CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TỪ NGÀY 03/05/2021 ĐẾN NGÀY 09/05/2021

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 03/05/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 18
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Bác Tôn người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 3 )
7h20 Chương trình : 8 phim _ Tập 18 ( PL )
7h50 Chuyên mục : Người lao động ( PL )
8h05 Ca nhạc
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 23
9h20 Thế giới đó đây : Trong thế giới hoang dã
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Hoàng hạc bay ( Phần 1 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Chợ Gạo
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 95
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 10
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 24
13h45 Chương trình : Địa chỉ nhân đạo (PL)
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 40 + 41 + 42
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Văn nghệ địa phương : Ca cổ _ Đất nước lời ru
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 27
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 24
17h15 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 4
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h43 CT : Làm chủ tay lái _Sử dụng còi xe không đúng bị phạt như thế nào?
19h50 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 19
20h30 Chương trình : Ống kính truyền hình
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 13
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 23
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 40 + 41 + 42
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 23
00h15 Phim tài liệu : Bác Tôn người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 3 )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 24
01h10 Thế giới đó đây : Chinh phục thử thách hoang dã
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 4
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 13
03h00 Khám phá thế giới : Ước mơ đồng quê ( Phần tiếp theo )
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 10
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 24

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 04/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 19
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Sử dụng còi xe không đúng bị phạt như thế nào?
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phim tài liệu : Bác Tôn người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 4 _Hết )
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 23
7h50 Chương trình : Ống kính truyền hình (PL)
8h05 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu mùa 7 – Tập 10 ( PL )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 24
9h25 Truyền hình huyện Chợ Gạo ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Sân khấu _ Cải lương : Hoàng hạc bay ( Phần 2 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Gò Công Tây
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 96
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 11
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 25
13h45 Chuyên mục : Hộp thư nhân đạo ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 43+ 44 + 45
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 28
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 25
17h15 Chuyên mục : Kinh tế
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 5
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 20
20h30 Chương trình : An ninh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 14
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 24 ( Hết )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 43+ 44 + 45
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 24
00h15 Phim tài liệu : Bác Tôn người con của Nam Bộ thành đồng ( Tập 4 _Hết )
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 25
01h10 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ coi
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 5
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 14
03h00 Khám phá thế giới : Hương vị Hàn Quốc
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 11
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 25

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 05/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 20
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng sự tài liệu : Ký ức sông Đáy
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Cô gái mạnh mẽ _ Tập 24 ( Hết )
7h50 Chương trình : An ninh Tiền Giang (PL)
8h05 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình _ Tập 1
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 25
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Tây ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Thầy thuốc của bạn ( PL ngày 17/ 04/ 2021 )
BUỔI TRƯA
11h00 Chạy chữ giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình Thị xã Gò Công
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 97
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 12
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 26
13h45 Chuyên mục : Kinh tế( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 46 + 47 + 48
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình _ Ca cổ : Bến quê
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 29
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 26
17h15 Chuyên mục : Vì tuổi thơ
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 6
BUỔI TỐI
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 21
20h30 Chương trình : Cây lành trái ngọt
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 15
21h35 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 1
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 46 + 47 + 48
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 25
00h15 Phóng sự tài liệu : Ký ức sông Đáy
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 26
01h10 Khám phá thế giới : Sự sinh tồn của các rặn san hô
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 6
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 15
03h00 Ca nhạc
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 12
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 26

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 06/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 21
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Sử dụng còi xe không đúng bị phạt như thế nào?
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng sự tài liệu : Đất biển anh hùng
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 1
7h50 Chương trình : Cây lành trái ngọt (PL)
8h05 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình _ Tập 2
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 26
9h25 Truyền hình Thị xã Gò Công ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng âm nhạc
10h35 Phim tài liệu : Việt Nam thiên niên sử truyền hình ( Tập 75 )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Truyền hình huyện Tân Phú Đông
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 98
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 13
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 27
13h45 Chuyên mục : Vì tuổi thơ ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 49 +50 + 51
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 30
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 27
17h15 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 7
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 22
20h35 Phóng sự : Vai trò Hội đồng nhân dân trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Tiền Giang
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 16
21h45 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 2
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 49 +50 + 51
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 26
00h15 Phóng sự tài liệu : Đất biển anh hùng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 27
01h10 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ coi
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 7
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 16
03h00 Khám phá thế giới : Dấu vết tộc người nguyên thủy
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 13
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 27

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 07/05/2021

BUỔI SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 22
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Phóng sự tài liệu : Bản hùng ca Rừng Sác
7h05 Phim truyện Hàn Quốc : Chuyến đi để đời _ Tập 2
7h55 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình _ Tập 3
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 27
9h25 Truyền hình huyện Tân Phú Đông ( PL )
9h40 Thời sự sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 “Truyền hình huyện Gò Công Đông
+ CT Truyền
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 99
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 14
12h45 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 28 ( Hết )
13h45 Chuyên mục : Quốc phòng toàn dân ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 52 + 53 + 54
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Ca nhạc
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 31
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 28
17h15 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 8
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 23
20h35 Chương trình : Tôi là đầu bếp
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 17
21h35 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 19 )
22h20 Thời sự Đài Truyền hình Tiền Giang ( Buổi tối ) + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 52 + 53 + 54
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 27
00h15 Phóng sự tài liệu : Bản hùng ca Rừng Sác
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 28
01h10 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ coi
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 8
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 17
03h00 Khám phá thế giới : Những báu vật của nước Anh
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 14
04h15 Phim truyện Thái Lan : Chiếc lá cuốn bay – Tập 28 ( Hết )

