CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 11/12/2017 ĐẾN NGÀY 17/12/2017

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/12/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Thành quả trên quê hương Tân Phước từ việc học tập & làm theo lời Bác
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Bò cạp tím – Tập 33
7h55 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
8h30 Phim truyện Đài Loan : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 13
9h30 Khám phá thế giới : Chim chiền chiện núi
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 50
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _ Học yêu (PL)
11h15 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Đệ nhất Vàm Nao (PL)
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 2 + 3
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 18
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Du lịch vòng quanh thế giới
16h15 Phim hoạt hình : Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 27
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P7 ) – Tập 13 + 14
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 CT : Làm chủ tay lái_Có được phép sử dụng giấy tờ xe bị tẩy xóa
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Mối thù gia tộc – Tập 34
20h30 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố
20h45 Phim : SitCom _Rối tình
21h00 Phim truyện Việt Nam : Khúc tương tư – Tập 3
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 84 + 85
00h05 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 2 + 3
03h50 Phim tài liệu : Thành quả trên quê hương Tân Phước từ việc học tập & làm theo lời Bác ( PL )
04h10 Khám phá thế giới
04h45 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/12/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Nói đi đôi với làm – Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Bò cạp tím – Tập 34
7h50 Chương trình : Chuyện làng chuyện phố (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Động vật cứu mạng
8h30 Phim truyện Đài Loan : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 14
9h30 Phim tài liệu : Thành quả trên quê hương Tân Phước
9h45 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 51
10h00 Trực tiếp chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Rối tình (PL)
11h15 Giải trí nước ngoài
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 4 + 5
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 19
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Ca nhạc
15h50 Du lịch vòng quanh thế giới
16h15 Phim hoạt hình : Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 28
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P7 ) – Tập 15 + 16
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Chính sách pháp luật
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Mối thù gia tộc – Tập 35 ( Hết )
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h45 Phim : SitCom _Tên biến thái
21h00 Phim truyện Việt Nam : Khúc tương tư – Tập 4
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _Số 110 : Thần chết trong những chai rượu giả & rượu pha cồn
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 86 + 87
00h05 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 4 + 5
03h50 Phim tài liệu : Nói đi đôi với làm – Tập 1 ( PL )
04h10 Thế giới đó đây
04h45 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/12/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Nói đi đôi với làm – Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Bò cạp tím – Tập 35
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia Canada
8h30 Phim truyện Đài Loan : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 15
9h30 CT : Cảnh báo AT sống _Số 110 : Thần chết trong những chai rượu giả & rượu pha cồn ( PL )
9h45 Chương trình : Pháp luật với đời sống ( PL )
10h40 Phim hoạt hình : Thỏ Jazz và thôn âm nhạc – Tập 52 ( Hết )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Tên biến thái (PL)
11h15 Chuyên mục : Xây dựng chính quyền điện tử _ Số 8 ( HĐ )
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 6 + 7
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 20
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Ca cổ _ Tự tình quê hương
16h15 Phim hoạt hình : Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 29
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P7 ) – Tập 17 + 18
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Hậu duệ mặt trời – Tập 1
20h30 Chương trình : Người Tiền Giang
20h45 Phim : SitCom _ Trắc nghiệm tình yêu
21h00 Phim truyện Việt Nam : Khúc tương tư – Tập 5
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _Số 111 : Phỏng bô xe
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 88 + 89
00h05 Chương trình : Ca cổ _ Tự tình quê hương (PL)
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 6 + 7
03h50 Phim tài liệu : Nói đi đôi với làm – Tập 2 (PL)
04h10 Khám phá thế giới
04h45 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/12/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Làng nón quê tôi
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Việt Nam : Bò cạp tím – Tập 36 ( Hết )
7h50 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
8h30 Phim truyện Đài Loan : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 16
9h30 CT : Cảnh báo AT sống _Số 111 : Phỏng bô xe ( PL )
9h45 Chuyên mục : Xây dựng chính quyền điện tử _ Số 8 ( HĐ ) ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Dòng sông và nổi nhớ
10h40 Phim hoạt hình : Cầu vồng tình yêu – Tập 1
10h55 CT : Làm chủ tay lái_Có được phép sử dụng giấy tờ xe bị tẩy xóa (PL)
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _ Trắc nghiệm tình yêu (PL)
11h15 CT: Sổ tay nội trợ _ Gà nấu sầu riêng
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 8 + 9
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chuyên mục : Người lao động (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 21
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Chương trình : Ca nhạc
15h50 Du lịch vòng quanh thế giới
17h00 Phim hoạt hình : Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 30
17h15 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P7 ) – Tập 19 + 20
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Hậu duệ mặt trời – Tập 2
20h30 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình
20h45 Phim : SitCom _Gừng cay muối mặn
