CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 04/01/2021 ĐẾN NGÀY 10/01/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 25
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P1 )
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 2 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 9
9h25 Phóng Sự tài liệu : Vườn cò Bằng Lăng _ Đất lành chim đậu
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Bảy con yêu nhền nhện ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cái Bè
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 41
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 14
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 22
13h45 Chương trình : Nâng bước đến trường (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 1 + 2 + 3
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Một thoáng quê hương
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 01
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 49
17h15 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 12
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 Chương trình : Làm chủ tay lái _Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 26
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối _ Tập 30 ( Hết )
21h35 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 9
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 1 + 2 + 3
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 9
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 49
01h10 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 12
02h15 Phim truyện Việt Nam : Lạc lối _ Tập 30 ( Hết )
03h00 Khám phá thế giới : Đánh thức voi Ma Mút con ( P1 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 14
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 22

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 26
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định
6h30 Tiền Giang Kết nối 24 giờ
6h50 Phóng Sự tài liệu : Lung linh Hòn Khoai
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 9
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P2 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 10
9h25 Truyền hình huyện Cái Bè ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Bảy con yêu nhền nhện ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 42
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 15
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 23
13h45 Chuyên mục : Hộp thư truyền hình ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần_ Tập 4 + 5 + 6
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 02
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 50
17h15 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 13
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 27
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 1 + 2 + 3
21h35 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 10
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần_ Tập 4 + 5 + 6
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 10
00h15 Phóng Sự tài liệu : Lung linh Hòn Khoai
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 50
01h10 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 13
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 1 + 2 + 3
03h00 Khám phá thế giới : Đánh thức voi Ma Mút con ( P2 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 15
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 23

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 27
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Tiền Giang Kết nối 24 giờ
6h50 Phóng Sự tài liệu : Dấu xưa Mỹ Tho Đại Phố ( P1 )
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 10
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 11
9h25 Truyền hình huyện Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Bạn nhà nông ( PL ngày 03 / 01 / 2021 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Cai Lậy
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 43
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 16
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 24
13h45 Chuyên mục : Chính sách pháp luật.( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 7 + 8 + 9
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Hương xuân
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 03
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 51
17h15 Chuyên mục : Cựu chiến binh
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 14
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 28
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 4 + 5 + 6
21h35 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 11
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 7 + 8 + 9
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 11
00h15 Phóng Sự tài liệu : Dấu xưa Mỹ Tho Đại Phố ( P1 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 51
01h10 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 14
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 4 + 5 + 6
03h00 Khám phá thế giới : Đánh thức voi Ma Mút con ( P3 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 16
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 24

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 28
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định
6h30 Tiền Giang Kết nối 24 giờ
6h50 Phóng Sự tài liệu : Dấu xưa Mỹ Tho Đại Phố ( P2 )
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 11
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P3 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 12
9h25 Truyền hình Thị xã Cai Lậy ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 62 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phước
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 44
11h30 Tiền Giang kết nối 24 giờ
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 17
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 25
13h45 Chuyên mục : Cựu chiến binh ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 10 + 11 + 12
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 04
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 52
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 15
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 29
20h30 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 7 + 8 + 9
21h35 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 12
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : TThiên thần _ Tập 10 + 11 + 12
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 12
00h15 Phóng Sự tài liệu : Hòn Đá giữa biển khơi
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 52
01h10 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 15
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 7 + 8 + 9
03h00 Khám phá thế giới : Đánh thức voi Ma Mút con ( P4 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 17
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 25

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 29
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng Sự tài liệu : Biển Gò Công
7h05 Phim truyện Việt Nam : Mùi đời_ Tập 12
7h50 Chuyên mục : Vệ sinh an toàn thực phẩm (PL)
8h05 Khám phá thế giới : Đấu tranh sinh tồn ( P4 )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 13
9h25 Truyền hình huyện Tân Phước ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Châu Thành
+ CT Truyền
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 45
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 18
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 26
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 13 + 14 + 15
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 05
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 53
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 16
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 30
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp _ Gà nấu nấm rơm
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 10 + 11 + 12
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 2 )
22h05 Phóng Sự tài liệu : Xứ biển Ninh Thuận
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 13 + 14 + 15
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 13
00h15 Phóng Sự tài liệu : Biển Gò Công
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 53
01h10 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 16
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 10 + 11 + 12
03h00 Khám phá thế giới : Vùng đất Tây Papua ( P1 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 18
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 26

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 30
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Di tích khảo cổ
7h20 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 2 )
7h50 Ca nhạc _ Cửa sổ tình yêu
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 14
9h25 Truyền hình huyện Châu Thành ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Khám phá thế giới : Sinh tồn trong tự nhiên
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 46
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 19
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 27
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 16 + 17 + 18
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Hành trình của Pikaia _ Tập 06
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 54
17h15 Phóng sự tài liệu : Nơi chúng tôi đến là Trường Sa
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 17
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 31
20h35 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Thử thách bản lĩnh ( Tập 5 )
21h50 Chương trình : Quà tặng âm nhạc ( PL )
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 16 + 17 + 18
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 14
00h15 Phóng sự tài liệu : Bình Thuận thiên đường nghỉ dưỡng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 54
01h10 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 17
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Vùng đất Tây Papua ( P2 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 19
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 27

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 10/01/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 31
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 Chương trình : Làm chủ tay lái _Điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Lịch sử chế tác
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Thử thách bản lĩnh ( Tập 5 ) ( PL )
7h50 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 15
9h25 Văn nghệ địa phương _ Ca cổ : Một thoáng quê hương
10h10 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố
11h15 Phim hoạt hình : Cổ xe lửa tinh nghịch _ Tập 47
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 20
12h45 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 28
13h45 Phóng sự tài liệu : Về xứ Bạc Liêu
13h45 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 19 + 20 + 21
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng âm nhạc( PL )
16h00 Chương trình : Tôi là đầu bếp _ Gà nấu nấm rơm
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 55
17h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 18
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Biên thành lãng tử _Tập 32
20h30 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo
20h50 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 13+ 14 + 15
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 2
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Thiên thần _ Tập 19 + 20 + 21
23h30 Phim truyện Việt Nam : Khép lại quá khứ – Tập 15
00h15 Phóng sự tài liệu : Về xứ Bạc Liêu
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Phủ Khai Phong – Tập 55
01h10 Thế giới đó đây : Các công viên quốc gia
01h30 Phim truyện Trung Quốc : Tiêu Thập Nhất Lang – Tập 18
02h15 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 13+ 14 + 15
03h00 Khám phá thế giới : Vùng đất Tây Papua ( P3 )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Chuyện xứ dừa _ Tập 20
04h15 Phim truyện Thái Lan : Đừng quên em – Tập 28