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 08/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 23
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Chương trình : Giai điệu thao trường ( Tập 19 )
7h20 Phóng sự tài liệu : Sắc màu Côn Đảo
7h35 Ca nhạc
8h05 Phim tài liệu : Điện Biên Phủ điểm hẹn hòa bình _ Tập 4 ( Hết )
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 28
9h25 Truyền hình huyện Gò Công Đông ( PL )
9h40 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
10h00 Chương trình : Khai mạc năm du lịch quốc gia Ninh Bình 2021_ Hoa Lư – Ngàn năm vang mãi
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự tài liệu : Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng
11h01 Chương trình : Từ làng đến phố ( PL )
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 100
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 15
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 1
13h45 Chương trình : Truyền hình Thành Phố Mỹ Tho ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 55 + 56 + 57
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Bản tin thể thao ( PL )
15h25 Chương trình : Quà tặng cổ nhạc ( PL)
16h10 Phim hoạt hình : Khoảng Trời tuổi thơ _ Tập 32
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 29
17h15 Chuyên mục : Cải cách hành chính
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 9
BUỔI TỐI
18h20 Bản tin thị trường
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 24
20h35 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 -2021
21h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Sao nhập ngũ nhí ( Tập 2 )
21h50 Chương trình : Kiến tạo nhịp cầu mùa 7 – Tập 11
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới ( PL )
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 55 + 56 + 57
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 28
00h15 Phóng sự tài liệu : Sắc màu Côn Đảo
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 29
01h10 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ coi
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 9
02h15 Ca nhạc ( PL )
03h00 Khám phá thế giới : Thế giới loài sứa
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 15
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 1

CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH NGÀY 09/05/2021

BUỔi SÁNG
5h00 Đài hiệu + Giới thiệu chương trình
5h03 Thể dục buổi sáng
5h30 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 24
6h20 Tiết mục : An Toàn Giao Thông
6h25 CT : Làm chủ tay lái _Sử dụng còi xe không đúng bị phạt như thế nào?
6h30 Thời sự Buổi sáng Đài Truyền hình Tiền Giang
6h50 Ca nhạc
7h20 Chương trình : Sao nhập ngũ _ Sao nhập ngũ nhí ( Tập 2 ) ( PL )
8h05 Thế giới đó đây : Những dòng sông lớn ở Châu Phi
8h35 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 29
9h15 Trực tiếp : Chương trình _ Bạn nhà nông
10h15 Chương trình : Đường đến vinh quang năm 2020 ( PL )
BUỔI TRƯA
11h00 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
11h01 Phóng sự : Vai trò Hội đồng nhân dân trong thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Tiền Giang ( PL )
11h15 Phim hoạt hình : Cuộc phiêu lưu của Mia _ Tập 101
11h30 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang
11h50 Bản tin thể thao
11h54 Bản tin thị trường
12h00 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 16
12h45 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 2
13h45 Chuyên mục : Cải cách hành chính ( PL )
BUỔI CHIỀU
14h00 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 58 + 59 + 60
15h00 Thời sự trưa Đài Truyền hình Tiền Giang ( PL )
15h20 Trực tiếp : Thầy thuốc của bạn_ Chủ đề : An toàn vệ sinh thực phẩm
16h15 Truyền hình trực tiếp chương trình : Xổ Số Tiền Giang
16h25 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 30
17h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 10
BUỔI TỐI
18h12 Chuyên mục : Người lao động
18h24 Tiết mục: An toàn giao thông
18h29 Xướng ngôn giới thiệu chương trình tiếp theo
18h30 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin Thế Giới
18h53 Quảng Cáo – Tự giới thiệu + Thông báo
19h00 TIẾP SÓNG THỜI SỰ ĐÀI TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM
19h45 Phim truyện Trung Quốc : Anh hùng Phương Thế Ngọc _Tập 25
20h30 Chương trình : Nâng bước đến trường
20h50 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 18
21h35 Chương trình : 8 phim _ Tập 19
22h20 Thời sự tối Đài Truyền hình Tiền Giang + Tin thế Giới (PL)
22h45 Phim truyện Việt Nam : Mắt nai _ Tập 58 + 59 + 60
23h30 Phim truyện Việt Nam : Hoán nhân tâm – Tập 29
00h15 Phóng sự tài liệu : Vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng
00h30 Phim truyện Trung Quốc : Đây khoảng sao trời, kia khoảng biển ( P1 ) _Tập 30
01h10 Thế giới đó đây : Những con thú hoang dã mồ coi
01h30 Phim truyện Đài Loan : Hoàng tử sói – Tập 10
02h15 Phim truyện Việt Nam : Đời không như là mơ_ Tập 18
03h00 Khám phá thế giới : Thiên nhiên diệu kỳ
03h30 Phim truyện Việt Nam : Kẻ bán linh hồn _ Tập 16
04h15 Phim truyện Ấn Độ : Ngày mới bắt đầu – Tập 2