CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 04/11/2019 ĐẾN NGÀY 10/11/2019

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/11/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Một thoáng Mường Tè
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 17
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Phụ nữ nơi tận cùng thế giới
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 39
9h20 Chương trình : MeKong dấu ấn con đường ( Tập 4 )
9h45 Sân khấu _ Cải lương : Đường tới chân trời ( Phần 1 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 51
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Chợ Gạo đất và người
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 23 + 24
13h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
13h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 13
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Hài _ Ở đợ siêu cấp
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 97
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 2
17h15 Chuyên mục : Ý kiến người dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 23
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Nhắc nhở người vi phạm giao thông
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 21
20h30 Chuyên mục : Câu chuyện pháp luật.
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 32
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 18 x
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 13
23h30 Chương trình : Hài _ Ở đợ siêu cấp ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 39
00h50 Phim tài liệu : Một thoáng Mường Tè ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 2
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 23
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 23 + 24
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/11/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Một ngày ở Bản Hon
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 18
7h50 Chuyên mục : Câu chuyện pháp luật. (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Ẩm thực Brazil
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 40
9h30 Chuyên đề : Chợ Gạo đất và người ( PL )
9h45 Sân khấu _ Cải lương : Đường tới chân trời ( Phần 2 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 52
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _Nhắc nhở người vi phạm giao thông ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Gò Công Tây vững bước phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 25 + 26
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13h45 Chuyên mục : Ý kiến người dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 14
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 98
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 3
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 24
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 22
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 33
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 19
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 14
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 40
00h50 Phim tài liệu : Một ngày ở Bản Hon ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 3
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 24
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 25 + 26
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/11/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Mù sương in dấu
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 19
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Ẩm thực Brazil
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 41
9h30 Chuyên đề : Gò Công Tây vững bước phát triển ( PL )
10h45 Chương trình : Thầy thuốc của bạn ( PL ngày 2 / 11 / 2019 )
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 53
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Thị xã Gò Công xây dựng và phát triển
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 27 + 28
12h45 Phim truyện Singapore : Nữ hoàng báo thù – Tập 1
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 15
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca cổ _ Điệp khúc quê hương
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL ) x
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 99
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 4
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 25
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 23
20h30 Chương trình : Người Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 34
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 20
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 15
23h30 Chương trình : Ca cổ _ Điệp khúc quê hương ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 41
00h50 Phim tài liệu : Mù sương in dấu ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 4
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 25
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 27 + 28
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/11/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Âm sắc Hơ Mông
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 20
7h50 Chương trình : Người Tiền Giang (PL)
8h05 Trái đất bí ẩn
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 42
9h30 Chuyên đề : Thị xã Gò Công xây dựng và phát triển ( PL )
9h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
10h10 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 54
10h55 Chương trình : Làm chủ tay lái _Nhắc nhở người vi phạm giao thông ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chuyên đề : Tân Phú Đông vượt khó vươn lên
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 29 + 30
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 16
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 100
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 5
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 26
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 24
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 35
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 21
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 16
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 42
00h50 Phim tài liệu : Âm sắc Hơ Mông ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 5
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 26
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 29 + 30
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/11/2019

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Sắc màu Hơ Mông
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 21
7h50 Khám phá thế giới : Chu kỳ của sự sống _ Loài hổ
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 43
9h30 Chuyên đề : Tân Phú Đông vượt khó vươn lên ( PL )
9h45 Trái đất bí ẩn
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
10h45 Phim hoạt hình : BOB – Chàng thợ xây chăm chỉ _ Tập 55
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng
+ CT Truyền
+ CT Truyền
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 31 + 32
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 17
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 101
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 6
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 27
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 25
20h30 Chương trình : Câu chuyện nông thôn
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 36
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 22
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 17
23h30 Chương trình : Ca nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 43
00h50 Phim tài liệu : Sắc màu Hơ Mông ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 6
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 27
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 31 + 32
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/11/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phim tài liệu : Những sác màu trên vùng cao biên giới
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 22
7h50 Khám phá thế giới : Chu kỳ của sự sống _Hải ly
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 44 ( Hết )
9h30 Chuyên đề : Gò Công Đông tiềm năng và triển vọng ( PL )
9h45 Ca nhạc
10h00 Trực tiếp chương trình : Tư vấn pháp luật
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Câu chuyện nông thôn ( PL )
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 33 + 34
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 18
15h00 Tiền Giang kết nối 24 giờ ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL )
16h10 Phim hoạt hình : Thế giới của Zou – Tập 102
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 7
17h15 Chuyên mục : Truyền thông giảm nghèo về thông tin ( Số 13 )
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 28
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Hiệp Khách Hành _ Tập 26
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 37
21h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 45
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 18
23h30 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Lời hồi đáp 1988 – Tập 44 ( Hết )
00h50 Phim tài liệu : Những sác màu trên vùng cao biên giới ( PL )
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 7
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 28
02h40 Khám phá thế giới
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 33 + 34
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông (PL)

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/11/2019

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Ca nhạc
5h30 Thể dục buổi sáng
6h00 Phóng sự : Đề án 938 ( PL ngày 3 / 11 / 2019 )
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Nhắc nhở người vi phạm giao thông ( PL )
6h30 Trực tiếp chương trình 60 giây buổi sáng
7h00 Tiền Giang ngày mới
7h05 Ca nhạc
7h35 Khám phá thế giới : Vùng đầm lầy nước Mỹ
8h35 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm – Tập 1
9h20 Trực tiếp : Bạn nhà nông
10h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 45 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phim tài liệu : Làng cổ Đông Hòa Hiệp
11h15 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 35 + 36
13h25 Khám phá : Rừng nhiệt đới ở Trung Quốc ( Ptt )
13hh45 Chương trình : Câu chuyện nông thôn ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 19
15h00 Tiền Giang kết nối 24G (PL)
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL )
16h13 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h35 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 8
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 29
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 Trực tiếp Khai mạc Lễ hội Văn hóa – Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp Lần IV
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Những nàng công chúa nổi tiếng – Tập 38
21h35 Phim truyện Trung Quốc : Tình bạn tri kỷ _ Tập 23
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Chào buổi sáng em yêu _ Tập 19
23h30 Chương trình : Cười 10 thang thuốc bổ _ Tập 45 ( PL )
00h05 Phim truyện Hàn Quốc : Anh hùng nhà hàng xóm – Tập 1
00h50 Phim tài liệu : Văn hóa truyền thống người Nùng
01h10 Phim truyện Trung Quốc : Yêu con gái của kẻ thù – Tập 8
01h55 Phim truyện Trung Quốc : Long môn phi giáp – Tập 29
02h25 Khám phá thế giới : Hành trình của nhà tự nhiên học ( P )
03h15 Phim truyện Hàn Quốc : Nỗi lòng mẹ kế – Tập 35 + 36
04h45 Phim : SitCom _ Chuyện đàn ông ( PL )