21h00 Phim truyện Việt Nam : Khúc tương tư – Tập 6
21h45 CT : Cảnh báo AT sống _Số 112 : Ngộ độc bia rượu giả
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 90 + 91
00h05 Chương trình : Ca nhạc (PL)
00h45 Câu lạc bộ thể thao
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 8 + 9
03h50 Phim tài liệu : Làng nón quê tôi (PL )
04h10 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Dòng sông và nổi nhớ (PL)
04h45 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/12/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Làng nghề Hà Tây
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Singapore : Đội đặc nhiệm – Tập 1
7h50 Chương trình : Mái ấm nghĩa tình (PL)
8h05 Khám phá thế giới
8h30 Phim truyện Đài Loan : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 17
9h30 CT : Cảnh báo AT sống _Số 112 : Ngộ độc bia rượu giả ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h40 Phim hoạt hình : Cầu vồng tình yêu – Tập 2
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim : SitCom _Gừng cay muối mặn (PL)
11h01 Giải trí nước ngoài
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 10 + 11
13h45 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 22
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 CT: Sổ tay nội trợ _ Gà nấu sầu riêng (PL)
15h35 Chương trình : Hài _ Tại kẹt xe
16h15 Phim hoạt hình : Bảo bối thất lạc của khủng long – Tập 31
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P7 ) – Tập 21 + 22
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Hậu duệ mặt trời – Tập 3
20h30 Trực tiếp chương trình : Bạn nhà nông
21h15 Phim truyện Việt Nam : Khúc tương tư – Tập 7
22h00 CT : Cảnh báo AT sống _Số 113 : Đốt vàng mã coi chừng “bà hỏa”
22h15 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h40 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 92 + 93
00h10 Chương trình : Hài _ Tại kẹt xe (PL)
00h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu niên tứ đại danh bổ – Tập 16 + 17
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 10 + 11
03h50 Phim tài liệu : Làng nghề Hà Tây ( PL )
04h10 Khám phá thế giới
04h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/12/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Ca Trù – Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Singapore : Đội đặc nhiệm – Tập 2
7h50 Khám phá tự nhiên : Tập tính loài chim
8h30 Phim truyện Đài Loan : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 18
9h30 CT : Cảnh báo AT sống _Số 113 : Đốt vàng mã coi chừng “bà hỏa” ( PL)
9h45 Giải trí nước ngoài
10h00 Trực tiếp Chương trình : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim tài liệu : Sự tích đội lân nữ Lương Hòa
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự Giới Thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 12 + 13
13h30 Tự Giới Thiệu
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 23
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 23
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Chuyên mục : Cựu chiến binh
16h30 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P7 ) – Tập 23
17h15 Phim truyện Đài Loan : Bao Thanh Thiên ( P8 ) – Tập 1
18h00 Chuyên mục : Truyền thông giảm nghèo thông tin_ Số 8 ( HĐ )
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h40 CT : Cẩm nang sức khỏe _ Số 34 : Mối nguy từ thuốc giải độc gan không rõ nguồn gốc
19h50 Phim truyện Hàn Quốc : Hậu duệ mặt trời – Tập 4
20h30 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Làng cổ Đông Hòa Hiệp
20h45 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2017 – 2018 ( Số 5 )
21h40 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
22h10 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h40 Phim truyện Hàn Quốc : Con yêu của mẹ – Tập 94 + 95
00h05 Ca nhạc ( PL )
00h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu niên tứ đại danh bổ – Tập 18+ 19
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 12 + 13
03h50 Phim tài liệu : Ca Trù – Tập 1 ( PL )
04h10 Khám phá thế giới
04h30 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Làng cổ Đông Hòa Hiệp (PL)
04h45 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 17/12/2017

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc sáng
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Ca Trù – Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Singapore : Đội đặc nhiệm – Tập 3
7h50 Chương trình : Miền Tây Trong Tôi _Làng cổ Đông Hòa Hiệp (PL)
8h05 Khám phá tự nhiên : Gia đình động vật
8h30 Phim truyện Đài Loan : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 19
9h30 Chuyên mục : Truyền thông giảm nghèo thông tin_ Số 8 ( HĐ ) ( PL )
9h45 CT: Sổ tay nội trợ _ Gà nấu sầu riêng (PL)
10h00 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2017 – 2018 ( Số 5 ) ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên mục : Cựu chiến binh (PL)
11h15 Giải trí nước ngoài
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thị trường
11h55 Tự giới thiệu + Quảng cáo
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 14 + 15
13h30 Tự giới thiệu
13h45 Chuyên đề : Cai Lậy trên đường phát triển (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tuyết nhiệt đới _ Tập 24
14h50 Trực tiếp chương trình : Tư vấn pháp luật
15h50 CT : Cẩm nang sức khỏe _ Số 34 : Mối nguy từ thuốc giải độc gan không rõ nguồn gốc ( pl )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Đài Loan : Bao thanh thiên ( P8 ) – Tập 2 + 3
18h00 Quảng cáo – Tự Giới Thiệu – Thông báo
BUỔI TỐI
18h07 Tiết mục: An toàn giao thông
18h12 Chuyên mục : Xây dựng chính quyền điện tử _ Số 9 ( HĐ )
18h12 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Kỳ 71
18h25 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao
18h54 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Hàn Quốc : Hậu duệ mặt trời – Tập 5
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h45 Phim : SitCom _Sống thiệt , đừng thử
21h00 Phim truyện Việt Nam : Khúc tương tư – Tập 8
22h00 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới + Tin thể thao (PL)
22h30 Sân khấu _ Cải lương : Điều vô giá
00h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu niên tứ đại danh bổ – Tập 20 + 21
02h10 Tin thế giới khuya
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Sóng gió Bạch Gia – Tập 14 + 15
03h50 Phim tài liệu : Ca Trù – Tập 2 ( PL )
04h10 Khám phá thế giới
04h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)