CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 07/08/2023 ĐẾN NGÀY 13/08/2023

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/08/2023

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 7
6h10 Chuyên đề : Người cao tuổi ( Số 1 ) ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 20
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 6
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Bình Thuận thiên đường nghĩ dưỡng
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 22
9h25 Chuyên đề : Nông thôn ngày nay ( Số 1 )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Con mắt thời gian ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Vẻ đẹp đích thực _ Tập 23
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 35
13h20 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h40 Khám phá thế giới : Giải cứu loài Gấu hoang dã ( Phần 1 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 6
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Tiền Giang trang sử đẹp
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 27
17h00 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 1
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 8
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 24
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 7
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 6
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 27
00h15 Khám phá : ALEXEI – Gấu và cá hồi ( Phần 4 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 22
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới ( Phần 1 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 35
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 24
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Nhà trong thành phố
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Vẻ đẹp đích thực _ Tập 23
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 1

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 8
6h15 Hành trình trái đất
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 21
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 7
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 23
9h20 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Con mắt thời gian( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Vẻ đẹp đích thực _ Tập 24
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 36
13h20 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Giải cứu loài Gấu hoang dã ( Phần 2 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 7
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Tình phai
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 28
17h00 Chuyên mục : Kinh tế
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 2
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 9
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 25
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 8
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 7
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 28
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 23
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới ( Phần 2 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 36
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 25
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Ngôi nhà kính
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Vẻ đẹp đích thực _ Tập 24
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 2

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 9
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Giới thiệu sách hay
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 22
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 8
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 24
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Bạn nhà nông
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Tiết mục : Xây dựng nông thôn mới
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Vẻ đẹp đích thực _ Tập 25
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 37
13h20 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Giải cứu loài Gấu hoang dã ( Phần 3 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 8
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu ( Số 6 )
15h40 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã _ Chim săn mồi
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 29
17h00 Chuyên đề : Hợp tác xã trên đườngphát triển ( Số 10 )
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 3
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 10
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 26
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 9
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin :Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 8
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 29
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 24
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới ( Phần 3 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 37
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 26
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Những ngôi nhà đặc thù
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Vẻ đẹp đích thực _ Tập 25
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 3

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 10
6h15 Phố cười thân thiện
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 23
7h45 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 9
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 25
9h20 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h05 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Chương trình : Sách hay thay đổi cuộc đời ( Số 21 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Vẻ đẹp đích thực _ Tập 26
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 38
13h25 Chuyên đề : Chính quyền số ( Số 1 )
13h40 Khám phá thế giới : Giải cứu loài Gấu hoang dã ( Phần 4 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 9
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Chương trình : Khai mạc liên hoan Quốc tế Võ cổ truyềnViệt Nam – Bình Định 2023 ( P1 )
16h10 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 30
17h00 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 4
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 11
20h35 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 27
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 10
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 30
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 3 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 25
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới ( Phần 4 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 38
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 27
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Thiết kế tôn trọng truyền thống
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Vẻ đẹp đích thực _ Tập 26
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 4

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/08/2023

BUỔI SÁNG

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 12
6h10 Chuyên đề : Chính quyền số ( Số 1 ) ( PL )
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bữa trưa nhỏ – Tập 25
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 11
7h50 Khám phá biển đảo quê hương : Hòn Ngọc giữa trùng khơi
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 27
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Tiền Giang trang sử đẹp
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sư : Học sinh nhận học bổng tiêu biểu của Quỹ ” Mom “
11h10 Hành trình di sản : Miền đất tên gọi Văn Lang
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu 2 _ Tập 1
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 40
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Giải cứu loài Gấu hoang dã ( Phần 6 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 11
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h20 Trực tiếp : Bạn nhà nông
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
16h15 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 32
17h00 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 6
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h25 Tiết mục: An toàn giao thông
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 13
20h30 Chuyên mục : Người lao động
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 29
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 12
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối ( PL )
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 11
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 32
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 5 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 27
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới ( Phần 6 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 40
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 29
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Thiết kế đương đại
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu 2 _ Tập 1
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 6

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/08/2023

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h25 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 13
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Xử dụng giấy tờ xe photo tham gia giao thông có bị phạt không
6h25 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang ( PL )
6h30 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng
6h50 Khám phá biển đảo quê hương : Nhinh Thuận vẻ đẹp tiềm ẩn
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 12
7h50 Chuyện mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h30 Chương trình : Nét Việt
8h35 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 28
9h40 Bản tin : Thời sự Buổi sáng + Tin thế giới sáng ( PL lúc 6h30 )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Quê mới
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Tiết mục : Dân số ( Số 8 )
11h05 Chương trình : Kết nối Bắc sông Hậu ( Số 7 )
11h20 Bản tin thể thao
11h30 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu 2 _ Tập 2
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 41
13h20 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
13h40 Khám phá thế giới : Giải cứu loài Gấu hoang dã ( Phần 7 )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 12
15h00 Bản tin : Thời sự Buổi trưa + Tin thế giới trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
15h55 Chuyên đề : Cựu chiến binh ( Số 1 )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 33
17h20 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 7
BUỔI TỐI
18h05 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ
18h20 Chương trình : Nét Việt ( PL )
18h30 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h42 Bản tin : Thời tiết Tiền Giang
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Thượng dương phú _ Tập 14
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 30
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Thiếu lâm tàng kinh các _ Tập 13
22h00 Chương trình : Tiền Giang 24 giờ ( PL )
22h20 Bản tin : Thời sự Buổi tối + Tin thế giới tối (PL)
22h45 Phim truyện Singapore : Ông trùm tài chính – Tập 12
23h30 Phim truyện Việt Nam : Muôn kiểu làm dâu – Tập 33
00h15 Khám phá : Rừng nhiệt đới ( Phần 6 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Quyền lực vương triều _ Tập 28
01h10 Thế giới đó đây : Các thành phố lớn trên thế giới ( Phần 7 )
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Truyền thuyết phượng hoàng – Tập 41
02h15 Phim truyện Trung Quốc : Nữ cảnh sát trưởng – Tập 30
02h40 Khám phá thế giới : Khám phá vùng Châu Nam Cực
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Cuộc chiến thượng lưu 2 _ Tập 2
03h45 Ca nhạc
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Minh Lan truyện – Tập 7