CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 09/08/2021 ĐẾN NGÀY 15/08/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/08/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 34
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Nghề dệt Thổ Cẩm
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 31 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng mười – Tập 2
9h15 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ côi
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sa lưới ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 37
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 68
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 94
13h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 3
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : _ Hài : Tại kẹt xe
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 111
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 56
17h15 Phóng sự : Chung tay xoa dịu nổi đau da cam
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 3
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _ : Nguyên tắc lưu thông của phương tiện từ trong đường nhánh ra đường chính
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 35
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 27
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 10
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 3
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng mười – Tập 2
00h15 Phóng sự tài liệu : Kỳ thú hang động Quảng Bình
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 56
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 3
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 27
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 68
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 94

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 35
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _ : Nguyên tắc lưu thông của phương tiện từ trong đường nhánh ra đường chính
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Thoại Ngọc Hầu – Danh nhân mở cõi
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 10
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Động vật non hoang dã
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bức tranh để lại
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Sa lưới ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 38
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 69
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 95
13h35 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Nhật Bản
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 4
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 112
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 57
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 4
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 36
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 28
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 11
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 4
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bức tranh để lại
00h15 Khám phá miền Tây : Thoại Ngọc Hầu – Danh nhân mở cõi
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 57
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 4
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 28
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 69
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 95

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 36
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 1 )
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 11
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Chiến dịch trái tim bên phải – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Khám phá thế giới : Xuân về trên khắp Châu Âu
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 39
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 70
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 96
13h45 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 5
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ_ Người thân đang đợi anh về
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 113
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 58
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 5
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 37
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 29
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 12
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 5
23h30 Phim truyện Việt Nam : Chiến dịch trái tim bên phải – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 58
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 5
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 29
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 70
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 96

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 37
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _ : Nguyên tắc lưu thông của phương tiện từ trong đường nhánh ra đường chính
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 2)
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 12
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
8h35 Phim truyện Việt Nam : Chiến dịch trái tim bên phải – Tập 2
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 89 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 40
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 71
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 97
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 6
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 114
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 59
17h15 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 6
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 38
20h30 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 30
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 13
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 6
23h30 Phim truyện Việt Nam : Chiến dịch trái tim bên phải – Tập 2
00h15 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 2)
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 59
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 6
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 30
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 71
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 97

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/08/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 38
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 3 )
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 13
7h50 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
8h35 Phim truyện Việt Nam : Chiến xe bão táp – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 41
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 72
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 98
13h45 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 7
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 115
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 60
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 7
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 39
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 31
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 33 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 7
23h30 Phim truyện Việt Nam : Chiến xe bão táp – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Hành trình về đất Mũi ( Phần 3 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 60
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 7
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 31
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 72
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 98

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 14/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 39
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 33 )
7h20 Thế giới đó đây : Thế giới những hòn đảo
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Chiến xe bão táp – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Ngàn năm lưu dấu
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 42
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 73 ( Hết )
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 99
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 8
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 116
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 61
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 8
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 40
20h35 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
21h10 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
21h30 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 8 )
22h00 Phóng sự tài liệu : Làng Chiếu Tà Niên
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 8
23h40 Phim truyện Việt Nam : Chiến xe bão táp – Tập 2
00h15 Khám phá miền Tây : Về Bạc Liêu
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 61
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 8
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan Truyện _ Tập 73 ( Hết )
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 99

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 15/08/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 40
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _ : Nguyên tắc lưu thông của phương tiện từ trong đường nhánh ra đường chính
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Vượt qua giới hạn ( Tập 8 ) ( PL )
7h50 Khám phá : Hành trình của các nhà tự nhiên học
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 1
9h15 Phim tài liệu : Cố đô Hoa Lưu
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL lúc 6h30 )
10h00 Khám phá thế giới : Những hòn đảo mong manh ( Đảo Hebrides )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Chung tay xoa dịu nổi đau da cam
11h15 Phim hoạt hình : 7 phút yêu thương _ Tập 43
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 1
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 100
13h45 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 9
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 62
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 9
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 41
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 32
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 33
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Một thuở Tô Châu
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 62
01h10 Thế giới đó đây : Thám hiểm các công viên quốc gia Mỹ
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 9
02h15 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 32
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 1
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 100