CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 10/01/2022 ĐẾN NGÀY 16/01/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/01/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 18
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 127
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 1
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 6
9h30 Phóng sự tài liệu : Dù Kê hướng đến di sản nhân lọai
10h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch: Vòng xoáy đồng tiền ( P1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 18
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 21
13h25 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
13h45 Phóng sự tài liệu : Dưới chân núi Huyền Đinh ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 5
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Hài : Bán hoa
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 41
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 60
17h15 Phóng sự tài liệu : Bung Đá Nổi – Lung Cột Cầu
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 52
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Nguyên tắc lưu thông đúng luật nơi đường bộ giao nhau
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 19
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 20
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 2
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 5
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 6
00h10 Phóng sự tài liệu : Dưới chân núi Huyền Đinh ( Phần 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 60
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 52
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 20
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 18
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 21

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 19
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Nguyên tắc lưu thông đúng luật nơi đường bộ giao nhau
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 128
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 2
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 7
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Kịch: Vòng xoáy đồng tiền ( P2)
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 19
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 22
13h25 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
13h40 Phóng sự tài liệu : Dưới chân núi Huyền Đinh ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 6
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt nam thời đại Hồ Chí Minh biên niển sử truyền hình – Tập 16
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 42
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 61
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 53
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 20
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 21
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 3
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 6
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 7
00h15 Phóng sự tài liệu : Dưới chân núi Huyền Đinh ( Phần 2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 61
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 53
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 21
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 19
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 22

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 20
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 129
7h00 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 3
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 8
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Khám phá thế giới : Những lòai vật bị đe dọa
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 20
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 23
13h25 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h40 Khám phá miền Tây : Khám phá Cù Lao Dài _ Những ngôi mộ cổ
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 7
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Cánh hoa yêu
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 43
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 62
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 54
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 21
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 22
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 4
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 7
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 8
00h15 Khám phá miền Tây : Khám phá Cù Lao Dài _ Những ngôi mộ cổ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 62
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 54
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 22
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 20
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 23

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 21
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Nguyên tắc lưu thông đúng luật nơi đường bộ giao nhau
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 130
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 4
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 9
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 21
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 24
13h25 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
13h40 Khám phá miền Tây : Khám phá Cù Lao Dài _ Chuyện xưa tích củ
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 8
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phimm tài liệu : Thông điệp ngàn năm
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 44
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 63
17h15 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 55
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 22
20h35 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 23
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 5
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 8
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 9
00h10 Khám phá miền Tây : Khám phá Cù Lao Dài _ Chuyện xưa tích củ
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 63
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 55
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 23
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 21
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 24

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/01/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 22
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 131
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 5
7h50 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 10
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
+ CT Truyền
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 22
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 25
13h35 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
13h40 Khám phá miền Tây : Ba Động địa danh và huyền thọai ( Phần 1)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 9
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Nét cổ giữa lòng Hội An
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 45
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 64
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 56
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 23
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 24
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 6
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 10
00h05 Khám phá miền Tây : Ba Động địa danh và huyền thọai ( Phần 1)
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 64
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 56
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 24
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 22
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 25

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 5
7h50 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 10
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
+ CT Truyền
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 22
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 25
13h35 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
13h40 Khám phá miền Tây : Ba Động địa danh và huyền thọai ( Phần 1)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 9
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
16h05 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 45
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 64
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 56
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 23
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 24
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 6
22h05 Phóng Sự tài liệu :
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Giọt nước của dòng sông – Tập 10
00h05 Khám phá miền Tây : Ba Động địa danh và huyền thọai ( Phần 1)
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 56
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 24
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 22
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 25

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 16/01/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 24
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Nguyên tắc lưu thông đúng luật nơi đường bộ giao nhau
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 133
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 7
7h50 Khám phá miền Tây : Cửa Mỹ Thanh những huyền thọai
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Pháo đài Tức Dụp – Tập 1
9h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
10h05 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h25 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
10h45 Chương trình : Phố cười thân thiện ( Kỳ 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Sức khoẻ cho mọi người ( Số 1 ) ( PL )
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 24
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 27
13h25 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h30 Trực tiếp : Tư vấn tuyển sinh
BUỔI CHIỀU
15h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h50 Bản tin thể thao ( PL )
15h55 Chương trình : Tôi là đầu bếp ( PL )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 66 ( Hết )
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 58
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hồng tửu và giai nhân _Tập 25
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 26
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Võ Thập Nương _ Tập 8
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối + Tin Thế Giới (PL)
22h45 Khám phá thế giới : Âm thanh nơi hoang dã
23h30 Phim truyện Việt Nam : Pháo đài Tức Dụp – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Cửa Mỹ Thanh những huyền thọai ( PL )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao hoàng hậu – Tập 66 ( Hết )
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Ngược dòng – Tập 58
02h15 Phim truyện Việt Nam : Em chưa muốn lấy chồng _ Tập 26
03h00 Khám phá thế giới : Hành trình tri thức
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh chàng bảo mẫu – Tập 24
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Ngã rẽ cuộc đời – Tập 27