CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 07/10/2019 ĐẾN NGÀY 13/10/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/10/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Nón làng Chuông ( Tập 1 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 23
7h50 Chuyên đề Người lao động ( PL )
8h05 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Chim săn mồi
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 11
9h20 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
9h45 Sân khấu _ Kịch : Gửi lại yêu thương ( Phần 1 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 31
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Chợ Gạo đất và người
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 10 + 11
13h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 18
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ_ Thương hoài ngàn năm
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 73
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 24
17h15 Chuyên mục : Ý kiến người dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 25
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Không nộp nguội, ô tô có bị từ chối đăng kiểm
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 59
20h30 Chuyên mục : Câu chuyện pháp luật.
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 6
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 24
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 18
23h30 Văn nghệ địa phương : Ca cổ_ Thương hoài ngàn năm ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 11
00h50 Phim tài liệu : Nón làng Chuông ( Tập 1 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 24
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 25
02h40 Thế giới đó đây
03h15 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 10 + 11
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Nón làng Chuông ( Tập 2 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 24
7h50 Chuyên mục : Câu chuyện pháp luật. (PL)
8h05 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 12
9h30 Chuyên đề : Chợ Gạo đất và người ( PL )
9h45 Sân khấu _ Kịch : Gửi lại yêu thương ( Phần 2 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 32
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _Không nộp nguội, ô tô có bị từ chối đăng kiểm ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Gò Công Tây vững bước phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 12 + 13
13h25 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại ( P1 )
13h45 Chuyên mục : Ý kiến người dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 19
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 74
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 25
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 26
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 60
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 7
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 25
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 19
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 12
00h50 Phim tài liệu : Nón làng Chuông ( Tập 2 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 25
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 26
02h40 Thế giới đó đây
03h15 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 12 + 13
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Ca Trù ( Tập 1 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 25
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Du lịch vòng quanh thế giới : Núi lửa
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 13
9h30 Chuyên đề : Gò Công Tây vững bước phát triển ( PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL ngày 6 / 10 / 2019 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 33
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Thị xã Gò Công xây dựng và phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 14 + 15
12h45 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 1
13h25 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại ( P2 )
13h45 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 20
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca cổ _ Chiều quê
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 75
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 26
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 27
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 61
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h45 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 8
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 26
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 20
23h30 Chương trình : Ca cổ _ Chiều quê ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 13
00h50 Phim tài liệu : Ca Trù ( Tập 1 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 26
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 27
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 14 + 15
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Ca Trù ( Tập 2 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 26
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Du lịch vòng quanh thế giới : Bogota Colombia
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 14
9h30 Chuyên đề : Thị xã Gò Công xây dựng và phát triển ( PL )
9h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
10h10 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 34
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _Không nộp nguội, ô tô có bị từ chối đăng kiểm ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tân Phú Đông vượt khó vươn lên
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 16 + 17
13h25 Khám phá thế giới : Những ngôi nhà của thời đại ( P3 )
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 21
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 76
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 27
17h15 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 28
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 62
20h45 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 9
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 27
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 21
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 14
00h50 Phim tài liệu : Ca Trù ( Tập 2 ) ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 27
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 28
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 16 + 17
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/10/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Sống cùng chim Muông
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 27
7h50 Khám phá thế giới : Những cuộc xâm lấn của động vật ( P1 )
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 15
9h30 Chuyên đề : Tân Phú Đông vượt khó vươn lên ( PL )
9h45 Du lịch vòng quanh thế giới
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 35
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng
+ CT Truyền
+ CT Truyền
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 18 + 19
13h25 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P1 )
13h45 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 22
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 77
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 28
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 29
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 63
20h30 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Cần chi sách báo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 10
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 28
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 22
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 15
00h50 Phim tài liệu : Sống cùng chim Muông ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 28
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 29
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 18 + 19
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Ngẫu hứng Trống – Còng _ Chiêng
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 28
7h50 Khám phá thế giới : Những cuộc xâm lấn của động vật ( P2 )
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 16
9h30 Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng ( PL )
9h45 Phóng sự : Hoạt động khuyến công và sx sạch hơn trên địa bàn tỉnh TG
10h00 Trực tiếp chương trình : Tư vấn pháp luật
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Cần chi sách báo ( PL )
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 20 ( Hết )
12h45 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 1
13h25 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P2 )
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 23
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 78
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 29
17h15 Chuyên mục : Truyền thông giảm nghèo về thông tin ( Số 8 )
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 30 ( Hết )
18h10 Phóng sự : Bình đẳng giới
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 64
20h35 Trực tiếp chương trình : Bạn nhà nông
21h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 41
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 23
23h30 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 16
00h50 Phim tài liệu : Ngẫu hứng Trống – Còng _ Chiêng ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 29
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Tinh Võ Trần Chân – Tập 30 ( Hết )
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 20 ( Hết )
04h00 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 1
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/10/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Hương vị quê nhà
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Không nộp nguội, ô tô có bị từ chối đăng kiểm ( PL )
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Ca nhạc _ Tình ca Bắc Sơn ( Số 7 )
7h35 Khám phá thế giới : Bản năng khỉ đầu chó
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 17
9h20 Trực tiếp chương trình : Bạn nhà nông
10h15 Giải trí nước ngoài
10h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 41 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Đề án 939
11h15 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 2 + 3
13h25 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P3 )
13hh45 Chương trình : Câu chuyện nông thôn _ Cần chi sách báo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 24
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 30
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 1
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _ Tập 65
20h30 Chương trình Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 11
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Không phải là tiếng sét ái tình _ Tập 29
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Tình và lý _ Tập 24
23h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 41 ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 17
00h50 Phim tài liệu : Hương vị quê nhà
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Tân Lộc Đỉnh Ký – Tập 30
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 1
02h25 Khám phá thế giới : Hành trình của nhà tự nhiên học
03h15 Phim truyện Singapore : Vụ án bí ẩn – Tập 2 + 3
04h45 Phim : SitCom _ Nhật ký vợ chồng son ( PL )