CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 07/03/2022 ĐẾN NGÀY 13/03/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/03/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 2
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với xe máy chạy quá tốc độ
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Khám phá miền Tây : Cửa Mỹ Thanh những huyền thọai
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 22
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 5
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Chân dung người mẹ ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 6
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 39
13h25 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 7
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Hài : Duyên ai nấy gặp
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 29
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 50
17h15 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 17
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Có được phép lùi xe ô tô trên đường một chiều
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 3
20h35 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Biệt đội tất tần tật _ Tập 39
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 23
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 7
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 5
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 50
01h10 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 17
02h15 Phim truyện Việt Nam : Biệt đội tất tần tật _ Tập 39
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 8 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 6
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 39

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/03/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 3
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Có được phép lùi xe ô tô trên đường một chiều
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 29
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 23
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 6
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Chân dung người mẹ ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 7
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 40
13h25 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 8
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt nam thời đại Hồ Chí Minh biên niển sử truyền hình – Tập 23
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 30
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 51
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 18
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 4
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Biệt đội tất tần tật _ Tập 40
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 24
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 8
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 6
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 51
01h10 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 18
02h15 Phim truyện Việt Nam : Biệt đội tất tần tật _ Tập 40
02h15 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 9 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 7
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 40

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/03/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 4
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với xe máy chạy quá tốc độ
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 30
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 24
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 7
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h10 Khám phá thế giới : Những hòn đảo mong manh
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 8
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 41
13h25 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 9
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Bóng mát cuộc đời
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 31
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 52
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 19
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 5
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Biệt đội tất tần tật _ Tập 41
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 25
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 9
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 7
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 52
01h10 Phim tài liệu : Hát ru hồn Việt ( Tập 3 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 19
02h15 Phim truyện Việt Nam : Biệt đội tất tần tật _ Tập 41
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 10 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 8
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 41

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/03/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 5
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Có được phép lùi xe ô tô trên đường một chiều
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 31
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 25
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 8
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Cố đô Hoa Lư
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 9
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 42
13h25 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 10
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 32
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 53
17h15 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 20
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 6
20h35 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Biệt đội tất tần tật _ Tập 42
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 26
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( P11 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 10
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 8
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 53
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 20
02h15 Phim truyện Việt Nam : Biệt đội tất tần tật _ Tập 42
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 11 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 9
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 42

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/03/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 6
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với xe máy chạy quá tốc độ
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 32
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 26
7h50 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 9
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 10
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 43
13h25 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 11
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 33
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 54
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 21
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 7
20h35 Chương trình : Từ làng đến phố
20h50 Phim truyện Việt Nam : Biệt đội tất tần tật _ Tập 43 ( Hết )
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 27
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( P12 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 11
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 9
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 54
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 21
02h15 Phim truyện Việt Nam : Biệt đội tất tần tật _ Tập 43 ( Hết )
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 12 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 10
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 43

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/03/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 7
6h15 Phóng sự tài liệu : Dù Kê hướng đến di sản văn hóa nhân lọai
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 33
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 27
7h50 Chương trình : Từ làng đến phố
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 10
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Trực tiếp : Thầy thuốc của bạn
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Phố cười thân thiện ( Kỳ 10 )
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 11
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 44
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 12
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )
16h05 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 34
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 55
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 22
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Chương trình : Đường Đến Vinh Quang
20h35 “Chương trình : Sức khỏe gia đình ( Số 9 )
20h50 Chương trình : Yêu là cưới
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 28
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( P13 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 12
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 10
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 55
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 3 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 22
02h15 Chương trình : Yêu là cưới
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 13 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 11
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 44

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 13/03/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Khám phá thế giới : Vùng đất của cỏ lau
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _ Mức phạt đối với hành vi không chấp hành hiệu lệnh dừng xe của CSGT?
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Khu rừng của Jabu _ Tập 34
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 28
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 11
9h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
10h05 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h30 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
10h25 Chương trình _ Đường đến vinh quang ( PL )
BUỔI TRƯA
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 12
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 45 ( Hết )
13h25 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 13
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h30 Chương trình : Phố cười thân thiện ( Kỳ 10 )
15h40 Chương trình : Sắc màu tuổi thơ ( Số 3 )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 56
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 23
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 8
20h35 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Đệ nhất thiên hạ _ Tập 29
22h00 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( P14 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chàng trai không biết ghen – Tập 13
23h30 Phim truyện Hàn Quốc : Một đối một – Tập 11
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Năm ấy hoa nở trăng vừa tròn – Tập 56
01h10 Phim tài liệu : Một thời tuổi trẻ ở R ( Tập 4 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 23
02h15 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
02h40 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần 14 )
03h00 Phim truyện Hàn Quốc : Trai đẹp giúp việc – Tập 12
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Già gân và mỹ nhân – Tập 45 ( Hết )