CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 06/09/2021 ĐẾN NGÀY 12/09/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/09/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 62
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá thế giới : Thiên đường xanh
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 36 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng mười – Tập 2 ( Hết )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Rồng Phượng ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 1
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 23
12h45 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 16
13h35 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 31
14h40 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh – ( Tập 1 )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : _ Hài : Ghiện thể thao
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 135
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 14
17h15 Phóng sự tài liệu : Làm nồi đất nghề hiếm thấy thời nay
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 31
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 63
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 8
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 26
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 31
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng mười – Tập 2 ( Hết )
00h15 Phóng sự tài liệu : Làm nồi đất nghề hiếm thấy thời nay ( PL )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 14
01h10 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh – ( Tập 1 ) ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 31
02h15 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 8
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 23
04h15 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 16

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/09/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 63
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Ba Động – Địa danh và huyền thọai ( Phần 1 )
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 26
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P1 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Rồng Phượng ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 2
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 24
12h45 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 17
13h35 Khám phá thế giới : Thế giới hoang dã
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 32
14h40 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh – ( Tập 2 )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 136
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 15
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 32
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 64
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 9
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 27
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 32
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Ba Động – Địa danh và huyền thọai ( Phần 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 15
01h10 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh – ( Tập 2 ) ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 32
02h15 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 9
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 24
04h15 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 17

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/09/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 64
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Ba Động – Địa danh và huyền thọai ( Phần 2 )
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 27
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 2 ( Hết )
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Khám phá thế giới : Bảo tồn động vật ở Ấn Độ
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 3
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 25
12h45 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 18
13h45 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 33 ( Hết )
14h40 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh – ( Tập 3 )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Khúc giao duyên
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 137
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 16
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 33
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 65
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 10
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 28
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Cô gái kiêu kỳ _ Tập 33 ( Hết )
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cô gái trên sông – Tập 2 ( Hết )
00h15 Khám phá miền Tây : Ba Động – Địa danh và huyền thọai ( Phần 2 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 16
01h10 Phim tài liệu : Hồ Biểu Chánh – ( Tập 3 ) ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 33
02h15 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 10
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 25
04h15 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 18

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/09/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 65
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Những kho báu của rừng
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 28
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P2 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 1
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Thế giới đó đây : Những khoảnh khắc của tự nhiên
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 4
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 26
12h45 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 19
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 1
14h40 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử – Hồn thiêng đất Việt – ( Tập 1 )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 138
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 17
17h15 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 34
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 66 ( Hết )
20h30 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 11
21h35 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 29
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 1
00h15 Khám phá miền Tây : Những kho báu của rừng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 17
01h10 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử – Hồn thiêng đất Việt – ( Tập 1 ) ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 34
02h15 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 11
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 26
04h15 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 19

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/09/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Phù Dao Hoàng Hậu _Tập 66 ( Hết )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá miền Tây : Cửa Mỹ Thanh những huyền thọai
7h05 Phim truyện Việt Nam : Khi yêu đừng nói lời chia tay _ Tập 29
7h50 Chuyên mục : An toàn giao thông trên các nẻo đường (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P3 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 2 ( Hết )
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 5
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 27
12h45 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 20
13h45 Chuyên mục : Vì chủ quyền an ninh biên giới ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 2
14h40 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử – Hồn thiêng đất Việt – ( Tập 2 )
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 139
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 18
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 35
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 1
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 12
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 37 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cuộc chia tay không hẹn trước – Tập 2 ( Hết )
00h15 Khám phá miền Tây : Cửa Mỹ Thanh những huyền thọai
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 18
01h10 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử – Hồn thiêng đất Việt – ( Tập 2 ) ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 35
02h15 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 12
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 27
04h15 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 20

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 11/09/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 1
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 37 )
7h20 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P4 )
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Về thăm Tiền Giang
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự tài liệu : Thông điệp từ lòng đất ( Phần 1 )
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 6
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 28
12h45 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 21
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 3
14h40 Phim tài liệu : Gốm cây mai
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 140
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 19
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 36
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 2
20h35 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
21h10 Văn nghệ địa phương : _ Hài : Ghiện thể thao
21h30 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Nữ chiến binh ( Tập 4 )
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
23h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 3
23h40 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 1
00h15 Phóng sự tài liệu : Thông điệp từ lòng đất ( Phần 1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 19
01h10 Phim tài liệu : Gốm cây mai ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 36
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 28
04h15 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 21

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 12/09/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 2
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Mức phạt đối với hành vi điều khiển phương tiện giao thông có nồng độ cồn
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Nữ chiến binh ( Tập 4 ) ( PL )
7h40 Khám phá : Tập tính của lòai chim
8h35 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 2 ( Hết )
9h15 Thế giớ đó đây : Trong thế giới hoang dã
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL lúc 6h30 )
10h00 Khám phá thế giới : Phương Bắc hoang dã _Bên bờ biển
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự :
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 7
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 29
12h45 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 22
13h45 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 4
14h40 Phim tài liệu : Làng nghề Hà Tây
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 20
17h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 37
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Diên Hy công lược _Tập 3
20h30 Phóng sự tài liệu : Đất xưa kể chuyện anh hùng
20h50 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 13
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 37
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Hoa hồng không dành cho em _ Tập 4
23h30 Phim truyện Việt Nam : Cơn lốc biển – Tập 2 ( Hết )
00h15 Khám phá miền Tây : Sức sống Cà Mau
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp khách hành _Tập 20
01h10 Phim tài liệu : Làng nghề Hà Tây ( PL )
01h30 Phim truyện Đài Loan : Chỉ dành cho em – Tập 37
02h15 Phim truyện Việt Nam : Chàng khờ mất vợ _ Tập 13
03h00 Khám phá thế giới : Giải cứu gấu hoang dã
03h30 Phim truyện Trung Quốc : Mẹ nuôi _ Tập 29
04h15 Phim truyện Singapore : Nhân danh công lý – Tập 22