17
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 12
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 38
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 18
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 52

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/02/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 193+ 194 + 195 + 196
6h10 Phim tài liệu : Các dòng tranh kiếng ( Tập 2 )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 41
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 5
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 18
9h20 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sân khấu về khuya ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 19
12h35 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 13
13h20 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Những vùng đa dạng sinh học ở Thỗ Nhĩ Kỳ
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 41
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Mùa trăng bến hẹn ( Phần 2 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 42
17h00 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 53
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
20h00 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 197+ 198+ 199 + 200
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 39 ( Hết )
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 6
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 41
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 42
00h15 Khám phá miền Tây : Tân Châu những làng nghề danh tiếng
00h30 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 18
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 13
02h15 Phim truyện Việt Nam : Làm rễ Mười Xuân – Tập 39 ( Hết )
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 19
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 53

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/02/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 197+ 198+ 199 + 200
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với hành vi không tắt dây an tòan khi ngồi trên xe ô tô
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 42
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 6
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 19
9h20 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Văn nghệ kỷ niệm 110 năm thành lập tỉnh Kon Tum
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 20
12h35 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 14
13h20 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
13h40 Khám phá : Những vùng đa dạng sinh học ở Thỗ Nhĩ Kỳ
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 43
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Hành trình của các nhà tự nhiên học ( Phần 4 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 44
17h00 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 54
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 201 + 202+ 203 + 204
20h30 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Cao thủ Game
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 1
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 7
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 43
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 44
00h15 Khám phá miền Tây : Dấu xưa Mỹ Tho đại phố ( Phần 1 )
00h30 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 19
01h10 Phim tài liệu : Việt Nam những sắc màu dân tộc
01h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 14
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 1
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 20
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 54

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/02/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 201 + 202+ 203 + 204
6h10 Phim tài liệu : Các dòng tranh kiếng ( Tập 3 )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 43
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 7
7h50 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Cao thủ Game (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 20 ( Hết )
9h20 Truyền hình Thị xã Cai Lậy PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 21
12h35 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 15
13h20 Khám phá : Những vườn quốc gia trên thế giới
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 45
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Khoảnh khắc bình minh ( Phần 1 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 46
17h00 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 55
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 205 + 206 + 207
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 2
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 8
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 45
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 46
00h15 Khám phá miền Tây : Dấu xưa Mỹ Tho đại phố ( Phần 2 )
00h30 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 20 ( Hết )
01h10 Phim tài liệu : Ca trù ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 15
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 2
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 21
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 55

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/02/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Nhất gia bách truyện _ Tập 205 + 206 + 207
6h00 Phim tài liệu : Danh thắng Đền Trúc Ngũ Đông Thi Sơn
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với hành vi không tắt dây an tòan khi ngồi trên xe ô tô
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 44
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 8
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Singapore : Cuộc đối đầu ngoạn mục – Tập 1
9h20 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phố cười thân thiện
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Châu Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 22
12h35 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 16
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Những vùng đa dạng sinh học ở Thỗ nhĩ Kỳ
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 47
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Khoảnh khắc bình minh ( Phần 2 )
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 48
17h00 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 56
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 1
20h35 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( Tập 2 )
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 3
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 9
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 47
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 48
00h15 Khám phá miền Tây : Về lại xứ Gò
00h30 Phim truyện Singapore : Cuộc đối đầu ngoạn mục – Tập 1
01h10 Phim tài liệu : Ca trù ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 16
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 3
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 22
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 56

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 18/02/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 1
6h10 Phim tài liệu : Hào khí Nguyễn Trung Trưc
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 45
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 9
7h50 Ký sự truyền hình : Một thoáng Hà Tiên
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Singapore : Cuộc đối đầu ngoạn mục – Tập 2
9h20 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình _ Ca cổ : Thương hòai ngàn năm
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim tài liệu : Bản sắc Gốm Thành Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 23
12h35 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 17
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Thiên nhiên diệu kỳ
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 49
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h10 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 50
17h00 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 57
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 2
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h45 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022
21h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 10
22h15 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h50 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 49
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 50
00h15 Khám phá miền Tây : Dấu ấn hoàng gia
00h30 Phim truyện Singapore : Cuộc đối đầu ngoạn mục – Tập 2
01h10 Phim tài liệu : Nhà vườn xứ Huế ( Phần 1 )
01h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 17
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 23
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bên tóc mai không phải hải đường hồng -Tập 57

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 19/02/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 2
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với hành vi không tắt dây an tòan khi ngồi trên xe ô tô ( PL )
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Abraca – Phù Thủy tập sự – Tập 46
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 10
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h10 Chương trình : Nét Việt
8h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
9h05 Ca nhạc
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h05 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2022 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Khám phá : Di tích khảo cổ Gò Thành
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 24
12h35 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 18
13h20 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Nhật Bản
BUỔI CHIỀU
14h00 Trực tiếp : Tư vấn tuyển sinh
15h30 Chương trình : Thời sự buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao
15h55 Chương trình : Khi chồng tôi vào bếp ( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 51
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 1
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h44 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
19h45 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu _ Tập 3
20h35 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 4
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Tùy Đường _ Tập 11
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Thế giới đó đây : Đời sống động vật máu lạnh
23h30 Phim truyện Trung Quốc : Tam quốc cơ mật – Tập 51
00h15 Khám phá miền Tây : Mắm tôm chà
00h30 Khám phá thế giới : Những vườn quốc gia trên thế giới
01h10 Phim tài liệu : Nhà vườn xứ Huế ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Hồng Kông : Cơn bão trắng – Tập 18
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 4
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Dành cả thanh xuân để yêu em – Tập 24
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân -Tập 1