CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 04/04/2022 ĐẾN NGÀY 10/04/2022

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/04/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 26
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với hành vi điều kiển xe ôtô sử dụng nồng độ cồn
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phóng sự tài liệu : Những bãi biển đẹp
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 15
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Vụ án viên đạn lạc – Tập2
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Dưới tán cây bàng vuông ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 10
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 22
13h25 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 1
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Hài : Làng mặt sách
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 1
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 4
17h15 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 45
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Ứng xử sao cho đúng khi bị nhắc nhở vi phạm luật giao thông
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 27
20h35 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Chương trình : Alo bác sĩ nghe
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 16
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 1
23h30 Phim truyện Việt Nam : Vụ án viên đạn lạc – Tập2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 4
01h10 Phim tài liệu : Nhạc sĩ Thế Hiển – Nhánh lan rừng nở mãi ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 45
02h15 Chương trình : Alo bác sĩ nghe
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 10
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 22

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 27
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _Ứng xử sao cho đúng khi bị nhắc nhở vi phạm luật giao thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 1
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 16
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bài ca ra trận – Tập 1
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Dưới tán cây bàng vuông ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 11
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 23
13h25 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 2
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Việt nam thời đại Hồ Chí Minh biên niển sử truyền hình – Tập 27
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 2
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 5
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 46
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 28
20h35 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Chương trình : Bạn muốn hẹn hò
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 17
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 2
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bài ca ra trận – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 5
01h10 Phim tài liệu : Nhạc sĩ Thế Hiển – Nhánh lan rừng nở mãi ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 46
02h15 Chương trình : Bạn muốn hẹn hò
02h15 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 11
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 23

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 28
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với hành vi điều kiển xe ôtô sử dụng nồng độ cồn
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 2
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 17
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bài ca ra trận – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 12
12h35 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 24 ( Hết )
13h25 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 3
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Dòng sông và tuổi thơ
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 3
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 6
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 47
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 29
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Chương trình : Biệt đội 6X
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 18
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 3
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bài ca ra trận – Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 6
01h10 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử và hồn thiêng đất Việt ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 47
02h15 Chương trình : Biệt đội 6X
02h40 Khám phá thế giới : Những nơi lặn biển hàng đầu thế giới
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 12
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Hàn Quốc : Bí mật sau lưng mẹ – Tập 24 ( Hết )

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 29
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _Ứng xử sao cho đúng khi bị nhắc nhở vi phạm luật giao thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 3
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 18
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng 10 – Tập 1
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Sống cùng chim muông
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 13
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 1
13h25 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 4
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Khám phá thế giới : Thiên nhiên Nhật Bản
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 4
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 7
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 48
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 30
20h35 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Chương trình : Con đã lớn khôn
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 19
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 4
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng 10 – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 7
01h10 Phim tài liệu : Thi Vân Yên Tử và hồn thiêng đất Việt ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 48
02h15 Chương trình : Con đã lớn khôn
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Nhà trong thành phố
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 13
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 1

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/04/2022

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 30
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Làm chủ tay lái : Mức phạt đối với hành vi điều kiển xe ôtô sử dụng nồng độ cồn
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 4
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 19
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng 10 – Tập 2
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Đông
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 14
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 2
13h25 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 5
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Phim tài liệu : Những gia đình chim ở Tràm Chim
16h05 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 5
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 8
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 49
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 31
20h35 Chương trình : Từ làng đến phố
20h50 Chương trình : Người kết nối
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 20
22h00 Khám phá miền Tây : Những ngày trên đảo Ngọc
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 5
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bao giờ cho đến tháng 10 – Tập 2
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 8
01h10 Phim tài liệu : Làng lụa Vạn Phúc ( Tập 1 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 49
02h15 Chương trình : Người kết nối
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _Ngôi nhà kính
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 14
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 2

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 31
6h15 Phóng sự tài liệu : Gặp gỡ một kỳ nhân
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Phim hoạt hình : Bitz và Bob Tập 5
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 20
7h50 Chương trình : Từ làng đến phố
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Bức tranh để lại
9h20 Truyền hình huyện Gò Công Đông( PL )
9h40 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL )
10h00 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Một thoáng quê hương
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Khám phá biển đảo quê hương : Hương vị biển cả
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 15
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 3
13h25 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 6
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL )
16h00 Trực tiếp : Tư vấn tuyển sinh
17h00 Phố cười thân thiện : Vỏ quýt dày gặp móng tay nhọn
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 50
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường ( PL )
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 32
20h35 “Chương trình : Sức khỏe gia đình ( Số 13 )
20h50 Chương trình : Yêu là cưới
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 21
22h00 Khám phá : Gấu và cá hồi ( Phần 1 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 6
23h30 Phim truyện Việt Nam : Bức tranh để lại
00h30 Khám phá thế giới : Thiên nhiên hoang dã nước Anh _ Những cánh rừng
01h10 Phim tài liệu : Làng lụa Vạn Phúc ( Tập 2 )
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 50
02h15 Chương trình : Yêu là cưới
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Thiết kế tôn trọng truyền thống
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 15
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 3

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/04/2022

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 32
6h15 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h20 Chương trình : Làm chủ tay lái _Ứng xử sao cho đúng khi bị nhắc nhở vi phạm luật giao thông
6h30 Chương trình : Thời sự Buổi sáng
6h50 Giải trí nước ngoài
7h05 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 21
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Chuyến xe bão táp – Tập 1
9h15 Trực tiếp : Bạn nhà nông
10h05 Chương trình : Thời sự Buổi sáng ( PL lúc 6h30 )
10h25 Chương trình : Đường đến vinh quang _ Những hình ảnh nổi bật đến vòng chung kết ĐĐVQ của các thí sinh
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể
11h15 Bản tin thị trường
11h20 Bản tin thể thao
11h25 Tư vấn tiêu dùng
11h30 Chương trình : Thời sự Buổi trưa
11h50 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 16
12h35 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 4
13h25 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 7
15h00 Chương trình : Thời sự Buổi trưa ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Phố cười thân thiện ( Kỳ 14 )
15h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
15h50 Chương trình : Sắc màu tuổi thơ ( Số 5 )
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 9
17h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 51
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Chương trình : Thời sự Buổi tối
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Địch Nhân Kiệt _Tập 33
20h35 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
21h15 Phim truyện Trung Quốc : Chuyện tình nàng Tiểu Thiện _ Tập 22
22h00 Khám phá : Gấu và cá hồi ( Phần 2 )
22h20 Chương trình : Thời sự Buổi tối (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Gia đình hết sẩy – Tập 7
23h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyến xe bão táp – Tập 1
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Hậu cung như ý truyện – Tập 9
01h10 Phim tài liệu : Làng nghề Hà Tây
01h30 Phim truyện Hàn Quốc : Kẻ thù từ quá khứ – Tập 51
02h15 Chương trình : Gõ cửa thăm nhà
02h40 Khám phá thế giới : Ngôi nhà mơ ước _ Ngôi nhà bên bờ biển
03h00 Phim truyện Trung Quốc : Nữ vệ sĩ xinh đẹp – Tập 16
03h45 Ca nhạc ( PL )
04h15 Phim truyện Trung Quốc : Bí mật của hạnh phúc – Tập 4